Article header image

Werkconferentie over vernieuwing lokale omroepen

Woensdagmiddag 4 juni is er voor gemeenten bij Beeld en Geluid in Hilversum een interactieve werkconferentie over lokale omroepen. De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland en de VNG beantwoorden daar gemeentelijke vragen via een speeddate aan thematische lunchtafels.

Ook geven ze plenair uitleg over de uitwerking van hun Vernieuwingsconvenant 2012-2015

Daarna is er onder leiding van het Nederlands Debat Instituut een discussie in Lagerhuis-vorm. Het gaat hierbij om stellingen over de situatie nu en in de toekomst. De werkconferentie vindt plaats in de Week van de lokale omroep.

Sinds 2010 hebben gemeenten op basis van de Mediawet de zorg voor de bekostiging van de lokale omroepen. Deze moeten in een lokaal toereikend media-aanbod via diverse kanalen voorzien. Gelet op deze eisen is dit vaak een centrumgemeente of een streek. De OLON en de VNG sloten in juni 2012 een driejarig Vernieuwingsconvenant om dit proces te stimuleren.

Op dit moment bestaan er 19 omroepen nieuwe stijl in 55 gemeenten en zijn 18 verbanden van 73 omroepen in 89 gemeenten daarmee aan de slag. Op 3 april zond de VNG de ledenbrief ‘Aandachtspunten voor gemeentelijk mediabeleid’. De werkconferentie is een vervolg daarop en stelt gemeenten in staat om met elkaar en met de lokale omroepen voortgang te boeken in een veranderend medialandschap.

Aanmelden kan via het aanmeldformulier op olon.nl. Twee weken voor de werkconferentie ontvangen deelnemers het definitieve programma. Deelname is gratis.

Bron: VNG

Bericht delen