Article header image
Article header image

Man aangehouden die NOS-journalisten verzocht te vluchten

De man, een voormalig kandidaat-raadslid voor de VVD in Almere, publiceerde de video op sociale media naar aanleiding van de uit de hand gelopen bijeenkomst van Nederland in Verzet op zondag 17 januari op het Museumplein in Amsterdam.

In de desbetreffende video, die inmiddels is verwijderd, spreekt de verdachte zijn ongenoegen uit over journalisten van de NOS en van andere media.

“Ik snap niet dat die mensen überhaupt kunnen slapen. Er gaat nu momenteel een zwarte lijst rond van deze mensen. Dus als je dit als journalist hoort, zou ik vluchten uit Nederland. Niet omdat ik iets ga doen, maar omdat ik weet dat jou zo meteen wat wordt aangedaan. Je kan ook gewoon ontslag nemen, dan halen we je van de zwarte lijst.”

NOS deed aangifte
De NOS deed op 21 januari aangifte tegen de man vanwege bedreiging. “Het is niet de eerste keer dat we aangifte doen wegens bedreiging of soortgelijke uitingen, want de veiligheid van onze collega’s en onze journalistieke vrijheid vinden we essentieel”, liet NOS Nieuws-hoofdredacteur Marcel Gellauf van de NOS weten.

Bron: Nu.nl/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

NOS doet aangifte vanwege bedreiging

In de video wordt gesproken over een zwarte lijst van fotografen en journalisten die werkzaam zijn bij de NOS, meldt PersVeilig donderdag. De video is gemaakt door Ron Laken, een voormalig gemeenteraadslid-kandidaat voor VVD Almere. Marcel Gelauff, Hoofdredacteur NOS Nieuws, licht de situatie hieronder toe.

‘Het is niet de eerste keer dat we aangifte doen wegens bedreiging of soortgelijke uitingen, want de veiligheid van onze collega`s en onze journalistieke vrijheid vinden we essentieel. De onafhankelijke journalistiek is een fundamentele waarde in onze democratie, want de democratie kan alleen functioneren als er een brede, pluriforme, onafhankelijke journalistiek bestaat die in vrijheid kan opereren.

De veiligheid van journalisten en technici is al enkele jaren een issue in de journalistiek en ook steeds meer een maatschappelijk issue. Om de veiligheid van journalisten te verbeteren werd PersVeilig opgericht. PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de Politie en het Openbaar Ministerie en heeft tot doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op social media en/of via juridische claims. Persveilig ondersteunt journalisten en maakt zichtbaar onder welke omstandigheden journalisten moeten opereren.

De werkomstandigheden van journalisten staan steeds meer onder druk. De voorbeelden zijn bekend: het werk letterlijk onmogelijk maken, bedreigen, intimideren, framen, doelbewust leugens verspreiden, uitschelden, vooral online ook. Los van wat het voor de individuele collega betekent (en onderschat dat niet) is het gevolg vooral ook dat onderwerpen uit de weg moeten worden gegaan en dat mensen niet aan het woord kunnen worden gelaten.

Die druk is er al langer maar lijkt verder toe te nemen. De demonstratie van afgelopen zondag in Amsterdam bijvoorbeeld was ook weer zo`n moment dat we alleen op afstand en uiterst omzichtig konden opereren.

Als redactie geven we steeds meer geld uit aan onze veiligheid. Hier in Nederland, maar ook in het buitenland, zoals tijdens het verslaan van de machtsoverdracht in de VS. Dat is geld dat we niet kunnen besteden aan onze journalistiek opdracht. Kwaliteitsvolle onafhankelijke journalistiek heeft zijn prijs. Letterlijk en figuurlijk, menselijk en maatschappelijk. De meldingen op Persveilig, de aangifte die wij nu doen, de aangiften die allerlei journalisten doen, betreffen meestal één gebeurtenis en veelal slechts enkele collega’s, maar ze staan voor de noodzaak om steeds weer te moeten blijven opkomen voor de journalistiek als fundamentele maatschappelijke waarde.’

