Article header image
Article header image

Theo van Driel, PBO-voorzitter bij RTV Apeldoorn

Theo van Driel: “Zelf zit ik in het PBO voor de geestelijke stromingen en kijk ik of kerken en moskeeën genoeg aan bod komen in de programma’s. Dat betekent veel luisteren maar ook soms zelf de redactie benaderen en zelf in programma’s gaan zitten. Onze relatie met de redactie is goed en ik denk dat de redactie ook blij is met ons. We laten ons regelmatig op de redactie zien, zijn op de jaarlijkse BBQ, luisteren en kijken veel en geven makers regelmatig complimentjes.”

Coronatijd
“In coronatijd hebben de kerken hier echt wel gezien hoe belangrijk het is om snel te kunnen schakelen met een lokale omroep, bijvoorbeeld om je kerkdiensten uit te laten zenden. Ik verwacht dat die samenwerking met de kerken de komende tijd nog beter zal gaan worden. Dit is voor ons nu wel een rare tijd. Niet alleen vanwege corona, maar ook omdat onze gemeente in december besloten heeft onze concessie niet te verlengen. Een besluit waar we 19 februari 2021 – ondersteund door de NLPO – tegen in beroep zijn gegaan bij het Commissariaat voor de Media.”

“Het is echt verschrikkelijk hoe de gemeente en een deel van de raad zich in dit dossier hebben opgesteld. Allereerst hebben ze de concessie nu toegewezen aan een aanvrager die weliswaar een PBO heeft, maar daarover vermelden ze niets op hun website en die vormt zeker geen afspiegeling van de samenleving, want de organisaties die wij vertegenwoordigen zijn niet geraadpleegd. Het commentaar van ons PBO is volledig genegeerd door iedereen, hahaha.”

Theo van Driel begint hard te lachen bij de vraag of hij denkt dat er in zijn stad sprake is van mediabeleid, een visie op de ontwikkeling van het medialandschap. “Nee, dat denk ik niet. De enige visie die ik bij de gemeente gehoord heb is dat raadsleden een keer ‘iets anders’ willen. Bij het PBO van RTV Apeldoorn is wel een visie op hoe het verder moet, maar – moet ik toegeven – die visie kan nog wel wat scherper en duidelijker.”

Sociale media
“Overigens zijn er ook gebieden waar we als omroep wel echt beter moeten gaan worden. Vooral op het gebied van sociale media. Bij RTV Apeldoorn werken we met zo’n 135 vrijwilligers en hebben we geen mensen in dienst. Het zijn trouwe vrijwilligers, hoewel de doorstroming bij jongeren wel iets groter is. Regelmatig stromen die door naar een baan in de media, dus daar zijn we ook heel trots op. Bij de kerken zie je veel vrijwilligers maar ik ben er echt trots op dat RTV Apeldoorn niet onderdoet voor de kerken als het om vrijwilligers gaat.”

“Wij zijn een groot voorstander van streekvorming en voor samenwerking, zeker op bestuurlijk niveau. Net voor corona wilden we al afspraken maken met het PBO van de regionale omroep en andere omroepen om elkaar beter te leren kennen. Maar door corona is allemaal een beetje stil komen liggen. We hebben in dit gebied ook een actief huis-aan-huis blad en De Stentor, maar sinds die laatste bij het AD is gekomen voel je dat de afstand tot die krant groter is geworden.”

Afspiegeling van bevolking
“Hoewel we als PBO doorgaans apart vergaderen, overleggen we nu vaker direct met het bestuur en de hoofdredacteur erbij. Bij RTV Apeldoorn hebben we een PBO – met 8 leden – dat voor corona 4 tot 6 keer per jaar bij elkaar kwam. Nu spreken we elkaar nog steeds regelmatig maar wel altijd online. Ons PBO is nu echt een goede afspiegeling van de lokale bevolking. Verschillende stromingen, en jong en oud, zijn goed vertegenwoordigd in ons PBO. De laatste discussie die we als PBO met de omroep gehad hebben, ging ook over sociale media en hoe we die als omroep beter moeten gaan benutten. Ik moet wel toegeven dat we door dat gedoe rond de concessie – het is tenslotte mogelijk dat onze werkzaamheden voor de omroep binnenkort stoppen – we wel een beetje onze andere werkzaamheden hebben laten liggen en dat vooral dat gedoe ons onderwerp van discussie was.”

