Dinsdag 16 januari 2018

IKON bezorgd over voortbestaan kwaliteits-tv

De interkerkelijke omroep IKON is trots op de drie prijzen die afgelopen vrijdag in de wacht zijn gesleept tijdens de 24e editie van het IDFA, het grootste internationale documentairefestival ter wereld. Het ging daarbij om de speciale Juryprijs én de Publieksprijs voor 5 Broken Cameras van Emad Burnat en Guy Davidi en de prijs voor de beste Nederlandse documentaire voor 900 Days van Jessica Gorter.

De IKON grijpt de prijzenregen aan om politiek Den Haag erop te wijzen dat het documentairegenre bij uitstek geschikt is om invulling te geven aan zijn levensbeschouwelijke missie. Margje de Koning, hoofd IKON TV, is bijzonder ingenomen met de prijzen. “Het is toch opmerkelijk dat wij, als kleine levensbeschouwelijke omroep, grote, internationale omroepen als de BBC achter ons laten”. Ze ziet de prijzen als blijk van waardering voor de energie die de publieke omroepen steken in kwaliteitsdocumentaires. “Dat betaalt zich nu uit.”

De Koning maakt zich met het oog op de toekomst echter ook grote zorgen. Het kabinet legt de kleine, levensbeschouwelijke ‘2.42-omroepen’, waar de IKON er één van is, een extra bezuiniging van vele miljoenen op. Dit, omdat hun programma-aanbod niet levensbeschouwelijk genoeg zou zijn. De Koning gaat daar fel tegenin. “Bij de IKON maken we, vanuit onze christelijke missie, documentaires over de grote IKON-thema’s als verdraagzaamheid, leren leven met elkaar, respect voor minderheden, maatschappelijke betrokkenheid.”

“Wij brengen gelaagde documentaires waar we onze nek voor uitsteken. De documentaires zijn een venster op de wereld. Ze geven inzicht in het handelen en denken van individuen en groeperingen in binnen- en buitenland. Ik ben ervan overtuigd dat onze documentaires, in het verlengde van het maatschappelijk engagement van de kerken, bij kunnen dragen aan een grotere verdraagzaamheid tussen mensen en culturen. Met de dreigende extra bezuinigingen op omroepen als de IKON kunnen dit soort films in de toekomst niet meer worden gemaakt. Daar zouden ze in Den Haag toch nog eens héél goed over na moeten denken.”

Bron: IKON

Bericht delen