Voorwaarden

Voorwaarden

Abonnementen iPad app

Alle abonnementen afgesloten via de iPad app van Broadcast Magazine gelden tot wederopzegging, tenzij expliciet anders vermeld.

De betaling van het abonnement vindt plaats met het iTunes-account nadat de koop van het abonnement is bevestigd.

Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij de automatische verlenging is uitgeschakeld.

Houd rekening met een opzegtermijn van 1 maand voor aanvang van de nieuwe betaalperiode indien u het abonnement wilt beëindigen.

iPad abonnees kunnen het abonnement via Apple opzeggen. Via de algemene instellingen van uw iTunes-account kunt u de abonnementen bewerken. Deze optie is echter alleen zichtbaar, wanneer u al één of meer abonnementen hebt afgesloten. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Bericht delen