Dinsdag 16 januari 2018

Argos: aantal langlopende zaken bij IGZ zorgelijk hoog

Het radioprogramma Argos (VPRO) deed onderzoek naar het aantal langlopende zaken bij de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ). Dit is veel groter dan gedacht, zo maakt het radioprogramma zaterdag bekend. Uit gegevens van IGZ blijkt dat de inspectie op 1 januari 2011 nog 215 zaken had die langer dan een jaar open stonden. Eind 2011 zijn dit er nog 57, terwijl Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer en Tweede Kamerleden op dat moment uitgaan van 25 zaken. Het betreft hier uitsluitend meldingen die bij de IGZ binnen komen over ziekenhuizen en medisch specialisten.

Inspecteur-generaal Van der Wal meldt in juli in een persbericht van de IGZ: “Er resteert nog zo’n 25 langlopende calamiteitenonderzoeken die nog niet zijn afgerond, dit is binnen enkele maanden wel het geval. (…) Een behandeling van een ingewikkelde melding mag niet langer dan een jaar duren, tenzij daar een hele goede reden voor is.”

Uit cijfers die de IGZ nu aan Argos heeft verstrekt, blijkt dat er begin dit jaar 149 zaken bij de inspectie liggen die al langer dan een half jaar duren. De cijfers tonen ook aan dat de werkdruk op de inspectie groot is en toeneemt. Het totale aantal meldingen dat in 2011 bij de inspectie binnenkwam betreffende ziekenhuizen en specialisten, bedroeg 8.751. Dat is 22 procent meer dan in het jaar daarvoor.

In december publiceerde de Nationale Ombudsman over de ruim drieënhalf jaar slepende zaak baby Jelmer, die Argos aan het licht had gebracht. Van der Wal zei in Argos over de zaak Jelmer: “Wij hebben fouten gemaakt. (…) Ik schaam mij ervoor, echt waar, dat is vreselijk wat hier is gebeurd.” Ook in twee andere zaak die Argos heeft, blijkt dat de inspectie de zaak onzorgvuldig heeft behandeld. Brenninkmeijer geeft in een reactie op de cijfers die Argos nu openbaar maakt toe dat deze aantonen dat het aantal langlopende zaken bij IGZ groter is dan hij dacht en dat er sprake is van een structureel probleem.

Bron: VPRO

Bericht delen