Article header image
Article header image

‘Interne chaos en onrust bij CvdM’

De algemeen directeur is vorige week per direct vertrokken. Voor de vorige maand afgezwaaide voorzitter is nog geen opvolger. Een ander collegelid is geschorst. De enige overgebleven bestuurder van het Commissariaat voor de Media, Jan Buné, heeft bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping voor minister Arie Slob verzwegen, zo blijkt uit onderzoek van NRC.

Buné, sinds 2013 bestuurder van de toezichthouder, werd begin vorig jaar berispt door de tuchtrechter vanwege ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ handelen als accountant. Toen Buné vorig jaar augustus voor vijf jaar werd herbenoemd was Slob niet op de hoogte van de berisping en kon hij die niet meewegen als ‘formele belemmering’. Aan de veroordeling is nimmer ruchtbaarheid gegeven.

Eind april schorste minister Slob collegelid Eric Eljon vanwege een vertrouwensbreuk na publicatie van zijn roman over de mores in Hilversum. Voorzitter Madeleine de Cock Buning nam begin deze maand na tien jaar afscheid. Zij heeft de komende tien jaar recht op 6,5 ton aan wachtgeld, terwijl er intern kritiek is op haar functioneren.

Algemeen directeur Suzanne Teijgeler vertrekt naar Discovery Benelux, terwijl het Commissariaat toezicht houdt op het mediabedrijf. Vorige maand zijn de toezichtskosten voor Discovery verlaagd. Drie weken daarna meldde Teijgeler haar sollicitatie bij commissaris Jan Buné.

Het Commissariaat heeft inmiddels gereageerd op het artikel van NRC: ‘Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media delen wij het volgende mee: Het Commissariaat voor de Media herkent zich niet in het beeld dat de organisatie stuurloos zou zijn. Onze medewerkers zetten zich dagelijks vol toewijding in voor de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van de media in Nederland.’

‘We betreuren het dat sommige oud-medewerkers hun tijd bij het Commissariaat negatief hebben ervaren. We nemen alle signalen van medewerkers serieus. Uit de recente evaluatie van het Commissariaat door PwC blijkt dat het Commissariaat goed scoort op effectiviteit. Het klopt dat PwC ook een aantal aanbevelingen voor de organisatie heeft gedaan, waaronder het terugdringen van het personeelsverloop. We willen een lerende organisatie zijn en hebben externe hulp ingeschakeld om ons daarbij te helpen. Dat proces is op dit moment in volle gang.’

De coalitiepartijen VDD, CDA, ChristenUnie en D66, en ook de SP, hebben inmiddels een aantal schriftelijke vragen gesteld over de kwestie aan minister Arie Slob. Zoals: ‘Acht u thans de continuïteit van de bedrijfsvoering en de bestuurlijke slagkracht van het Commissariaat voor de Media adequaat gewaarborgd? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te treffen om dit te borgen?’

Bron: NRC/BM

Article header image
Article header image

Directeur Suzanne Teijgeler verlaat CvdM

Suzanne Teijgeler gaat zich daar als director content compliance bezighouden met de naleving door Discovery van de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media dankt haar voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren en wenst haar veel succes bij deze nieuwe uitdaging.

Het Commissariaat voor de Media zal overigens voorlopig geen besluiten kunnen nemen tot een nieuwe voorzitter is benoemd. Van de drie college-leden is er sinds 1 juli 2019 nog één actief. Het uitblijven van besluiten over benoemingen door minister Arie Slob is de oorzaak.

De minister heeft de procedure tot benoeming van een nieuwe voorzitter nog niet afgerond. Madeleine de Cock Buning, de voormalige voorzitter, vertrok per 1 juli 2019 aangezien haar benoemingstermijn verliep en een herbenoeming na 10 jaar wettelijk niet is toegestaan. Eric Eljon is eind april 2019 geschorst door minister Arie Slob na het uitbrengen van een boek over de televisiewereld, waardoor alleen Jan Buné als actieve commissaris overblijft.

