‘NPO moet uit maximaal zes omroepen bestaan’
maandag 25 september 2023

‘NPO moet uit maximaal zes omroepen bestaan’

De publieke omroep moet flink op de schop. Die aanbeveling doet een adviescommissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA), die vorig jaar is ingesteld door het kabinet.

Het aantal omroepen moet worden beperkt tot zes. Er moeten duidelijke criteria komen waaraan nieuwe én bestaande omroepen moeten voldoen. De beslissing over de toetreding van nieuwe omroepen tot het publieke bestel moet niet langer bij de staatssecretaris liggen, maar bij een nieuw op te richten Autoriteit Publieke Media. En de huidige toezichthouder, het Commissariaat voor de Media, moet worden opgesplitst en opgeheven.

Dit zijn de belangrijkste aanbevelingen van het zogeheten Adviescollege Publieke Omroep onder leiding van Van Geel. Het (inmiddels demissionaire) kabinet stelde het college in om een voorstel te doen voor de toelatings- en verantwoordingscriteria voor de publieke omroepen. Want in Hilversum en Den Haag was sprake van groeiend ongemak over het gebrek aan heldere voorwaarden waaraan omroepen moeten voldoen, zoals in 2022 nog bleek bij de omstreden toetreding van Ongehoord Nederland tot het publieke bestel.

Bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang van de NPO is tevreden met de adviezen van het college. In een eerste reactie zegt Leeflang “heel blij” te zijn dat de commissie in het rapport in ieder geval het belang van de publieke omroep onderschrijft. Leeflang noemt het oprichten van een autoriteit die oordeelt over de omroepen binnen de NPO “een interessante gedachte”.

Volgens het advies moet de NPO dus uit maximaal zes omroepen bestaan. Onder deze ‘dragende’ omroepen kunnen wel verschillende ‘redactie-omroepen’ worden ondergebracht. Het huidige vereiste minimaal aantal betalende leden per omroep (150.000) blijft gehandhaafd om versnippering van het bestel te voorkomen. Dit geldt niet voor de NOS en NTR, die ieder een eigen wettelijke opdracht hebben.

Het complete rapport van het Adviescollege Publieke Omroep van 100 pagina’s is hier te lezen.

Bron: Nu.nl/BM

Bericht delen