Article header image

Regionale Omroep positief over concept regeerakkoord

In de paragraaf Media van het concept regeerakkoord van VVD-CDA is opgenomen dat de landelijke en regionale omroepen meer worden geïntegreerd, bijvoorbeeld door regionale vensters op een landelijk net. Besparingen die dit tot gevolg hebben komen ten goede aan de regionale omroep, zo is te lezen. ROOS is verheugd met dit voornemen.

De regionale omroep pleit al langer voor een regionaal venster op een landelijk net. Nu gaat zo’n venster regionale tv op Nederland 1, 2 of 3 er ook echt komen. Omdat de regionale omroep zijn financiering krijgt via provincies is ook de bestuursparagraaf van het akkoord relevant voor de regionale omroep.

Het bestuur van Nederland zal volgens het concept akkoord georganiseerd worden vanuit het principe ‘Je gaat erover of niet’. De kerntaken van provincies komen volgens het akkoord te liggen op de gebieden ruimte, economie en natuur. De medebewindstaak die provincies hebben voor de financiering van de regionale omroep (Cultuur/Media) zou hier dan niet meer onder vallen. Als de financiering van de regionale omroep via een andere wijze zal plaatsvinden is daar een wetswijziging voor nodig. In het akkoord wordt per 1 januari 2013 een wijziging van de Mediawet aangekondigd.

Bron: ROOS/Broadcast Magazine

Terug naar overzicht