David Vink
2019 - week 26

Just Another Day at AT5/NH Media

Vanmorgen met aantal collega’s gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van gesponsorde producties en programma’s. Dat doen we al voortvarend, we maken mooie dingen, maar als we een beetje over onze eigen schaduw heen stappen, is er nog echt wel wat te winnen.

Met ons gecumuleerde bereik en de mogelijkheden om in ieder geval online geografisch te kunnen segmenteren zijn er plenty kansen, zelfs binnen de Mediawet. Gelet op de onzekerheden van reclame in het publieke bestel op langere termijn in ieder geval een van de speerpunten in de plannen voor 2020 en verder.

Die plannen voor 2020 zijn nog omgeven van onzekerheden. We zijn immers in afwachting van de uitslag van de concessiestrijd waar ik maandag over vertelde. Vanmiddag waren we met externe hulp onze scenario’s aan het definiëren, toen we het bericht kregen dat naar aanleiding van een ordevoorstel van mevrouw Bosman (D66) in de commissievergadering KDD besloten dat het agendapunt ‘AT5, NH Media, de POA en de nieuwe omroepconcessie’ versneld wordt geagendeerd in de raad, namelijk tijdens de eerstvolgende raadsvergadering op 10/11juli. 

De wethouder gaat akkoord met het versneld agenderen van dit agendapunt, maar wil wel dat de raad tijd heeft technische vragen in te dienen naar aanleiding van het advies dat het college hierover op 2 juli naar buiten brengt.

Schakelen dus. Ook voor jullie als lezer, want maandag meldde ik nog dat het besluit van de Gemeenteraad pas na de zomer te verwachten viel. Mooie dynamiek. Gelukkig kon ik einde nog even mijn handtekening zetten onder de contracten van twee nieuwe MT leden. Heel blij met de progressie die we maken en het nieuwe MT in wording.

De file op de A2 relativeerde weer een beetje. Ik kreeg maar liefst twee uur de tijd om wat te reflecteren. Just another day!

David Vink
Algemeen directeur/bestuurder a.i. NH Media/AT5