Dinsdag 16 januari 2018

Het Geluid van Nederland online

Wat hebben een geluidsopname van een politieachtervolging in 1974, rellen in Amsterdam en de Elfstedentocht van 1986 met elkaar gemeen? Het zijn voorbeelden van geluiden die helpen het veranderende ‘geluidsbeeld’ van Nederland in kaart te brengen. Het Geluid van Nederland maakt 2.000 geluiden uit het archief van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid online beschikbaar. De lancering vindt plaats tijdens MusicLab #11 op 11 juni 2012.

Het doel van Het Geluid van Nederland (www.geluidvannederland.nl) is om deze collectie van ‘verdwenen geluiden’ duurzaam te bewaren, online toegankelijk te maken voor een breed publiek, onderzoekers en de creatieve industrie, en vervolgens aan te vullen. Dat gebeurt met de hulp van bezoekers van het platform, die ervoor zorgen dat geluiden worden toegevoegd. Zij vullen de collectie aan met, bijvoorbeeld, persoonlijke (historische) geluidsarchieven en recent opgenomen geluiden uit het hele land.

Het online beschikbaar maken van dit gedigitaliseerde geluidenarchief illustreert hoe Nederland in de loop van de tijd van ‘toon’ veranderd is. Dit is bijvoorbeeld interessant voor historici of onderzoekers, die met de website als geheel inzicht in de ontwikkeling van typisch Nederlandse geluiden vanaf het midden van de vorige eeuw. Daarnaast is het geluidenarchief, aangevuld met nieuwe geluiden, ook interessant voor (creatief) hergebruik, bijvoorbeeld in nieuwe audiovisuele producties.

De geluiden zijn beschikbaar voor hergebruik onder de Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen-licentie (CC BY-SA). Deze licentie geeft professionele en amateur geluidsontwerpers, mediakunstenaars, producenten en andere geïnteresseerden expliciet toestemming om de geluiden opnieuw te gebruiken en te verspreiden, zolang zij de herkomst van de geluiden vermelden en nieuwe creaties onder dezelfde voorwaarden delen.

Bron: Beeld en Geluid

Bericht delen