Dinsdag 16 januari 2018

Tot 655 voltijdbanen weg bij publieke omroepen

Door de bezuinigingen op de landelijke publieke omroep verdwijnen 570 tot 655 FTE’s (voltijdbanen). Dat staat in het eindrapport van de Boston Consulting Group die onderzocht heeft hoe er op de omroepbegroting kan worden bespaard.

Hoeveel FTE’s worden geschrapt is onder meer afhankelijk van de precieze uitwerking van fusies tussen omroepverenigingen. De onderzoekers gaan ervan uit dat een groot deel van de banen kan vervallen via natuurlijk verloop en het beëindigen van tijdelijke contracten. Het rapport merkt zo’n 310 tot 350 FTE’s aan als ‘boventallig’, zodat gedwongen ontslagen onvermijdelijk zijn.

In het tussenrapport van de Boston Consulting Group was al duidelijk dat er grote besparingen worden verwacht van een andere wijze van programmeren op televisie en het aankopen van meer materiaal uit het buitenland. Het rapport noemt een groot aantal efficiencymaatregelen, die leiden tot bezuinigingen op onder meer overhead, de verschillende mediaplatforms, ICT, innovatie en huisvesting.

Bron: Spreek’buis

Bericht delen