Woensdag 17 januari 2018

Persmuseum moet fuseren met Beeld & Geluid

Het Persmuseum moet fuseren met het Instituut voor Beeld en Geluid. Alleen dan kan het op rijkssubsidie rekenen in de periode 2017 – 2020. Dat schrijft de Raad voor Cultuur in haar advies aan de minister. Het Persmuseum heeft om drie ton nodig, maar daarvan is voorlopig niets toegekend.

Het Persmuseum verhuist begin 2017 van Amsterdam naar Hilversum en krijgt onderdak bij het Instituut voor Beeld en Geluid. De Raad voor Cultuur noemt ‘het belang van de collectie en de presentatie van persvrijheid groot’. Maar vindt de toekomstplannen onvoldoende uitgewerkt. Het museum krijgt nu de kans krijgt haar plan opnieuw in te dienen en moet daarbij vier concrete verbeterpunten doorvoeren: een sluitende begroting, een heldere missie, visie en activiteitenplan, een goed educatieplan en de fusie moet concreter in beeld worden gebracht.

Het Persmuseum) beheert een collectie Nederlandse kranten en prenten die meer dan 400 jaar persgeschiedenis beslaat. Daarnaast organiseert het museum tentoonstellingen en activiteiten over oude en nieuwe manieren waarop journalistiek wordt bedreven en ontvangen. Daarmee draagt het museum bij aan historisch besef, mediawijsheid en actief burgerschap in de samenleving. Het museum wil bovendien een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die de journalistiek en persvrijheid belangrijk vindt, van algemeen publiek tot mensen die werkzaam zijn in de journalistiek en media.

Lees hier het hele advies van de RvC.

Bron: RvC/Broadcast Magazine

Bericht delen