Woensdag 17 januari 2018

NPO-fonds gaat 1 januari van start

Door het opheffen van het Mediafonds per 1 januari 2017 dreigde een belangrijk deel van de financiering van kwalitatief hoogwaardig artistiek drama, documentaires en van talentontwikkeling weg te vallen. Vanaf 1 januari 2017 neemt het NPO-fonds deze taken over.

Het NPO-fonds is onderdeel van de NPO en beschikt in 2017 over een budget van 16,6 miljoen euro. De besluitvorming gebeurt door de Raad van Bestuur van de NPO op basis van een onafhankelijke advisering over aanvragen. Alleen landelijke publieke omroepen kunnen aanvragen indienen bij het fonds.

Het fonds verstrekt budgetten ten bate van de ontwikkeling en productie van veelbelovende programmaprojecten. Het gaat hierbij om bijzondere culturele producties, die in overwegende mate van Nederlandse origine zijn en die een hoogwaardig artistiek gehalte hebben.

Onder bijzonder wordt verstaan dat het project niet behoort tot het reguliere aanbod; aanbod dat niet in het algemeen al gemaakt wordt en alleen met Geld op Schema tot stand komt of tot stand behoort te komen.

Onder culturele producties wordt verstaan programma’s van culturele aard. Het gaat daarbij in ieder geval om: (radio-)documentaires, (radio-) docudrama, drama, speelfilms, cabaret, volksmuziek, jazz, klassieke muziek, theater en ballet. Reportages, show- en praatprogramma’s, quizzen en dergelijke vallen er niet onder.

Of een programma in voldoende mate van Nederlandse origine is valt af te leiden van de personen en elementen die de kwaliteit van het programma bepalen, zoals de scenarist, de websitedesigner, de regisseur en/of de uitvoerend of creatief producent en bijvoorbeeld ook hoe een onderwerp inhoudelijk is uitgewerkt in het plan. Daarnaast is de taal een belangrijk criterium; het verhaal, de locatie en de achtergrond van de karakters kunnen aanleiding zijn om af te wijken van de regel dat bij dramaproducties meer dan de helft van het gesproken woord Nederlands dient te zijn.

Of van een project kan worden verwacht dat het van hoogwaardig artistiek gehalte is hangt samen met, de kwaliteit en de originaliteit van het ingediende plan. Bij televisieprojecten de visuele vormgeving en filmische vertaling daarvan. Ook het treckrecord van de makers en producenten speelt een rol, evenals de verwachtingen die aanvrager en NPO hebben van jong en nieuw talent.

Speciaal bij drama gaat het om de kwaliteit van het ingediende scenario, de kracht en structuur van het verhaal, de opbouw en de kwaliteit van de dialogen, de visualisatie en de casting. Ook trackrecords van de teams worden meegewogen. Bij documentaires zijn in het bijzonder de structuur, de vormgeving van belang. En indien relevant, ook de interactieve mogelijkheden.

Er zijn inmiddels drie onafhankelijke adviescommissies benoemd voor Drama, Documentaire en Radio.

Leden Commissie Drama
Ivan Barbosa
Marnie Blok
Erik de Bruyn
Jaap Peter Enderlé
Marijn van der Jagt
Miryam van Lier
Lucio Messercola
Esther Wouda

Leden Commissie Documentaire
Catherine van Campen
Peter Delpeut
Gülsah Dogan
Wessel van der Hammen
Aliona van der Horst
Hester Overmars
Patrick Schonewille
Stella van Voorst

Leden Commissie Radio
Carolyn Birdsall
Ditteke Mensink
Maya Schepers
Rick Steggerda
Fatos Vladi
Dirk van Weelden

Bron: NPO/Broadcast Magazine

Bericht delen