Dinsdag 16 januari 2018

VVD en PVV tegen extra geld voor VARA en BNN

De coalitiepartijen VVD en PVV verzetten zich tegen de fusieplannen van de publieke omroepen, die zijn ingediend bij OCW-minister Marja van Bijsterveldt. De fusie van VARA en BNN zou teveel profiteren. PVV-leider Geert Wilders wil dat er geen euro extra geld naar ‘die linkse VARA’ gaat.

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wil de kleinste fusieomroep, op dit moment VARA-BNN, 10 miljoen euro extra geven om te voorkomen dat omroepen kostbare campagnes beginnen om leden te werven. Van Bijsterveldt heeft het voorstel van de omroepen nog in beraad.

VVD en PVV zijn het er niet mee eens dat VARA en BNN meer krijgen geld krijgen dan op basis van ledenaantallen gerechtvaardigd is. Volgens de NPO is die conclusie voorbarig, want de berekening is gebaseerd op ledenaantallen uit 2009. In 2014 wordt opnieuw naar ledenaantallen gekeken.

Bron: Elsevier/Broadcast Magazine

 

Bericht delen