Bron: BM

Article header image
Article header image

Commissariaat voor de Media kan geen besluiten nemen

Het CvdM schrijft: ‘Het was het jaar waarin we ons richtten op het online domein en de onafhankelijkheid bij de media-instellingen. In dit jaarverslag lichten we toe op welke wijze we invulling hebben gegeven aan deze toezichtthema’s. We gaan daarbij onder meer in op de vaststelling in 2018 van onze praktijkhandreiking over het dienstbaarheidsverbod, op de aandacht die we hebben besteed aan vermijdbare uitingen in het media-aanbod, en op onze Mediamonitor 2018 waarin we de resultaten hebben gepresenteerd van onze nieuwe samenwerking met het Reuters Digital News Report, waarmee inzicht wordt geboden in de online nieuwsconsumptie in Nederland.’

Het Commissariaat voor de Media zal overigens voorlopig geen besluiten nemen tot een nieuwe voorzitter is benoemd. Van de drie college-leden is er per 1 juli 2019 nog één actief. Het uitblijven van besluiten over benoemingen door minister Arie Slob is de oorzaak.

De minister heeft de procedure tot benoeming van een nieuwe voorzitter nog niet afgerond. Madeleine de Cock Buning, de huidige voorzitter, vertrekt per 1 juli 2019 aangezien haar benoemingstermijn verloopt en een herbenoeming na 10 jaar wettelijk niet is toegestaan. Eric Eljon is eind april 2019 geschorst door minister Arie Slob na het uitbrengen van een boek over de televisiewereld, waardoor alleen Jan Buné als actieve commissaris overblijft.

Bron: Nederlands Medianieuws/BM

Article header image
Article header image

Nederlanders blijven zich breed oriënteren voor nieuws

Ook zie je via welke kanalen ze dat doen en hoe groot hun vertrouwen is in de nieuwsvoorziening in Nederland. Daarnaast wordt ook zichtbaar welke plek sociale media innemen.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders zich nog steeds breed oriënteren voor nieuws en gemiddeld meerdere nieuwsmedia van verschillende aanbieders tot zich nemen. Een kleine minderheid gebruikt sociale media als voornaamste nieuwsbron. Aan de voorwaarde om in een filterbubbel te belanden, wordt daardoor nauwelijks voldaan. Ook over nepnieuws maken Nederlanders zich verhoudingsgewijs nog steeds zeer weinig zorgen.

Nederlanders hebben veel vertrouwen in de nieuwsmedia. Natuurlijk vooral in de titels die ze zelf gebruiken, maar ook in nieuwsmerken in het algemeen. Ook vinden Nederlanders dat de nieuwsmedia voor actuele berichtgeving zorgen, die diepgang biedt en voldoet aan een waakhondfunctie.

Dit klinkt positief voor de Nederlandse media, maar er zijn ook risico’s. Het gebruik van traditionele media daalt continu en onlinegebruik neemt steeds meer toe. Internationale spelers als Google en Facebook verzorgen – voor met name jongeren – online het nieuws zonder redactionele verantwoordelijkheid. En dankzij breed gebruik zorgen zij er ook voor dat online advertentie-inkomsten naar het buitenland verdwijnen.

Dat naarmate Nederlanders jonger zijn ze minder goed door televisie, radio en papieren dagbladen worden bereikt, doet vermoeden dat de trend van teruglopend bereik via traditionele media zal doorzetten.

De Mediamonitor 2019 is hier te downloaden.

Bron: CvdM/BM

Article header image
Article header image

BM Talk met Madeleine de Cock Buning

Meer BM Talks bekijken? Ga naar BMTV en ontdek ook wat onder anderen Jan Slagter, Peter Lubbers, Suzanne Kunzeler, Jos Budie, Lucille Werner, Karin de Groot en Eric van Stade te melden hebben. Nog in het verschiet liggen Alco De Jong (Discovery Benelux), Marijn Poeschmann (YouTube Benelux), Mandy van der Wal (TMG), Martijn Schimmer (SMP), Taco Rijssemus (IDTV), Josbert van Rooijen (Red Bee Media), Arie Landsmeer (NCP), Ilse Openneer (RTL Nieuws), Sierk Vojacek (SVP) en Marnix Kaart (regisseur).

