Article header image
Article header image

Commissariaat voor de Media al jaren in de fout met aanbestedingen

Het commissariaat mag alleen afwijken van die plicht als het duidelijk verantwoordt waarom de regels niet gevolgd worden. Maar de toezichthouder blijkt die uitleg in veel gevallen niet te kunnen geven. Uit documenten blijkt onder meer dat voormalig Tweede-Kamerlid Marja Wagenaar de afgelopen jaren als een soort huisadviseur heeft gefungeerd. Wagenaars bedrijf, met één werknemer, heeft sinds 2014 voor 4,5 ton aan opdrachten gekregen.

Afgelopen zomer onthulde NRC al dat het Commissariaat voor de Media op dat moment ‘in permanente staat van crisis’ verkeerde. Van de vijftig medewerkers vertrekt jaarlijks gemiddeld 20 procent. Er is dan sprake van onderling wantrouwen, werknemers voelen zich onveilig en gefrustreerd. Na vragen van NRC heeft de toezichthouder nu een intern onderzoek ingesteld.

Bron: NRC/BM

Article header image
Article header image

Rekenkamer: NPO kan besteding omroepmiljoenen niet goed controleren

De NPO krijgt nu per jaar 850 miljoen euro, dat ‘doelmatig en transparant’ verdeeld moet worden. Maar uit het gepresenteerde onderzoeksrapport ‘Hilversum in beeld – Doelmatigheid bij de publieke omroep’ blijkt dat er aarzelingen zijn en verdeeldheid bestaat over de beste manier van toezicht houden op die bestedingen. “Als je niet goed kunt volgen, kun je afspraken ook niet waarmaken”, aldus Francine Giskes van de Rekenkamer.

De omroepen, die volgens Giskes ‘niet stonden te popelen’ toen de Rekenkamer langskwam, krijgen per programma geld van de NPO, maar mogen dat zelf weer herverdelen. Maar zij geven vervolgens weinig inzicht in de kosten, stelt de kritische financiële waakhond van het Rijk. Aansturen op ‘doelmatigheid’ is daardoor niet of nauwelijks mogelijk. Het Commissariaat voor de Media staat tegelijkertijd op te grote afstand om te beoordelen of NPO deze doelmatigheidsopdracht goed uitvoert.

De NPO kijkt ook niet kritisch genoeg naar stijgende kosten van programma’s die langere tijd succesvol zijn, zoals Radar, Nieuwsuur, Boer zoekt Vrouw, Studio Sport of Kassa. De NPO heeft een zwakke positie als het aankomt op lagere kosten bij omroepen. Zo werd wel geïnformeerd waarom de talkshows Jinek en Pauw meer geld vroegen, maar bleek de NPO vervolgens niet in staat de kosten naar beneden bij te stellen. “Presentatoren hebben soms ook wensen die behoorlijk leidend zijn in wat de NPO wel of niet kan”, stelt Giskes.

De zwakke onderhandelingspositie komt ook naar voren bij uitbesteding aan externe producenten. De kosten van uitbestede programma’s zijn namelijk flink hoger dan eigen producties, zo blijkt bijvoorbeeld bij de programma’s College Tour en Floortje naar het Einde van de Wereld. Die werden een stuk duurder nadat ze extern werden geproduceerd, in het laatste geval door het bedrijf van presentatrice Floortje Dessing zelf.

De NPO laat in een reactie het volgende weten. ‘De nog relatief jonge wettelijke taak die de NPO op dit gebied – het sturen op doelmatigheid – sinds 2016 heeft, neemt de organisatie uiteraard zeer serieus. Dat nog niet alles perfect gaat, zien wij ook. We zijn daarom al volop bezig met het meer sturen op doelmatigheid en de aanbevelingen die de Rekenkamer doet sluiten hier goed op aan. NPO en omroepen gaan aanvullende afspraken maken over het delen van informatie. Ook werkt de NPO aan het optimaliseren van de financiële benchmark en de controle van programmabegrotingen. De kosten zijn daarbij niet het enige criterium; ook impact en publieke waarden worden meegewogen.’