Bron: BM

Bericht delen
Article header image
Article header image

Ongehoord Nederland en Omroep Zwart hebben genoeg leden voor uitzendlicentie

De aspirant-omroepen moesten op 31 december 2020 minimaal 50.000 betalende leden hebben, die in Nederland wonen en 16 jaar of ouder zijn. Ongehoord Nederland en Omroep Zwart concludeerden in het najaar zelf al dat ze voldeden aan de ledeneis en de toezichthouder heeft dat nu bevestigd.

Zwarte Piet
Ongehoord Nederland is een initiatief van onder meer journalist Arnold Karskens. Hij wil met zijn omroep een kritisch geluid laten horen over onder meer de Europese Unie en immigratie. Ook is de omroep voorstander van Zwarte Piet.

Omroep Zwart streeft naar ‘een juiste afspiegeling van de samenleving bij de publieke omroep, zowel voor als achter de schermen’. Een van de initiatiefnemers is rapper en activist Akwasi. Hij zal zich richten op de invulling van de programmering. Ook stopt hij met het maken van muziek.

Minister beslist
Voor de aspirant-omroepen is er nog wel een belangrijke horde voordat ze programma’s mogen maken. De NPO, de Raad voor Cultuur en het Commissariaat voor de Media komen los van elkaar met een advies aan de minister over de omroepen. Daarbij wordt met name gekeken of de omroepen inhoudelijk voldoende toevoegen.

De minister bepaalt dan voor 1 augustus van dit jaar welke omroepen kunnen worden toegelaten tot het publieke bestel. Die omroepen krijgen dan een licentie voor de periode 2022 tot en met 2026.

Ook de bestaande landelijke publieke omroepen moeten elke vijf jaar een nieuwe erkenning aanvragen. Uit de steekproeven van het Commissariaat voor de Media blijkt dat die voldoende leden hebben om de komende jaren in het omroepbestel te blijven.

AVROTROS, BNNVARA, KRO-NCRV, de EO en MAX hebben ruim 100.000 leden, bij Human, PowNed en WNL stonden er op 31 december 2020 minimaal 50.000 namen in de ledenadministratie. De NOS en NTR zijn zogeheten taakomroepen en hebben geen leden.

Bron: NOS/BM

Bericht delen
Article header image
Article header image

Gerard Schuiteman over het initiatief Nieuwsplein33

RTV Utrecht is samen met uitgever BDU Media, Bibliotheek Eemland en onderzoekscollectief De Stadsbron een van de vier initiatiefnemers achter Nieuwsplein33. Via sociale media, een website en een app worden straks verhalen online bij bijna 200.000 inwoners uit het gebied aangeboden.

Gerard Schuiteman: “De gemeente Amersfoort heeft uitvoerig onderzoek gedaan naar de behoeften van haar inwoners en concludeerde dat de stad een ‘innovatieve en journalistieke’ omroep nodig had. Met BDU Media, de bibliotheek en De Stadsbron werken wij in dit gebied al een tijd samen en maken wij met elkaar onder andere podcasts en organiseren wij debatavonden in de bibliotheek. Dat gaat heel goed en het werd gezien in de gemeente. Toen de gemeente de procedure opstartte van de lokale aanwijzing hebben we met elkaar besproken hoe we deze vraag van de gemeenten Amersfoort en Leusden goed in konden vullen. Het resultaat is Nieuwsplein33.”

