Commissariaat voor de Media kan geen besluiten nemen
donderdag 27 juni 2019

Commissariaat voor de Media kan geen besluiten nemen

Het Commissariaat voor de Media heeft deze week haar Jaarverslag 2018 online gepubliceerd. In het verslag zijn de toezichtthema’s, kernwaardes en toezichtactiviteiten beschreven. Ook is in het verslag de jaarrekening van het commissariaat in te zien.

Het CvdM schrijft: ‘Het was het jaar waarin we ons richtten op het online domein en de onafhankelijkheid bij de media-instellingen. In dit jaarverslag lichten we toe op welke wijze we invulling hebben gegeven aan deze toezichtthema’s. We gaan daarbij onder meer in op de vaststelling in 2018 van onze praktijkhandreiking over het dienstbaarheidsverbod, op de aandacht die we hebben besteed aan vermijdbare uitingen in het media-aanbod, en op onze Mediamonitor 2018 waarin we de resultaten hebben gepresenteerd van onze nieuwe samenwerking met het Reuters Digital News Report, waarmee inzicht wordt geboden in de online nieuwsconsumptie in Nederland.’

Het Commissariaat voor de Media zal overigens voorlopig geen besluiten nemen tot een nieuwe voorzitter is benoemd. Van de drie college-leden is er per 1 juli 2019 nog één actief. Het uitblijven van besluiten over benoemingen door minister Arie Slob is de oorzaak.

De minister heeft de procedure tot benoeming van een nieuwe voorzitter nog niet afgerond. Madeleine de Cock Buning, de huidige voorzitter, vertrekt per 1 juli 2019 aangezien haar benoemingstermijn verloopt en een herbenoeming na 10 jaar wettelijk niet is toegestaan. Eric Eljon is eind april 2019 geschorst door minister Arie Slob na het uitbrengen van een boek over de televisiewereld, waardoor alleen Jan Buné als actieve commissaris overblijft.

Bron: Nederlands Medianieuws/BM

Bericht delen