Dinsdag 16 januari 2018

App maakt vertaalslag van GRP naar CPM

BrandDeli en GroupM hebben samen de Media Cost Converter app ontwikkeld. Deze tool rekent de daadwerkelijke kosten per bereik, uitgedrukt in de betaaleenheid GRP (gross rating points) om naar CPM (cost per mille) en vice versa. Zo is het mogelijk om een kostenvergelijking te maken tussen tv en online op doelgroepniveau.

Er is vaak onduidelijkheid over hoe online en TV zich ten opzichte van elkaar verhouden. Vooral doordat het bereik van beide media in verschillende currencies wordt uitgedrukt en afgerekend. Waar tv rekent met 1% kijkdichtheid binnen een specifieke doelgroep (GRP’s) en voornamelijk het bereik binnen die groep ertoe doet, rekent de online wereld met kosten per 1000 impressies (CPM). De doelgroepgrootte is een belangrijk criterium en bepalend voor de uitkomst. De Media Cost Converter geeft inzicht in hoe deze kosten zich tot elkaar verhouden. De app rekent voor de meest voorkomende inkoopdoelgroepen GRP’s om in CPM en vice versa. Een handig hulpmiddel om te zien hoe de kosten zich tot elkaar verhouden.

Bij tv betaal je per 1% van de doelgroep (GRP). Stel je koopt in op de doelgroep 20-49 jaar (6,7 mln. mensen) en daarvoor betaal je in een bepaalde periode € 800,- per GRP. Dat is dus €800,- voor het bereiken van 67.000 mensen binnen de doelgroep. Voor online krijg je een voorstel met een CPM prijs van € 12,-. Via de nieuwe app zie je dan meteen dat de prijsstelling in dit voorbeeld voor tv en online vergelijkbaar is. Uiteraard is een groot verschil dat de GRP altijd binnen de doelgroep wordt afgerekend (% van de doelgroep) en de CPM niet. Online telt immers iedere impressie.

Kees Wilbrink, Director Ad Sales BrandDeli: “Binnen onze markt worden geregeld (onjuiste) aannames gedaan over het bereik en de kosten van beide media. Deze app kan het inzicht vergroten in de waarde van en de verhoudingen tussen de twee mediatypen, die steeds meer naar elkaar toe groeien.”

Remon Buter, Head of Trading GroupM: “Wanneer we gaan afrekenen met een CPM-currency is het goed om te realiseren wat de daadwerkelijke tv-prijzen zijn om een bepaalde doelgroep te bereiken. Uiteindelijk draait het om de waarde van het contact. De ene impressie is immers de andere niet. De app maakt de vergelijking een stuk eenvoudiger.”

De Media Cost Converter app is gratis verkrijgbaar via Google Play Store en de App Store.

Bron: BrandDeli/Broadcast Magazine

Bericht delen