Nieuwsplein33

Commissariaat voor de Media
Vanaf begin oktober kan door het Commissariaat voor de Media (CvdM) een nieuwe uitzendconcessie verstrekt worden. Afgelopen week hebben de initiatiefnemers achter Nieuwsplein33 met elkaar een stichting opgezet en hun plan naar het Commissariaat voor de Media gestuurd met het verzoek of zij de ‘aanwijzing’ in het uitzendgebied Amersfoort en Leusden kunnen krijgen.

“Het Commissariaat vraagt dan eerst aan de gemeenten om advies hierover. Omdat ons plan is afgestemd op door de gemeenten geformuleerde wensen zijn wij heel optimistisch. We kiezen ervoor geen traditionele tv en radio te bieden, maar journalistieke verhalen in de vorm van geschreven tekst, podcasts, video en debat en zullen die verspreiden via verschillende digitale kanalen zoals een app, website en sociale media.”

Normaal zie je dat een lokale omroep de vergunning krijgt en dan samenwerkingspartners gaat zoeken. Hier doen de initiatiefnemers het anders. “Wij hebben het omgedraaid en zijn als bekende samenwerkingspartners bij elkaar gaan zitten en hebben met elkaar het plan gemaakt, een stichting opgezet, en de aanvraag gedaan bij het commissariaat. Die samenwerking aan de voorkant vanaf het eerste begin al organiseren is de eerste keer dat dat in Nederland zo gebeurt. Het plan sluit aan op de criteria van beide gemeenten en ook op de adviezen van de Raad voor Cultuur om niet te blijven focussen op traditionele media als tv en radio, en om de journalistiek te versterken door samen te werken.”

Relevantie
Als zakelijk directeur van de regionale omroep RTV Utrecht is hij niet bang dat Nieuwsplein33 kijkers en luisteraars bij ‘zijn’ omroep RTV Utrecht weghaalt. “Nee, je moet er anders naar kijken want het bereik wordt juist groter. Allereerst maken we met de partners, met ieder zijn eigen expertise, netwerk en kennis in dit gebied, meer goeie journalistieke verhalen en door dat met de lokale omroep te doen neemt dat alleen maar toe. Verspreiding van die content gaat via meerdere platformen en daardoor worden meer mensen bereikt en neemt de relevantie toe. Op de tweede plaats organiseren we zo – rond de tweede stad in onze provincie – een sterk nieuwsmerk, waar wij niet alleen nauw bij betrokken zijn, maar waardoor wij ook dichter bij de inwoners in dit gebied kunnen staan. Dus… betere journalistiek, meer verhalen, dichter bij de mensen en een groter bereik. De inwoners van Amersfoort en Leusden plukken daarvan de vruchten, wat wil je nog meer?”

In de komende weken gaan de initiatiefnemers hard aan de slag met het verder invullen van de leden voor de Mediaraad. “Daarmee zijn we al heel ver en omdat nu de aanvraag bij het Commissariaat is ingediend is het belangrijk om een representatieve Mediaraad (of PBO, AV) te hebben die de belangrijkste stromingen uit Leusden en Amersfoort vertegenwoordigt en erop toe kan zien dat de inwoners van beide gemeenten zich herkennen in de plannen en de verhalen van de omroep. Veel lokale omroepen denken op dit moment na over hoe ze in de toekomst verder willen. Hopelijk kunnen we met Nieuwsplein33 laten zien dat dit één van de mogelijkheden is, waarbij je het spaarzame geld vooral aan journalistiek kunt besteden.”

Hier is het plan te lezen dat de initiatiefnemers achter Nieuwsplein33 hebben ingediend.

Bron: BM
Foto: Rogier Veldman/RTV Utrecht

Bericht delen
Article header image
Article header image

Peter Eijsvoogel en Steven Flipse commissaris bij het CvdM

De benoeming van beide commissarissen is voor de tijdsduur van vijf jaar. Steven Flipse volgt Jan Buné op die deze functie sinds 1 september 2013 bekleedde. De positie van Peter Eijsvoogel was vacant.

