Article header image
Article header image

Arie Slob verlengt benoeming Renate Litjens als voorzitter CvdM

Oorspronkelijk zou haar benoeming voor een jaar zijn, tot 15 november 2020. De minister heeft bij het gepubliceerde verlengingsbesluit geen reden opgegeven voor de verlengde benoeming.

Renate Litjens werd als interim-voorzitter benoemd na een tumulteuze tijd bij de mediatoezichthouder die door gebrek aan benoemingen bovendien geen functionerend College van Commissarissen had.

De bedoeling was dat Arie Slob drie commissarissen zou benoemen opdat de mediatoezichthouder met een vernieuwde leiding kon werken. Dit lijkt te zijn uitgesteld tot maart 2021.

Bron: Nederlands Medianieuws/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

RTVA behoudt uitzendlicentie tot 2024

Bestuur en medewerkers van RTVA reageren verheugd op het bericht. “Het besluit maakt het mogelijk voort te gaan op de ingeslagen weg. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwing van de studio’s aan Orion 19b, zijn nieuwe medewerkers aan de slag gegaan en nieuwe programma-formats ontwikkeld.”

Het bestuur van RTVA zegt te hopen dat met dit besluit een einde komt aan het touwtrekken en dat we ons nu weer helemaal kunnen richten op versterking van de lokale journalistiek in Amstelveen. “Wij zijn van onze kant graag bereid om met alle partijen in gesprek te gaan – inclusief de gemeente – die hieraan een positieve, constructieve bijdrage willen leveren”, zegt Roel Smit, waarnemend voorzitter van RTVA. “Laten we het verleden achter ons laten en met een schone lei beginnen.”

Volgens het Commissariaat voor de Media is gebleken dat RTVA voldoet aan de wettelijke criteria die gesteld worden aan een lokale omroep. Bovendien was de aanvraag voor het verlengen van de licentie tijdig ingediend en heeft alleen de gemeenteraad er anderhalf jaar over gedaan om advies uit te brengen. Dit advies werd uiteindelijk negatief, maar wordt dus door het Commissariaat terzijde geschoven.

De aanvraag van een alternatieve stichting (AAN!) is door het Commissariaat niet in behandeling genomen. Het Commissariaat wijst erop dat deze aanvraag is ingediend op 23 oktober, dat is ruim die maanden na het advies van de gemeenteraad en twee maanden nadat het Commissariaat de gemeente al had laten weten van plan te zijn een voor RTVA positief besluit te nemen.

“Het Commissariaat acht het dan ook niet gerechtvaardigd om het besluitvormingsproces nog langer aan te houden”, zo schrijft het Commissariaat. “Na afweging van alle bij de besluitvorming betrokken belangen, besluit het Commissariaat de aanvraag van Stichting AAN! niet in behandeling te nemen.”

Bron: RTVA/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Omroep Zwart heeft 50.000 leden

Omroep Zwart maakt daarmee kans om een aspirant-omroep te worden. Het gaat om een omroep ‘waar iedereen wordt gehoord, en iedereen wordt gezien. Wij zijn Omroep Zwart. Een klapper van een omroep’, zo meldt de omroep op haar website.

Omroep Zwart werd eind september gelanceerd voor meer diversiteit en kleur op de Nederlandse televisie. Nieuwe omroepen hebben nog tot 1 januari de tijd om toegelaten te worden tot het omroepbestel. Naast het behalen van de 50.000 leden, is er ook nog een compleet beleidsplan nodig, inclusief tien concrete tv- en radioformats.

Dat plan wordt vervolgens uitvoerig getoetst (past de omroep binnen het takenpakket van de NPO, wie vormt het bestuur, etc.) door organen als het Commissariaat voor de Media en de Raad voor Cultuur. Die brengen advies uit aan de verantwoordelijke mediaminister, in dit geval Arie Slob, die op zijn beurt een definitief groen licht geeft.

Bron: BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

NLPO gaat verder als enige sectororganisatie lokale omroep

Met die keuze komt een einde aan de Organisatie Lokale Omroepen Nederland (OLON), die als vereniging tot 2015 nog de collectieve belangen van de lokale omroepen behartigde, maar sindsdien al haar taken en verantwoordelijkheden aan de stichting heeft overgedragen.

Marc Visch, directeur van de NLPO: “De sector heeft baat bij meer tempo, regie en richting. Door nu te kiezen voor één sterke sectororganisatie kunnen we verder met het professionaliseren van deze belangrijke laag in het omroepbestel en het versterken van de relevantie en levensvatbaarheid van onze sector.”