Marcel Gelauff
Hoofdredacteur NOS Nieuws

Bericht delen

Article header image
Article header image

Versterking lokale journalistiek door samenwerking publieke omroepen

Het bundelen van journalistieke kracht en kennis moet zorgen voor een verrijking en verbetering van de kwaliteit van de lokale berichtgeving.

De gedachte is dat nieuws en achtergronden uit de haarvaten van de maatschappij ook relevant kunnen zijn voor een regionaal en landelijk bereik. Daarvoor is samenwerking tussen de lagen in het mediabestel essentieel. De extra journalisten dragen bij aan een professioneel redactioneel netwerk dat – volledig gefaciliteerd – kwalitatieve content oplevert, beschikbaar voor alle lagen en platformen: lokaal, regionaal en nationaal.

Minister
De samenwerking is een uitwerking van plannen van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media uit zijn zogenoemde Visiebrief. Hij heeft hiervoor 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Minister Slob: “Goede lokale en regionale journalistiek is essentieel voor een goede democratie en goede lokale informatievoorziening. Samenwerken versterkt dit. Ik ben dan ook blij dat deze partijen samen de schouders zetten onder deze belangrijke opgave.”

Het plan Versterking Lokale Journalistiek door Samenwerking sluit ook aan op een recent advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Raad voor Cultuur. Zij pleitten daarin voor concrete afspraken, meer samenwerking en een stevigere financiering voor regionale en lokale media, zodat overal in Nederland goede lokale journalistiek aanwezig is. Het gaat hierbij om een experiment, waarbij NLPO, RPO en NOS hopen dat de ervaringen die worden opgedaan, ook op langere termijn waarde zullen hebben en een vervolg zullen krijgen.

Samenwerken
Marc Visch, directeur-bestuurder NLPO: “We zijn blij met dit gezamenlijke initiatief en de steun van de minister om de noodzakelijke lokale journalistiek ook via samenwerking verder te versterken, en waarbij iedere publieke laag werkt vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheid. Lokale omroepen zitten in de haarvaten van de samenleving en hebben als geen ander toegang tot wat er lokaal speelt en leeft. Door beter samen te werken kan dat aanbod verder worden versterkt en ook regionaal en zelfs landelijk een groter bereik vinden.”

Mark Minkman, bestuurder RPO: “Het speerpunt is de lokale journalistiek te versterken met journalisten. Met een journalist in alle dorpen, steden en streken vervullen we de essentiële rol die we spelen voor de lokale samenleving en democratie. We bouwen in een samenwerking tussen NOS, NLPO en RPO aan een publiek bestel met betrouwbaar nieuws voor heel Nederland met al het belangrijkste nieuws uit de eigen achtertuin tot aan de andere kant van de wereld.”

Verantwoordelijkheid
Gerard Timmer, Algemeen Directeur NOS: “Drie publieke zielen, één eigenlijk volstrekt logische gedachte. Het verzoek van minister Slob past in de filosofie van de NOS dat we naast onze publieke taak in berichtgeving op het gebied van Nieuws, Sport en Evenementen ook verantwoordelijkheid willen laten zien voor de journalistiek. Een verantwoordelijkheid die we meer en meer tonen in de samenwerking met de regionale omroepen. Die we constructief verkennen met private partijen en een filosofie die ertoe leidt dat we nu ook met regionale en lokale omroepen gaan experimenteren.”

Bron: NOS/NLPO/RPO

Bericht delen

Article header image
Article header image

Ingelaste uitzending NOS over corona-vaccinatiecampagne

Te gast zijn vertegenwoordigers van onder andere de Gezondheidsraad, het RIVM en de GGD, ofwel de mensen die verantwoordelijk zijn voor wie wanneer waarmee zal worden ingeënt. Ook wordt geschakeld met een covid-afdeling in het land voor een gesprek met ervaringsdeskundigen: patiënten en verpleegkundigen.

