Dinsdag 16 januari 2018

Satellietontvangst regio-omroep onzeker

Het is nog niet zeker of Omroep Zeeland na 1 december nog te ontvangen is via de schotel. De omroep onderhandelt nog met de aanbieder van de ASTRA-satelliet. Omroepdirecteur Monique Schoonen zegt vertrouwen te hebben in de uitkomst van de onderhandelingen.

Het bericht over het definitief verdwijnen van een aantal regionale zenders van de ASTRA-3 satelliet deed veel stof opwaaien. Hoofdredacteur Leo Hauben van L1 praatte zijn mond voorbij op zijn weblog en dat bericht werd naderhand weer verwijderd.

“We hebben de intentie om er met de aanbieder uit te komen,” zegt Schoonen. “Maar dat lukt alleen als ze niet zoveel gaan vragen dat het onverantwoord wordt.” Omroep Zeeland betaalt nu jaarlijks 300.000 euro voor de satellietdoorgifte, dat is tweehonderd euro per huishouden. “De vraag is gerechtvaardigd of wij dat moeten betalen. Moet de provincie of Delta dat eigenlijk niet doen?”

De Partij voor Zeeland heeft vragen gesteld aan het dagelijks provinciebestuur over de gang van zaken. Fractievoorzitter Johan Robesin vindt dat de provincie, als subsidieverstrekker, samen met Omroep Zeeland moet zoeken naar een oplossing. Schoonen zegt dinsdag meer duidelijkheid te kunnen geven over de voortgang van de besprekingen. Vier jaar geleden verviel de etherontvangst via de ouderwetse antenne: de regionale omroepen drongen toen zelf aan op doorgifte via de satelliet.

Bron: PZC/SatelliteMagazine/Broadcast Magazine 

Bericht delen