Steven Flipse (55) begon zijn carrière bij Tata Steel en Getronics, waarna hij twintig jaar als CFO/COO bij Sanoma werkzaam was. Steven heeft naast zijn kennis en ervaring op het financiële vakgebied en in de mediawereld een ruime ervaring als directeur en bestuurder. Hij is ook aandeelhouder bij uitgever De Jonge Lezer (een uitgever van jeugd magazines) en Kompas Publishing.

Peter Eijsvoogel (62) heeft de afgelopen decennia zijn sporen verdiend als onder andere advocaat en managing partner bij het internationale advocatenkantoor Allen & Overy. Peter heeft naast zijn uitgebreide kennis op het juridische vakgebied ruime ervaring met toezicht. Hij blijft daarnaast ook actief als advocaat en raadsheer–plaatsvervanger in het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch.

Voorzitter Renate Eringa–Wensing over de benoemingen: “Peter heeft ruim 25 jaar ervaring als advocaat onder meer op het gebied van overheidstoezicht op markten. Zijn benoeming zorgt voor juridische slagkracht. Met Steven hebben wij een man met veel financiële expertise en ervaring in de mediawereld in huis gehaald. Ik ben er van overtuigd dat zij samen met onze medewerkers een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de toekomst van het Commissariaat.”

Het College van Commissarissen bestaat uit drie commissarissen (waarvan twee parttime) die gezamenlijk belast zijn met de bestuurlijke besluitvorming. Het College geeft daarnaast als collectief richting, benoemt resultaten en geeft de beleidskaders mee. De dagelijkse leiding en de aansturing van de organisatie is belegd bij de fulltime collegevoorzitter.

Bron: CvdM/BM

Bericht delen
Article header image
Article header image

Commissariaat voor de Media stelt onderzoek in naar Op zoek naar Maria

Eerder was er al kritiek van AD-columnist Angela de Jong over de reclamebreak in het programma en de samenwerking met Stage Entertainment, die een musical gaat verzorgen met de winnaar van het AVROTROS-programma.

Afgelopen zondag ging Op zoek naar Maria in première op NPO 1. Daarin wordt gezocht naar een musicalactrice die de rol van Maria kan spelen in The Sound of Music. Het programma trok na jaren afwezigheid meteen 1.470.000 kijkers.

Toch was er ook kritiek. Tv-columnist Angela de Jong schreef: ‘Het is al onbegrijpelijk dat het Commissariaat voor de Media een anderhalf uur durende reclamespot voor de nieuwste Stage Entertainment-musical toestaat op primetime NPO 1. Maar dan ook nog een commercialblok ín het programma, omdat met de ‘sing-off’ zogenaamd een heel nieuw programma begint? Hallo mediawaakhond, word eens wakker.’

Het Commissariaat voor de Media heeft ook gekeken naar het programma en besloten een onderzoek in te stellen. Het bestuursorgaan houdt toezicht op het naleven van de Mediawet. Later wordt duidelijk of het CvdM ook daadwerkelijk actie gaat ondernemen.

Bron: BM/BM

Bericht delen
Article header image
Article header image

Commissariaat positief over beleidsplan NPO, maar wil verdere uitwerking

Op verzoek van demissionair minister Arie Slob heeft het Commissariaat voor de Media inmiddels advies uitgebracht over het Concessiebeleidsplan 2022-2026 van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO).

Het Commissariaat adviseert verdere uitwerking van het aangekondigde genrebeleid. Belangrijk hierbij is een actieve rol van de redacties van de omroepen op genre-niveau. De omroepen dienen in staat te worden gesteld een scherp profiel neer te zetten voor profilering richting hun achterban met daarbij passende programmakeuzes.

Alleen dan kan de externe pluriformiteit van het publieke omroepbestel blijven bestaan. Daarnaast is het van belang dat er transparant wordt gecommuniceerd over programmakeuzes, de rol van externe producenten en over de samenwerking van de publieke omroep in NLZiet.