Er is live contact met de locatie in Veghel waar woensdag de eerste Nederlander zijn of haar prik zal krijgen. En verder wordt de kijker een blik gegund op de afdeling waar een ander vaccin wordt getest. Nederlandse onderzoekers en testpersonen doen daar mee aan een wereldwijd onderzoek naar de werkzaamheid van dat vaccin.

In reportages wordt duidelijk wat er achter de schermen allemaal vooraf is gegaan aan deze ongekend massale inentingscampagne. NOS op 3-presentator Emil van Oers geeft uitleg over de verschillende mutaties van het coronavirus en over hoe het kan dat de coronavaccins zo snel zijn ontwikkeld.

Malou Petter brengt de resultaten van een Ipsos-enquête die de NOS onder de Nederlandse bevolking heeft laten houden. Onder meer over de bereidheid om zich te laten inenten en over wat men vindt van de vaccinatiestrategie.

Vragen die ongetwijfeld ook aan de orde komen in de rechtstreekse gesprekken die Winfried Baijens in Nijmegen voert met onder anderen studenten en 65-plussers, voor- en tegenstanders van vaccinaties en met twijfelaars. Daarnaast vertellen NOS-correspondenten hoe het er in ‘hun’ landen aan toegaat en waar de verschillen liggen met de aanpak in Nederland.

Bron: NOS/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Regionale omroepen en NOS maken vanaf januari gezamenlijk extra journaal

In NOS Journaal Regio komen regionale nieuwsverhalen aan bod die ook landelijk interessant zijn. Het journaal begint direct na het NOS Zes Uur Journaal en wordt gemaakt door Bureau Regio, de redactie van de regionale omroepen bij de NOS. Na de twee journaals volgt op NPO 2 een nieuw twee uur durend blok van programma’s met een regionaal karakter: NPO Regio.

Hoofdredacteur NOS Nieuws Marcel Gelauff: “Met dit nieuwe initiatief snijdt het mes aan twee kanten: de kijker krijgt een nog bredere blik op wat er in Nederland gebeurt en door de samenwerking met de regionale omroepen verdiept onze journalistieke kwaliteit zich.”

‘Haarvaten van onze samenleving’
Matthijs Nieuwenhuis, hoofdredacteur Bureau Regio: “De regionale omroepen staan samen met de NOS voor een betrouwbare en onafhankelijke publieke nieuwsvoorziening in Nederland. De regionale omroepen en hun journalisten bevinden zich in de haarvaten van onze samenleving en wonen, werken en leven tussen ons publiek, waardoor we weten wat er leeft. Het mooie is dat we elkaar aanvullen en versterken door kennis, informatie en content uit te wisselen en samen te produceren.”

Het NOS Journaal Regio past in de ambitie van het kabinet om meer content van regionale omroepen onder de aandacht te brengen van een landelijk publiek. Tegelijkertijd is het een nieuwe stap in een samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen die al decennia bestaat.

Meer belangstelling voor regionaal nieuws
De samenwerking tussen de NOS en de regionale omroepen leidt tot meer belangstelling voor regionaal nieuws, blijkt uit cijfers over het online bezoek. In de eerste elf maanden van 2020 trokken de regionale artikelen bij de NOS 317 miljoen unieke bezoekers. Dat is ongeveer 11 procent van het totaal aantal bezoekers van NOS.nl.

NOS Journaal Regio wordt afwisselend gepresenteerd door Rob van Dijk (RTV Utrecht) en Nejifi Ramirez (AT5/NH/NOS). Vaste vervangers zijn Cindy de Koning (Omroep Gelderland en Omroep Brabant) en Daniel Godinho Veiga (RTV Oost).

Op NPO 1 blijven de regionale blokken in het NOS Journaal van 12.00 en 15.00 uur bestaan.

