Woensdag 17 januari 2018

14.000 handtekeningen voor petitie 'Ik hoor je niet'

Enkele weken geleden startten Stichting Hoormij en Holland Media Combinatie de petitie ‘Ik hoor je niet’ over ‘geluidsherrie’ op radio en televisie. Dit naar aanleiding van een klacht die Wim Frisart, lezer van het Noordhollands Dagblad, hierover indiende bij de ombudsredactie van de krant.

Ruim 14.000 mensen tekenden de petitie. De handtekeningen werden woensdag overhandigd in het gebouw van de NPO in Hilversum.

“Indrukwekkend”, zo betitelde Henk Hagoort, voorzitter van de Nederlandse Publieke Omroep, het feit dat ruim veertienduizend mensen de petitie hebben getekend. Hij belooft het signaal door te geven aan de omroepdirecteuren. Hagoort kreeg de helft van de handtekeningen, de andere helft werd in ontvangst genomen door Pieter Arnold, secretaris van de Vereniging Commerciële Omroepen.

“Wat los van de getallen de meeste indruk maakt, zijn de meer dan vierduizend opmerkingen die we via de site en de post binnen kregen”, aldus ombudsredacteur Durk Geertsma. “Hoe irritant mensen de geluidsherrie ervaren en hoe het toch mogelijk is dat samenstellers van programma’s maar niet kunnen begrijpen dat ze hele groepen luisteraars buiten sluiten door de stilte-verstorende muziekjes, bijvoorbeeld tijdens de file-informatie”. Volgens Geertsma hebben veel ondertekenaars van de petitie ook veel last van de snoeiharde reclames tussen en tijdens programma’s.

Namens Stichting Hoormij was Rennie van Moolenbroek van de Commissie Slechthorendheid aanwezig bij de overhandiging. “Op de vraag van de omroepmensen wat ik doe als ik een gesproken tekst niet kan verstaan door te harde achtergrondmuziek, antwoordde ik dat ik dan afhaakte. Ik kijk dan niet langer meer naar dat programma. Dat vinden de omroepen natuurlijk niet de bedoeling… Hopelijk nemen ze deze petitie dan ook serieus.”

Pieter Arnold gaf aan het signaal door te geven aan de commerciële omroepen. “Ik neem de zaak heel serieus”. Maar zowel Arnold als Hagoort gaven aan dat programmamakers hierin wel vrij zijn. Arnold: “In deze kwestie is bewustwording heel belangrijk.”

Frisart is blij met de bijval voor zijn klacht. “Je kunt er wel over klagen bij de kapper, maar dat schiet ook niet op. Ik hoop dat er nu iets mee wordt gedaan. Maar ik verwacht niet dat het morgen over is met de herrie.”

Bron: Stichting Hoormij/Broadcast Magazine

Bericht delen