Bron: Algemene Rekenkamer/AD/BM

Article header image
Article header image

Renate Litjens benoemd tot interim-voorzitter CvdM

Renate Litjens heeft ruime bestuurlijke ervaring, opgedaan in verschillende (interim) bestuurlijke en toezichthoudende rollen. Zo heeft zij ruim veertien jaar bij Boer & Croon Executive Management gewerkt.

Naast haar nieuwe functie bij het Commissariaat is Renate Litjens onder andere ook lid Raad van Commissarissen LTP, voorzitter Raad van Toezicht ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland, en voorzitter Raad van Toezicht Tassenmuseum Hendrikje. Ook is Renate onder andere voorzitter van het college van bestuur van ArtEZ en directeur van de Filmacademie geweest.

Met de benoeming van Renate Litjens heeft het Commissariaat weer twee commissarissen, zodat ook complexe besluiten die buiten de mandaatregeling vallen weer kunnen worden genomen.

De enige overgebleven commissaris was tot 15 november Jan Buné. Eind april schorste minister Slob collegelid Eric Eljon vanwege een vertrouwensbreuk na publicatie van zijn roman over de mores in Hilversum. Voorzitter Madeleine de Cock Buning nam eerder dit jaar afscheid. Zij is benoemd als hoogleraar aan het European University Institute (EUI). Algemeen directeur Suzanne Teijgeler is vertrokken naar Discovery Benelux.

Bron: CvdM/BM

Article header image
Article header image

Minister Slob grijpt in bij Commissariaat voor de Media

Dat schrijft minister Slob in antwoord op Kamervragen over het Commissariaat voor de Media. Directe aanleiding is berichtgeving in NRC over grote interne problemen bij de toezichthouder. Het Commissariaat, dat boetes en dwangsommen aan omroepen kan opleggen, kampt met een hoog personeelsverloop. Onder het personeel is sprake van angst en onderling wantrouwen, medewerkers voelen zich onveilig en er worden al jaren veel externe krachten ingehuurd.

Al sinds juli blijkt het Commissariaat geen bestuursrechtelijke besluiten te kunnen nemen. De toezichthouder mist twee van de drie bestuurders. Enig overgebleven collegelid Jan Buné verzweeg bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping door de tuchtrechter wegens “onzorgvuldig en ondeskundig” handelen als accountant. Daarnaast blijkt hij voorzitter te zijn van de boekhoudcommissie van de Mail.Ru Group, een Russisch internetbedrijf dat in verband wordt gebracht met censuur.

De benoemingstermijn van voorzitter Madeleine de Cock Buning liep op 1 juli 2019 af. Zij had recht op circa zes ton wachtgeld, bovenop inkomsten uit andere banen. Minister Slob zegt de regeling te herzien omdat die “naar mijn mening niet meer past in de huidige tijd”. De Cock Buning maakt overigens geen gebruik van de wachtgeldregeling, zo heeft zij laten weten.

Bron: NRC/BM

Article header image
Article header image

Minister Slob ontslaat lid Commissariaat voor de Media

In april schorste de minister het omstreden lid al. Er was “door verschillende oorzaken een vertrouwensbreuk” ontstaan tussen Eljon en de andere twee commissarissen van het Commissariaat voor de Media, zei de minister destijds.

In april brak een openlijk conflict uit tussen Eljon en zijn collega-toezichthouders over het boek Dwergwerpen, waarvan Eljon co-auteur was. Het boek gaat over “haat en nijd op de werkvloer, de tomeloze geldingsdrang van omroepbestuurders, het egoïsme van tv-presentatoren”. Collega’s vonden dat de onafhankelijke reputatie van het Commissariaat hierdoor in het geding kwam.

Het Commissariaat voor de Media houdt toezicht op naleving van de Mediawet en wordt geleid door drie commissarissen die benoemd zijn door de minister. Eljon werd in 2016 aangesteld voor een periode van vijf jaar. Slob zal tijdens een debat over de media half september uitgebreider informatie geven over de situatie bij het Commissariaat voor de Media.

Voorzitter Madeleine de Cock Buning nam begin juli na tien jaar afscheid van het Commissariaat. Algemeen directeur Suzanne Teijgeler is vertrokken omdat zij aan de slag gaat bij Discovery Benelux. De enige overgebleven bestuurder van het Commissariaat voor de Media, Jan Buné, heeft bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping voor minister Arie Slob verzwegen.