Bron: NOS/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

BM90: Boos, Big Brother en verbond

Bron: BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Jeugdjournaal krijgt speciale munt ter ere van 40-jarig jubileum

Ieder jaar brengt het ministerie van Financiën twee munten uit waarmee speciale gebeurtenissen, feiten of personen worden geëerd die veel betekenis hebben voor Nederland. Deze zomer werden 70 ideeën ingezonden voor de thema’s van 2021 en een daarvan was het jubileum van het NOS Jeugdjournaal.

Staatssecretaris Vijlbrief koos voor het NOS Jeugdjournaal omdat het een “instituut” is dat het “verdient om in het jubileumjaar 2021 onderwerp te zijn voor een bijzondere munt voor verzamelaars”.

Begrijpelijke taal
‘Het jubileum van het NOS Jeugdjournaal in 2021 is een mooie gelegenheid om bijzondere aandacht te besteden aan dit nieuwsprogramma voor kinderen, dat een belangrijke maatschappelijke taak vervult’, schrijft het ministerie in een persbericht. ‘Generaties kinderen, maar ook volwassenen, zijn door het NOS Jeugdjournaal in begrijpelijke taal op de hoogte gebracht van het nieuws van over de hele wereld. Dat doet het NOS Jeugdjournaal dagelijks op een bijzonder creatieve en innovatieve manier, waarbij kinderen altijd serieus worden genomen.’

De munt krijgt een waarde van 5 euro en wordt in de tweede helft van 2021 geslagen. Hoe de munt eruit gaat zien is nog niet duidelijk. Kunstenaars mogen de komende tijd ideeën insturen en het beste ontwerp komt op de munt.

Chef NOS Jeugdjournaal Ronald Bartlema noemt het eervol en “een erkenning voor de NOS als leverancier van 40 jaar kindernieuws”. Volgens Bartlema moest de redactie er ook wel een beetje om lachen. “Het idee dat volgend jaar 50.000 muntstukken worden geslagen waar onze naam op staat en waarmee je ook echt kunt betalen. Welk programma kan dat nou zeggen?”

Bron: NOS/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Kwalificatieduels Oranjevrouwen ook bij de NOS

In het verlengde van deze nieuwe overeenkomst met de KNVB heeft de NOS ook de afspraken over de Vrouwen Eredivisie verlengd. De samenvattingen zullen niet alleen dit seizoen, maar ook de drie seizoenen daarna bij de NOS te zien zijn. Een aantal keer per seizoen zelfs live.

“De interlands van de Oranjevrouwen passen bij de NOS, bij de publieke omroep”, aldus algemeen directeur Gerard Timmer. “Met deze verbintenis zijn de belangrijkste duels van de voetbalmannen en -vrouwen, zowel in de Eredivisie als van Oranje, de komende tijd bij de NOS te volgen. Via de radio, televisie en online. Met onze journalistieke aanpak betekent dat het hele jaar door aandacht voor vrouwenvoetbal. En dat is goed voor de sport.”

Programma Oranjevrouwen 2021 – 2025
Het Nederlands vrouwenelftal start na de Olympische Spelen van 2021 met de kwalificatiewedstrijden voor het WK 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. De voornaamste interlands in aanloop naar het EK 2022 – waar Oranje zich reeds voor plaatste – en de duels op het EK in Engeland zelf zijn ook bij de NOS te zien. Ook duels in de kwalificatieperiode voor het EK 2025 zendt de NOS live uit.

NOS en vrouwenvoetbal
Sinds het EK van 2009 – de eerste keer dat het Nederlands vrouwenelftal zich plaatste voor een eindtoernooi – is de NOS erbij. Ook op het EK 2013 en WK 2015 zond de NOS live Oranje uit.

Het Europees Kampioenschap in eigen land werd voor Oranje hét toernooi. Alle 32 wedstrijden van het EK waren live bij de NOS te zien. Gemiddeld zagen zo’n 4,1 miljoen mensen hoe Nederland het Europees kampioenschap binnensleepte. Vorig jaar, op het WK in 2019, werd Oranje tweede. De finale tegen de USA – bij de NOS – was met 5,5 miljoen kijkers het best bekeken tv-moment van dat jaar.

