Minister Slob schorst Eric Eljon (CvdM)
Donderdag 25 april 2019

Minister Slob schorst Eric Eljon (CvdM)

De nieuwe roman Dwergwerpen van Eric Eljon en Bart in ’t Hout heeft recent voor een enorm conflict gezorgd in de top van het Commissariaat voor de Media. Toezichthouders Madeleine de Cock Buning en Jan Buné nemen openlijk afstand van hun collega Eric Eljon, die de onafhankelijke reputatie van het Commissariaat zou aantasten. Minister Slob heeft Eljon nu voorlopig geschorst.

dwergwerpen300Volgens de achterflap van het boek gaat het om een ’onthullende kijk achter de schermen van de Nederlandse televisiewereld’. Hoewel het een roman betreft, is het boek volgens dezelfde flaptekst ’een must voor iedereen die daar werkt, daar graag wil werken of zijn kinderen hiervoor wil behoeden’. “Het boek verhoudt zich slecht tot de neutraliteit en objectiviteit die een toezichthouder zou moeten betrachten”, liet een woordvoerder van het Commissariaat weten. “De organisatie en andere commissarissen hebben er afstand van genomen.”

Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, meldt nu: “Mij is gebleken dat er binnen het Commissariaat door verschillende oorzaken een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen de heer Eljon en de overige leden van het Commissariaat ten gevolge waarvan samenwerking binnen het Commissariaat op dit moment niet mogelijk is. Ik zal onderzoeken of de heer Eljon in de toekomst met gezag zijn functie zal kunnen uitoefenen. Gelet hierop heb ik besloten de heer Eljon te schorsen als lid van het Commissariaat voor de duur van dat onderzoek. Ik verwacht dit onderzoek uiterlijk eind mei te kunnen afronden en zal dan definitief een besluit nemen. Ik zal uw Kamer dan daarover nader informeren.”

Bron: Spreekbuis/BM

Bericht delen