Dinsdag 16 januari 2018

RTV Amstelveen in financiële problemen

De lokale omroep RTV Amstelveen zet de programmering van de televisieprogramma’s op ‘lichtgrijs minimumniveau’. De omroep zit al enige tijd financieel in zwaar weer. Sinds 2013 worden de exploitatieresultaten en inmiddels ook de balanspositie in het rood geschreven.

De maatregelen die het bestuur medio 2014 heeft moeten nemen in onder meer de personele sfeer, hebben wel geholpen het verlies te beperken maar zijn helaas niet voldoende. Ook de inspanningen op commercieel gebied, die ten opzichte van een jaar eerder zo’n 47 procent hogere opbrengsten resulteerden, konden het tij niet keren.

Bestuur en hoofdredactie: “Om een integraal actueel en aan de informatiebehoeften beantwoordend pakket aan tv-, radio- en internetinformatie te bieden zijn onze middelen uit subsidie en eigen inkomsten onvoldoende. Hoe ‘slim’ we ook proberen te werken.”

“Dat deze financiële perikelen tot nu toe nog niet tot een verschraling van ons programmapakket hebben geleid, is geheel te danken aan de onbaatzuchtige inzet van onze vrijwilligers en stagiaires. Recent is onze website rtva.nl nog geheel vernieuwd door een professionele vrijwilliger louter op basis van liefdewerk oud papier.”

“Om organisatorisch door te groeien naar een streekomroep (bijvoorbeeld RTV Amstelland in 2017) die aan de nieuwe eisen van de Mediawet voldoet, hebben wij de komende twee jaar meer financiële ruimte nodig om een stabiele semiprofessionele omroep op te bouwen. Uit de markt is die ruimte vooralsnog substantieel niet te halen.”

“Zonder extra steun van de gemeente is een integraal RTVA gedoemd van de zender te verdwijnen. Immers, een omroep zonder tv in het pakket komt eenvoudigweg niet meer in aanmerking voor steun van overheidswege volgens de criteria van de nieuwe Mediawet. Recent hebben wij een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad met de dringende vraag om voor RTVA via de kadernota 2016 de nodige middelen vrij te maken, zodat wij onze missie kunnen vervolgen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 1 juli jongstleden is het onderwerp RTVA echter helaas niet behandeld.”

Bron: RTVA.nl/Broadcast Magazine

Bericht delen