Bron: NOS/BM

Bericht delen

Article header image
Article header image

Hans van Zetten stapt op als commentator bij de NOS

Uit recente publicaties bleek dat hij zich daarbij ongepast en kwetsend had uitgelaten over de jonge turnsters. Voor de NOS waren die uitlatingen aanleiding om met Van Zetten aan tafel te gaan. In dat gesprek kondigde Van Zetten aan te stoppen als freelance-commentator. In een persoonlijk verklaring hieronder licht Van Zetten dat toe.

Maarten Nooter, hoofdredacteur van NOS Sport: “Het is verstandig dat Hans de conclusie trekt om te stoppen en ons niet met deze kwestie te belasten. De gedane uitlatingen passen op geen enkele manier bij alles waar wij als NOS voor staan. De vakkennis van Hans als turncommentator staat volstrekt buiten kijf, maar ons vak gaat ook over geloofwaardigheid. Anno 2020 zitten we nog volop in de onthullingen over misstanden in de turnwereld.”

“Daar moet een NOS-commentator onbevangen en met respect over kunnen spreken en oordelen. En dus is dit een wijs besluit, hoe jammer het ook is dat het na 34 jaar zo afloopt. De NOS is Hans veel dank verschuldigd voor zijn werk bij het kunstrijden, maar vooral het turnen. Zijn vakkennis, zijn karakteristieke stem en zijn legendarisch geworden commentaar zijn en blijven onderdeel van het collectief geheugen van de Nederlandse sport.”

Persoonlijke verklaring van Hans van Zetten
“De media hebben mij en de NOS de afgelopen weken aangesproken op een zaak uit 2012. En dan met name over mijn uitlatingen over drie voormalige topturnsters: Verona van der Leur, Suzanne Harmes en Gabrielle Wammes.

In navolging van de drie turnsters in 2011, getuigden deze zomer vele andere jonge vrouwen over het grensoverschrijdende trainingsregiem van hun turncoaches. Kleineringen, intimidatie en scheldpartijen vielen hen ten deel. Wat een pijn en verdriet kwam daarin naar buiten. Ik las alles en volgde alle uitzendingen tot en met het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer aan toe. Wekenlang liep ik met buikpijn rond. Mijn turnhart bloedt nog steeds.

In het licht van deze actualiteit krijgen mijn oordelende uitlatingen uit 2012 nog meer lading. In retrospectief vind ik de zinnen hard en mogelijk kwetsend, en sowieso niet passend voor waar ik als oud-coach en bondscoach voor sta: heb altijd respect voor de turnsport, sporters en jury. Daarom richt ik mij allereerst tot Verona van der Leur, Suzanne Harmes en Gabrielle Wammes. Ik heb jullie geweldige turnprestaties jarenlang op tv met veel passie van duiding voorzien. Miljoenen kijkers genoten mee. En dan verdienen jullie het zeker niet dat ik mij zo laatdunkend heb uitgelaten over jullie getuigenissen eind 2011. Voor die beschreven uitlatingen bied ik mijn oprechte verontschuldigingen aan.

Dan mijn rol bij de NOS. Want hoewel ik in deze zaak nadrukkelijk als privépersoon en erelid van Pro Patria heb gehandeld, raakt dit ook de NOS. Ook dat vind ik pijnlijk, want het gaat om uitlatingen waarvoor alleen ik verantwoordelijk ben. Decennialang mocht ik de turnstem zijn bij vele NK’s, EK’s, WK’s en Olympische Spelen. Rio 2016 zou na 30 jaar voor de NOS mijn laatste evenement zijn, had ik intern aangekondigd. Op verzoek van Hoofd Sport, Maarten Nooter, ging ik nog door richting Tokio 2020. Helaas is er dit jaar geen enkele turnwedstrijd op tv en zijn de Spelen verplaatst naar 2021. Een goed moment om mijn beschikbaarheid per direct te beëindigen en vrij baan te geven aan een nieuwe turncommentator.”

Bron: NOS/BM

Bericht delen