Dinsdag 16 januari 2018

Buma-directeur Hein van der Ree ruimt het veld

Buma/Stemra directeur Hein van der Ree heeft de strijd om zijn riante salaris verloren. De organisatie maakt bekend dat de wegen per 1 februari 2016 scheiden. Van der Ree weigerde zich neer te leggen bij de aanpassing van zijn salaris aan de WNT (wet normering topsalarissen), waar Buma/Stemra volgens staatssecretaris Fred Teeven onder moest vallen.

Van der Ree krijgt bij zijn vertrek een afkoopsom van een kleine vijf ton mee.

Buma/Stemra stelt in een officiële verklaring: ‘Het bestuur stelt zich op het standpunt dat inzake de WNT de lijn van de wetgever gevolgd dient te worden. Deze keuze leidde tot een dialoog tussen bestuur en directie over de bestaande afspraken, vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Buma/Stemra heeft, toen overeenstemming met Van der Ree niet mogelijk bleek, moeten constateren dat aldus sprake was van een wezenlijk verschil van inzicht en dat daarmee een in haar visie niet goed werkbare situatie was ontstaan. Zij heeft daarom het initiatief tot beëindiging van het dienstverband genomen.’

Van der Ree krijgt een afkoopsom van vijftien maandsalarissen mee, wat neerkomt op € 484.861,-.

Bron: Buma/Stemra/3voor12/Broadcast Magazine

Bericht delen