Voor een gezond medialandschap dient de NPO oog te hebben voor een zo eerlijk mogelijk speelveld. Dat betekent volgens het Commissariaat dat kritisch moet worden gekeken naar de meer prominente rol die de NPO wenst voor amusement. Dit genre is juist voor de commerciële partijen van groot belang en hoort als een zelfstandig genre niet tot de kerntaak van de publieke omroep.

Voor een zo eerlijk mogelijk speelveld is ook van belang dat in de prestatieovereenkomst die dit jaar nog zal worden gesloten, voldoende concrete afspraken worden gemaakt, met duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve doelstelling.

Bron: CvdM/BM

Bericht delen
Article header image
Article header image

Publieke omroepen gaan met vertrouwen nieuwe concessieperiode tegemoet

De organisaties kiezen allen een duidelijke eigen richting, waarbij ze met elkaar een belangrijk deel van de pluriforme samenleving representeren. De aanvragen geven invulling aan de gezamenlijke koers om het publiek voorop te stellen en de publieke omroep te versterken via de maatschappelijke verankering van de omroepen.

Publiek voorop
De wijzigingen van de mediawet en het concessiebeleidsplan die in het najaar gepubliceerd zijn, liggen aan de basis van de ingediende erkenningsaanvragen. De belangrijkste verschuivingen hierin zijn de focus op het publiek, meer aandacht naar online en het verstevigen van de pluriformiteit van het bestel. Binnen de nieuwe concessieperiode kijken de omroepen uit naar mogelijke nieuwe samenwerkingen met aspirant-omroepen.

Uniek bestel
Arjan Lock, voorzitter van het College van Omroepen (CvO): “Met het indienen van de aanvragen vieren we het publieke bestel en haar pluriforme karakter. Bij de NPO kom je een veelheid aan opvattingen tegen. Je kan er jezelf herkennen in de ander, maar je soms ook ergeren aan een ander. Je kan er geprikkeld worden om je mening te herzien. De diversiteit aan meningen zorgt voor verbinding. Dat is uniek en van grote waarde. Iets wat we moeten koesteren. Juist in deze tijd zijn we er als publieke omroepen voor de samenleving en worden we gewaardeerd.”

Bron: College van Omroepen/BM

Bericht delen
Article header image
Article header image

Ongehoord Nederland heeft bijna 60.000 leden

Dat meldt voorzitter Arnold Karskens op de website van ON!. De omroep heeft daarmee bijna 20 procent meer leden dan een jaar eerder.

Karskens: “Ook in 2021 bouwt Ongehoord Nederland verder aan een brede beweging met uw eerlijke stem in video-programma’s, blogs en brieven. Het patriottische geluid waarin Nederlandse tradities, kritiek op massa-immigratie en behoud van de nationale soevereiniteit voorop staan, wint met onze toetreding tot de Nederlandse Publieke Omroep aan terrein.”

Uiterlijk 1 augustus 2021 beslist de OCW-minister van Media (nu Arie Slob) over de definitieve toetreding per 1 januari 2022, na adviezen van het Commissariaat voor de Media, Raad voor Cultuur en de NPO.

Bron: Ongehoord Nederland/BM

Bericht delen
Article header image
Article header image

Arie Slob verlengt benoeming Renate Litjens als voorzitter CvdM

Oorspronkelijk zou haar benoeming voor een jaar zijn, tot 15 november 2020. De minister heeft bij het gepubliceerde verlengingsbesluit geen reden opgegeven voor de verlengde benoeming.

Renate Litjens werd als interim-voorzitter benoemd na een tumulteuze tijd bij de mediatoezichthouder die door gebrek aan benoemingen bovendien geen functionerend College van Commissarissen had.

De bedoeling was dat Arie Slob drie commissarissen zou benoemen opdat de mediatoezichthouder met een vernieuwde leiding kon werken. Dit lijkt te zijn uitgesteld tot maart 2021.

Bron: Nederlands Medianieuws/BM

Bericht delen