Dinsdag 16 januari 2018

NCRV: 'Fusieproces ligt op koers'

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft de NCRV teruggefloten in verband met de voorgenomen fusie met de KRO. De NCRV moet het fusiebesluit intrekken.

De Ondernemingsraad van de NCRV had onder meer bezwaar gemaakt tegen de voorgestelde benoeming van drie directeuren bij de fusieomroep. De OR vindt meer dan één bestuurslid niet aanvaardbaar. Verder stelde de OR vragen over onder andere de merkenstrategie en de zogenoemde crossmedialiteit van de fusieomroep.

‘NCRV en de KRO hebben zich reeds zo aan elkaar verbonden over de inrichting van de nieuwe organisatie dat het door de ondernemingsraad uitgebrachte advies op voorhand niet meer van wezenlijke invloed kon zijn op het te nemen besluit’, klaagt de OR.

Ook heeft het bestuur van de NCRV onvoldoende gereageerd op verzoeken van de OR om informatie en zijn verzoeken om wijzigingen in het voorgenomen besluit aan te brengen onbeantwoord gelaten of zonder adequate motivering ter zijde geschoven.

De Ondernemingskamer vindt dat de NCRV de medezeggenschapsrechten van de OR niet serieus genoeg heeft genomen. De rechter vindt het besluit van de NCRV te vaag. ‘De Ondernemingskamer legt aan NCRV de verplichting op om dit besluit in te trekken en de gevolgen van dit besluit ongedaan te maken’, meldt de rechter. En de Ondernemingskamer verbiedt NCRV daarnaast handelingen te verrichten of te doen verrichten ter uitvoering van dit besluit.

De NCRV meldt maandag in een verklaring niettemin dat het fusieproces op koers ligt. ‘Uit de uitspraak van de Ondernemingskamer blijkt dat er ten tijde van het besluit onvoldoende inzicht is gegeven in de financiële onderbouwing voor de bezuiniging en de gevolgen daarvan voor het personeel. Ondernemingsraad en bestuurder zijn vervolgens in gesprek gegaan, wat heeft geleid tot aanvullende informatie en een nieuwe adviesaanvraag. De Ondernemingsraad van de NCRV zal daarop eerdaags met een advies komen. Het fusieproces heeft door de constructieve opstelling van beide partijen nauwelijks vertraging opgelopen.’

Bron: Rechtspraak.nl/Broadcast Magazine/Mediajournaal

Bericht delen