Arie Landsmeer
Directeur NCP
2020 - week 05

Verzilveren

Net zoals ruim twee jaar geleden, heb ik deze week het voorrecht deze blog voor mijn rekening te nemen. De eerste keer was twee maanden nadat ik bij (toen nog) de OTP begonnen was

Ik heb nog eens teruggebladerd wat destijds zoal uit mijn pen vloeide. Hoewel de tijd dat ik voor de producenten werk voorbij is gevlogen, zijn veel van dezelfde onderwerpen nog steeds actueel. Denk aan de bestedingsverplichting, auteursrecht, de positie van de producenten et cetera.
Enkele van deze onderwerpen zullen deze week aan de orde komen. In mijn laatste column destijds vroeg ik me openlijk af of ik wel eens twijfelde aan mijn stap van de kabel naar de producenten. Ik was daar toen heel duidelijk over: een volmondig ja!
Dat is veranderd. Niet dat producenten makkelijker zijn geworden. Sterker, ik ken geen beroepsgroep die zo divers en onvoorspelbaar is, maar in de afgelopen twee jaar heb ik ze wel beter leren kennen. Dat maakt mijn werk (voor de producenten) steeds boeiender.
NCP, de vereniging van Nederlandse Content Producenten zoals het nu heet en opkomend voor de belangen van meer dan driekwart van de onafhankelijke producenten, heeft qua resultaten een goede tijd achter de rug. Zo bevat de Visiebrief van minister Slob een aantal sterke aanknopingspunten voor de verbetering van de positie van producenten.
De komende tijd komt het aan op het verzilveren van die gecreëerde kansen. Met de komst van Jaap Visser is het bureau versterkt en ben ik ervan overtuigd dat we nu goed gepositioneerd zijn om nieuwe resultaten te behalen en aan daadkracht en zichtbaarheid zullen winnen.

Arie Landsmeer
Directeur NCP