De uitdagingen voor de NLPO zijn niet mals. Meer dan twee derde van de lokale omroepen verkeert volgens het Commissariaat voor de Media al jaren in financiële nood. Daardoor kunnen ze hun functies lang niet overal in Nederland goed uitvoeren. Bovendien zijn de verschillen tussen lokale omroepen enorm en wordt er, als gevolg van de toenemende belangstelling voor nieuws van dichtbij, van alle kanten aan de lokale omroep getrokken.

Visch ziet daarom ook een groeiende verantwoordelijkheid voor de NLPO: “Als sector vragen we om serieus meer geld en alle signalen wijzen inmiddels de goede kant uit. Dat betekent dat we ons als sectororganisatie ook op die manier moeten gaan verhouden en daarbij helpt het natuurlijk als er één duidelijk en goed georganiseerd aanspreekpunt is voor partijen. Overigens niet alleen als het gaat over geld, maar bijvoorbeeld ook over de wettelijke taak, technische voorzieningen en samenwerking binnen het bestel.”

De NLPO organiseert binnen de sector inspraak en zoekt naar overeenstemming en draagvlak door middel van een College van Omroepen. De stichting organiseert bovendien per jaar meerdere bijeenkomsten en faciliteert klankbordgroepen over uiteenlopende beleidsthema’s. Visch: “Niet de sectororganisatie bepaalt de doelen, maar de omroepen doen dit gezamenlijk. Omroepen hebben een stem in de standpunten en visie. De NLPO legt niets op, maar organiseert met en voor de omroepen het gesprek met alle partijen.”

Bron: NLPO/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Populaire vloggers mogen geen producten meer aanprijzen

De nieuwe regels volgen op de per 1 november gewijzigde Mediawet. Het zou betekenen dat het verdienmodel van deze vloggers onderuitgehaald wordt. ‘Hobbyvloggers’ zouden buiten schot blijven.

Volgens de nieuwe regels mogen de grote vloggers hun kijkers niet meer aansporen om iets te kopen en een product ‘overmatige aandacht’ geven is straks ook taboe, aldus de krant. Als voorbeeld in het bericht wordt Enzo Knol (2,5 miljoen volgers) genoemd: vissticks van een bepaald merk mag hij in beeld eten, maar hij mag ‘niet drie keer zeggen hoe lekker hij ze vindt’.

Als vloggers een product in beeld brengen, moet aan het begin en aan het slot worden vermeld dat het gaat om reclame. Die praktijk is nu nog zeldzaam. In vlogs bedoeld voor kinderen onder de 12 jaar mogen helemaal geen gesponsorde producten meer voorkomen.

Vloggers krijgen een aantal plichten die ook voor televisieprogramma’s gelden. Zo zullen ze onder meer een jaarlijkse bijdrage van 400 euro moeten gaan betalen voor beoordeling door Kijkwijzer en ieder jaar 220 euro afdragen voor toezicht door het Commissariaat voor de Media.

Bron: NOS/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Commissariaat voor de Media doet mee aan KvK Business Challenge

De KvK Business Challenge brengt corporates en mkb/zzp-ondernemers online én fysiek met elkaar in contact om samen innovatieve, nieuwe business te ontwikkelen.

De challenge luidt als volgt: ‘Welke intelligente tools stellen ons in staat om nog beter en effectiever toezicht te houden op (de content van) het toenemend aantal mediabedrijven dat onder ons toezicht valt?’

Het CvdM is op zoek naar innovatieve softwaretools, concepten en technologieën waarmee video, audio, tekst en metadata in audiovisueel media-aanbod kan worden geïdentificeerd, geanalyseerd en opgeslagen. Hierbij wordt gezocht naar zaken als sponsoring, productplaatsing, (sluik)reclame, vermijdbare uitingen, aanzetten tot haat en mogelijk schadelijke inhoud voor jongeren. Deze tools moeten kunnen werken binnen verschillende technieken, distributiemethoden en internationaal beeldmateriaal.

Bekijk the KvK Business Challenge van het Commissariaat voor de Media hier.

De KvK Business Challenge van het Commissariaat voor de Media loopt tot en met 9 november 2020.

Bron: CvdM/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

CvdM onderzoekt EO-programma Boomhut Battle

Boomhut Battle is een kluswedstrijd voor kinderen. Vier teams bouwen luxe boomhutten op verschillende campings in Drenthe. Het programma wordt voor de Evangelische Omroep geproduceerd door Tuvalu Media en werd begin vorig jaar uitgezonden op NPO 3.

