Dinsdag 16 januari 2018

'Uitzendvermogen kan terug naar honderd procent'

Novec en Broadcast Partners hebben een gezamenlijk rapport aan de gemeente IJsselstein gestuurd. De conclusie van dit onderzoek is, dat het systeem technisch in orde is en het uitzendvermogen veilig en direct verhoogd kan worden naar honderd procent. Daarmee kunnen de ontvangstproblemen definitief beëindigd worden. Voordat dit mogelijk is, worden eerst branddetectiesystemen aangelegd in de zendmast.

Het onderzoek is opgesteld door een onafhankelijk deskundige die door de partijen is aangewezen en die detailonderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van het antennesysteem van Broadcast Partners in de zendmast in IJsselstein.

Broadcast Partners laat weten alle medewerking te hebben verleend aan het brandonderzoek en alle relevante vragen beantwoord die nodig zijn voor het onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens het bedrijf suggereren er berichten dat Broadcast Partners geen antwoord zou geven op gestelde vragen. Het deze week aan de gemeente IJsselstein verstrekte rapport maakt deel uit van een reeks van rapporten die alle samenhangen met het onderzoek naar de brand. Dat rapport is opgesteld in opdracht van Novec, maar sluit echter niet aan bij de inzichten van andere partijen, waaronder Broadcast Partners, en van andere onderzoekers. 

De onderzoeken naar de brandoorzaken zowel in Hoogersmilde als in IJsselstein zijn nog altijd gaande. Dat van IJsselstein is net begonnen, zo meldt Broadcast Partners.  Bij die onderzoeken zijn vele partijen (waaronder Novec, Alticom en Broadcast Partners), verzekeraars en vele onafhankelijke onderzoeksbureaus betrokken, elk met hun eigen vragen. In totaal zijn ongeveer negentien experts betrokken bij het onderzoek.

‘Naar verwachting neemt dit alles nog geruime tijd in beslag. Gevolgtrekkingen over de oorzaak van de brand zijn daarom prematuur’, aldus Broadcast Partners. ‘De suggestie dat sprake zou zijn van een eenduidige visie op of een eenduidig rapport over de oorzaak is dan ook niet correct.’

Bron: Broadcast Partners/Broadcast Magazine

Bericht delen