Dinsdag 16 januari 2018

VARA reageert op klacht over Rambam

De VARA reageert in een persbericht op de aankondiging van uitvaartorganisaties Yarden, Dela en Monuta dat deze naar de Raad voor de Journalistiek stappen met hun klacht tegen Rambam. De VARA wordt beticht van respectloos handelen jegens nabestaanden en het overschrijden van ethische grenzen. Volgens de omroep is dit is echter een omkering van de feiten.

Zoals blijkt uit VARA’s Kassa-uitzending en het door de toezichthouder Financiële Markten (AFM) gehouden onderzoek van begin december 2011 zijn het juist de grote uitvaartondernemers (veelal ook  verzekeraars) die hun eigen belangen laten prevaleren boven die van nabestaanden. Het gaat hierbij onder andere om Yarden, Dela en Monuta.

De makers van Rambam wilden dit op hun eigen wijze laten zien, zoals die past in de opzet van het programma. Dit in het belang van nabestaanden, die bij het in scène gezette sterfgeval in werkelijkheid natuurlijk niet bestonden en daarom ook niet gekwetst konden worden.

Aan het programma-onderwerp wordt nog volop gewerkt. Nu de betrokkenheid van Rambam eerder dan gewenst naar buiten is gekomen, zal het item niet op de voorgenomen wijze kunnen worden afgerond. De makers beraden zich nog op de precieze invulling van het onderwerp.

Bron: VARA

Bericht delen