Eric Eljon reageert als volgt in een verklaring: “Het ontslagbesluit is gebaseerd op een door OCW uitgevoerd onderzoek dat zeer eenzijdig en onvolledig is, hetgeen blijkt uit recent journalistiek onderzoek van NRC Handelsblad. Ik word nu ontslagen vanwege het schrijven van een fictieve, ironische roman over de mediawereld, die bovendien grotendeels in de vorige eeuw speelt en waarin niemand uit de mediasector herkenbaar wordt beschreven. Op geen enkele wijze wordt hiermee de mediawereld beschadigd of het Commissariaat voor de Media in een kwaad daglicht gesteld. Wel laat de roman zien dat ik de mediawereld door en door ken en er juist daarom uitstekend toezicht op kan houden. Bovendien heb ik de voorzitter van het Commissariaat de roman ruim van tevoren laten lezen. Zij had geen enkel bezwaar tegen publicatie en heeft zelfs geholpen bij het vinden van een uitgever. De voor mediabeleid verantwoordelijke minister zou pal behoren te staan voor de vrijheid van meningsuiting en daar ook op toe moeten zien. Door de handelwijze van de minister blijkt dit in de realiteit geheel anders te zijn. Ik heb acht jaar lang met veel inzet voor het Commissariaat gewerkt en uitstekende contacten met de mediawereld onderhouden. Ik had dat werk graag willen voortzetten. Die kans wordt me nu ontnomen, zonder dat er sprake is van enig disfunctioneren of enige andere onderbouwing dan nagenoeg ongemotiveerde bezwaren tegen de roman. Er rest mij nu geen andere mogelijkheid dan juridische stappen te nemen.”

Bron: NOS/BM

Article header image
Article header image

Voormalig voorzitter CvdM maakt geen gebruik van wachtgeldregeling

Vanaf augustus 2019 gaat ze met een uitgebreide aanstelling onder andere lesgeven in het nieuwe masterprogramma van het EUI op het gebied van Digital Politics, Economy and Society. Dit betekent tevens dat ze geen gebruikmaakt van de wachtgeldregeling voor het Commissariaat voor de Media van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Voorzitter Madeleine de Cock Buning nam begin deze maand na tien jaar afscheid van het CvdM. Haar benoemingstermijn was toen verlopen. Zij had de komende tien jaar recht op 6,5 ton aan wachtgeld, terwijl er intern kritiek was op haar functioneren. In mei was zij nog te gast in BM Talk, zoals hier te zien is.

Bron: CvdM/BM

Article header image
Article header image

‘Interne chaos en onrust bij CvdM’

De algemeen directeur is vorige week per direct vertrokken. Voor de vorige maand afgezwaaide voorzitter is nog geen opvolger. Een ander collegelid is geschorst. De enige overgebleven bestuurder van het Commissariaat voor de Media, Jan Buné, heeft bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping voor minister Arie Slob verzwegen, zo blijkt uit onderzoek van NRC.

Buné, sinds 2013 bestuurder van de toezichthouder, werd begin vorig jaar berispt door de tuchtrechter vanwege ‘onzorgvuldig en ondeskundig’ handelen als accountant. Toen Buné vorig jaar augustus voor vijf jaar werd herbenoemd was Slob niet op de hoogte van de berisping en kon hij die niet meewegen als ‘formele belemmering’. Aan de veroordeling is nimmer ruchtbaarheid gegeven.

Eind april schorste minister Slob collegelid Eric Eljon vanwege een vertrouwensbreuk na publicatie van zijn roman over de mores in Hilversum. Voorzitter Madeleine de Cock Buning nam begin deze maand na tien jaar afscheid. Zij heeft de komende tien jaar recht op 6,5 ton aan wachtgeld, terwijl er intern kritiek is op haar functioneren.

Algemeen directeur Suzanne Teijgeler vertrekt naar Discovery Benelux, terwijl het Commissariaat toezicht houdt op het mediabedrijf. Vorige maand zijn de toezichtskosten voor Discovery verlaagd. Drie weken daarna meldde Teijgeler haar sollicitatie bij commissaris Jan Buné.

