David Vink
2019 - week 26

De verhalen uit de haarvaten van de maatschappij

Het vertellen van verhalen zet ons in een lange menselijke traditie. Met een verhaal maak je abstracte zaken concreet, geef je mensen en problemen waar dat nodig is een gezicht. De samenleving bestaat niet uit politiek en organisaties alleen, de bouwstenen van de samenleving zijn de mensen. Zij hebben een stem nodig, een podium en wij als journalistieke organisatie geven die.

Bij NH Nieuws hebben we de provincie opgedeeld in kleinere relevante entiteiten. Relevante regioplatformen; je voelt je geen Noord Hollander, maar wel Haarlemmer of Amsterdammer. Digital first. Online kun je de verhalen voor die kleinere entiteiten adresseren.

Maar centraal blijft het vertellen van verhalen. We laten zien wat er in zo’n lokale samenleving gebeurt. De problemen, maar ook de oplossingen die vanuit die samenleving komen. Een lokale samenleving die volop in beweging is. Met de verhalen verbind je mensen onderling en de mens met de (lokale) politiek.

Onze regioverslaggevers werken in- en vanuit hun regio. Dat is een totaal ander model dan een centraal geleidde redactie. Er is initiatief en ondernemerszin voor nodig om de juiste verhalen te vinden en te maken. Het zijn netwerkers in de haarvaten van de lokale samenleving met een contante honger naar meer en betere verhalen.

Met het vinden en vertellen van die verhalen voeren zij de waakhondfunctie uit. Vaak wordt de waakhondfunctie geïnterpreteerd als verslaggeving in de raadszalen. Dat is in deze tijd niet voldoende. Belangrijker is het om de thema’s uit de samenleving te halen, waar burgers zich vaak ongehoord voelen, en die dan vervolgens naar de politiek te brengen. Dat complementeert de waakhondfunctie.

We werken veel en intensief samen met lokale omroepen. Een unieke bundeling van krachten en kennis. Om samen het verhaal te vinden in de regio. De mensen een stem te geven, tegels te lichten, te inspireren en te verbinden. Over die samenwerking morgen meer.

David Vink
Algemeen directeur/bestuurder a.i. NH Media/AT5