Arie Landsmeer
Directeur NCP
2020 - week 05

Hoopgevend

Met grote regelmaat worden kanttekeningen geplaatst bij de kijkcijfers die door SKO (Stichting Kijk Onderzoek) worden gepubliceerd en de conclusies die daaraan verbonden worden. Vooral sinds de concurrentie tussen Op1 en Jinek worden kijkcijfers met grote regelmaat tegen het licht gehouden

De kritiek op de metingen van SKO bevat ongetwijfeld een grond van waarheid, maar we zullen het ermee moeten doen. Suggesties dat kabelaars en KPN met hun technieken een betrouwbaarder beeld zouden kunnen schetsen, geloof ik, maar die kunnen we nu eenmaal niet gebruiken. Privacy en het behoud van bedrijfsgeheim staan dit in de weg.
Zorgelijker dan de betrouwbaarheid van de metingen van SKO vind ik de conclusies die beleidsmakers verbinden aan tegen- of meevallende kijkdichtheid. Zo wordt het afnemend lineair kijkgedrag van jongeren gebruikt als excuus voor bezuinigingen op bijvoorbeeld NPO 3.
Ik zou het willen omdraaien: waarom investeren we juist niet meer in NPO 3 om de jongeren aan boord te houden? Zondag met Lubach en Promenade worden niet alleen bij het koffieapparaat op kantoor besproken, maar ook op (middelbare) scholen. Die programma’s worden dan vervolgens teruggekeken door degenen die het gemist hebben.
In dat verband zijn de laatste SKO-cijfers interessant. Geen afname van lineair kijken in 2019, maar een toename van catch up. Dat is dan toch weer hoopgevend.

Arie Landsmeer
Directeur NCP