Het Commissariaat heeft inmiddels gereageerd op het artikel van NRC: ‘Naar aanleiding van de recente berichtgeving in de media delen wij het volgende mee: Het Commissariaat voor de Media herkent zich niet in het beeld dat de organisatie stuurloos zou zijn. Onze medewerkers zetten zich dagelijks vol toewijding in voor de onafhankelijkheid, pluriformiteit en toegankelijkheid van de media in Nederland.’

‘We betreuren het dat sommige oud-medewerkers hun tijd bij het Commissariaat negatief hebben ervaren. We nemen alle signalen van medewerkers serieus. Uit de recente evaluatie van het Commissariaat door PwC blijkt dat het Commissariaat goed scoort op effectiviteit. Het klopt dat PwC ook een aantal aanbevelingen voor de organisatie heeft gedaan, waaronder het terugdringen van het personeelsverloop. We willen een lerende organisatie zijn en hebben externe hulp ingeschakeld om ons daarbij te helpen. Dat proces is op dit moment in volle gang.’

De coalitiepartijen VDD, CDA, ChristenUnie en D66, en ook de SP, hebben inmiddels een aantal schriftelijke vragen gesteld over de kwestie aan minister Arie Slob. Zoals: ‘Acht u thans de continuïteit van de bedrijfsvoering en de bestuurlijke slagkracht van het Commissariaat voor de Media adequaat gewaarborgd? Zo nee, welke maatregelen bent u voornemens te treffen om dit te borgen?’

Bron: NRC/BM

Article header image
Article header image

Directeur Suzanne Teijgeler verlaat CvdM

Suzanne Teijgeler gaat zich daar als director content compliance bezighouden met de naleving door Discovery van de Mediawet. Het Commissariaat voor de Media dankt haar voor haar inzet gedurende de afgelopen jaren en wenst haar veel succes bij deze nieuwe uitdaging.

Het Commissariaat voor de Media zal overigens voorlopig geen besluiten kunnen nemen tot een nieuwe voorzitter is benoemd. Van de drie college-leden is er sinds 1 juli 2019 nog één actief. Het uitblijven van besluiten over benoemingen door minister Arie Slob is de oorzaak.

De minister heeft de procedure tot benoeming van een nieuwe voorzitter nog niet afgerond. Madeleine de Cock Buning, de voormalige voorzitter, vertrok per 1 juli 2019 aangezien haar benoemingstermijn verliep en een herbenoeming na 10 jaar wettelijk niet is toegestaan. Eric Eljon is eind april 2019 geschorst door minister Arie Slob na het uitbrengen van een boek over de televisiewereld, waardoor alleen Jan Buné als actieve commissaris overblijft.

Bron: BM

Article header image
Article header image

Commissariaat voor de Media kan geen besluiten nemen

Het CvdM schrijft: ‘Het was het jaar waarin we ons richtten op het online domein en de onafhankelijkheid bij de media-instellingen. In dit jaarverslag lichten we toe op welke wijze we invulling hebben gegeven aan deze toezichtthema’s. We gaan daarbij onder meer in op de vaststelling in 2018 van onze praktijkhandreiking over het dienstbaarheidsverbod, op de aandacht die we hebben besteed aan vermijdbare uitingen in het media-aanbod, en op onze Mediamonitor 2018 waarin we de resultaten hebben gepresenteerd van onze nieuwe samenwerking met het Reuters Digital News Report, waarmee inzicht wordt geboden in de online nieuwsconsumptie in Nederland.’

Het Commissariaat voor de Media zal overigens voorlopig geen besluiten nemen tot een nieuwe voorzitter is benoemd. Van de drie college-leden is er per 1 juli 2019 nog één actief. Het uitblijven van besluiten over benoemingen door minister Arie Slob is de oorzaak.

De minister heeft de procedure tot benoeming van een nieuwe voorzitter nog niet afgerond. Madeleine de Cock Buning, de huidige voorzitter, vertrekt per 1 juli 2019 aangezien haar benoemingstermijn verloopt en een herbenoeming na 10 jaar wettelijk niet is toegestaan. Eric Eljon is eind april 2019 geschorst door minister Arie Slob na het uitbrengen van een boek over de televisiewereld, waardoor alleen Jan Buné als actieve commissaris overblijft.

Bron: Nederlands Medianieuws/BM