De provincie Drenthe droeg financieel bij aan de totstandkoming van Boomhut Battle. In het jaarverslag meldt de EO dat het om 302.000 euro gaat. Overheidsinstellingen mogen onder strikte voorwaarden programma’s van de publieke omroep financieren. Echter, nu blijkt dat ook de Drentse campingeigenaren aan het project hebben bijgedragen.

Zij financierden de boomhutten, die in het programma wervend worden beoordeeld. De hutten zijn na uitzending door de ondernemers te huur aangeboden. Ze zijn geschikt als logeeradres voor gezinnen of als vergaderlocatie.

Bron: AD/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Publieke Omroep Amsterdam aangewezen als lokale omroep Amsterdam

Bij de aanwijzing van een lokale omroep hecht het Commissariaat sterk aan het advies van de betreffende gemeenteraad. De gemeenteraad van Amsterdam heeft een voorkeur uitgesproken voor Stichting Publieke Omroep Amsterdam. Het Commissariaat volgt dit advies. Stichting Publieke Omroep Amsterdam verzorgt de programma’s van AT5, Salto, de lokale versie van FunX en de Concertzender.

Ongebruikelijke situatie
Het advies van de gemeente Amsterdam wijkt af van het advies van de door de gemeente aangestelde onafhankelijke adviescommissie. Het Commissariaat heeft de betrokken partijen de mogelijkheid geboden om op het advies van de gemeente te reageren. Van die gelegenheid is gebruik gemaakt.

Het Commissariaat heeft de gemeente Amsterdam vervolgens gevraagd nader te onderbouwen waarom van het advies van de onafhankelijke adviescommissie is afgeweken. Dit heeft de gemeente gedaan. Deze nadere onderbouwing maakt dat er geen twijfel is over de vereiste zorgvuldigheid waarmee de gemeente Amsterdam tot zijn advies is gekomen. Het Commissariaat volgt het advies van de gemeente Amsterdam.

Bron: CvdM/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Interesse in nieuws in Nederland blijft hoog en stabiel

Het Digital News Report Nederland 2020 laat zien dat het nieuwsgebruik sinds 2018 zeer stabiel is. Veranderingen voltrekken zich langzaam en vooral langs de lijn van leeftijd.

Ook voor nieuwsgebruik geldt dat er een tijd vóór, tijdens, en ná de coronacrisis is. Tijdens de coronacrisis is het nieuwsgebruik aanzienlijk toegenomen. Hoe het nieuwsgebruik er na deze periode uitziet – als niet meer de dagelijkse cijfers over infecties, ziekenhuisopnames en doden de nieuwsagenda bepalen – is lastig te voorspellen.

Het nieuwsgebruik hangt af van de interesse in nieuws. De interesse in algemeen nieuws is in Nederland hoog. Ongeveer 58 procent van de Nederlanders geeft aan in nieuws geïnteresseerd te zijn. In alle leeftijdsgroepen is het aandeel meer dan de helft. In Nederland is de interesse in nieuws stabiel, ook de interesse in politiek is sinds 2019 nauwelijks veranderd, maar ligt wel op een lager niveau. Slechts een kwart van de Nederlanders is geïnteresseerd in politiek. In vergelijking met andere landen is het aandeel Nederlanders dat in nieuws en politiek geïnteresseerd is gemiddeld.

Het aandeel dagelijkse gebruikers van nieuws is in Nederland met 85 procent verhoudingsgewijs hoog. Televisie is het mediumtype dat voor algemeen nieuws het meest wordt gebruikt, online nieuws van redactionele media staat op de tweede plek, en sociale media staan nog voor radio en print op plek drie. In verhouding tot andere landen is het aandeel dat gebruik maakt van de verschillende mediatypes in Nederland gemiddeld.

Nieuwsgebruik

Over de jaren heen is een lichte daling van het nieuwsgebruik te zien. Vooral het gebruik van televisienieuws daalt in de jongste doelgroep gestaag. Desondanks is in de afgelopen jaren weinig veranderd. Televisie, print en radio zijn de mediatypes waar ouderen hun nieuws vandaan halen. Online nieuwsmedia en vooral sociale media worden door jongeren geraadpleegd. Het gebruik van de nieuwsmedia verandert langzaam en het is de vraag wie online en via sociale media op lange termijn het publiek weet te bereiken.

Verandering komt vooral voort uit technische innovatie en nieuwe vormen van aanbod, zoals sociale media, video en podcasts. Deze worden vooral door jongeren gebruikt. Wat dus continu voor verandering zorgt, is het langzaam toenemende aandeel digital natives aan de bevolking.

Het complete Digital News Report Nederland 2020 is hier te downloaden (pdf).

Bron: CvdM/BM

Bericht delen