Bron: BM

Article header image
Article header image

Bij het afscheid van voorzitter CvdM

Bon: BM

Article header image
Article header image

LX Classics niet meer te horen op DAB+

Lex Harding geeft tegenover Mediamagazine.nl aan dat de hoge toezichtskosten die het Commissariaat voor de Media in rekening brengt de oorzaak zijn van het verdwijnen van de radiozender uit de digitale ether. “LX Classics wordt niet meer uitgezonden op DAB+ omdat het Commissariaat voor de Media daarvoor achterlijk hoge toezichtskosten in rekening brengt. De zender is een niet-commercieel radiostation, er valt weinig op toe te zien en daarom ben ik niet bereid daarvoor tot in lengte van dagen te betalen”, aldus Harding.

LX Classics blijft vooralsnog wel beschikbaar via internet.

Bron: Mediamagazine/BM

Article header image
Article header image

Minister Slob schorst Eric Eljon (CvdM)

Volgens de achterflap van het boek gaat het om een ’onthullende kijk achter de schermen van de Nederlandse televisiewereld’. Hoewel het een roman betreft, is het boek volgens dezelfde flaptekst ’een must voor iedereen die daar werkt, daar graag wil werken of zijn kinderen hiervoor wil behoeden’. “Het boek verhoudt zich slecht tot de neutraliteit en objectiviteit die een toezichthouder zou moeten betrachten”, liet een woordvoerder van het Commissariaat weten. “De organisatie en andere commissarissen hebben er afstand van genomen.”

Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, meldt nu: “Mij is gebleken dat er binnen het Commissariaat door verschillende oorzaken een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de heer Eljon en de overige leden van het Commissariaat ten gevolge waarvan samenwerking binnen het Commissariaat op dit moment niet mogelijk is. Ik zal onderzoeken of de heer Eljon in de toekomst met gezag zijn functie zal kunnen uitoefenen. Gelet hierop heb ik besloten de heer Eljon te schorsen als lid van het Commissariaat voor de duur van dat onderzoek. Ik verwacht dit onderzoek uiterlijk eind mei te kunnen afronden en zal dan definitief een besluit nemen. Ik zal uw Kamer dan daarover nader informeren.”

Bron: Spreekbuis/BM

Article header image
Article header image

Commissariaat voor de Media boos over roman Dwergwerpen

Dat meldt De Telegraaf. Eljon, die momenteel als ’afwezig’ wordt gemeld bij het Commissariaat, publiceerde deze maand met co-auteur Bart in ’t Hout zijn boek Dwergwerpen. Volgens de achterflap gaat het om een ’onthullende kijk achter de schermen van de Nederlandse televisiewereld’. Hoewel het een roman betreft, is het boek volgens dezelfde flaptekst ’een must voor iedereen die daar werkt, daar graag wil werken of zijn kinderen hiervoor wil behoeden’.

“Het boek verhoudt zich slecht tot de neutraliteit en objectiviteit die een toezichthouder zou moeten betrachten”, laat een woordvoerder van het Commissariaat weten. “De organisatie en andere commissarissen hebben er afstand van genomen.”

Volgens auteur Eljon wisten zijn collega’s al twee jaar geleden van zijn voornemen om het boek te schrijven. Voorzitter Madeleine de Cock Buning heeft het later ook ter inzage gekregen. “De voorzitter heeft mij daarop bevestigd het een leuke roman te vinden en nimmer aangegeven enig bezwaar tegen publicatie te hebben. Zij heeft mij zelfs de naam gegeven van een uitgever die mogelijk geïnteresseerd zou zijn om het boek uit te geven.”

Bron: De Telegraaf/BM