Article header image

VGO media tegen opheffing Spreek'buis

Het bestuur van VGO media (de vereniging van gepensioneerde omroepmedewerkers) heeft zich uitgesproken tegen het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur van de NPO om het tijdschrift Spreek’buis op te heffen.

In een brief aan de NPO spreekt het bestuur van VGO media van een ‘onzalig plan’. “Daar komt bij dat het bestuur van VGO Media van mening is dat het verdwijnen van Spreek’buis de samenhang binnen de (publieke) omroep zal schaden, en daarmee diens externe positie nog verder zal verzwakken”, aldus VGO media. De voorzitter van de vereniging van gepensioneerden, Erik Boshuijzen, noemt in een persoonlijke reactie het NPO-besluit ‘kortzichtig’.

Intussen verkent NPO-voorzitter Henk Hagoort samen met de redactie van Spreek’buis mogelijkheden om het blad een doorstart te laten maken. Er zijn voorbereidende gesprekken gevoerd met enkele geïnteresseerde partijen. Daarnaast heeft Omroep MAX-oprichter Jan Slagter direct na het bekend worden van het besluit al gezegd dat hij Spreek’buis mede wil ondersteunen. Ook directeur Jan Müller van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft nu laten weten, dat hij bereid is mee te werken aan een doorstart.

Zodra de ondernemingsraad van de NPO een advies heeft uitgebracht over het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur, zal er een definitief besluit vallen. Dan zal ook duidelijk worden of, en zo ja met welke partij(en) over een doorstart verder wordt gepraat.

Bron: Spreek’buis

Bericht delen