Ondernemingsraad L1 in opstand tegen benoeming nieuwe bestuurder
dinsdag 8 september 2020

Ondernemingsraad L1 in opstand tegen benoeming nieuwe bestuurder

De Ondernemingsraad van de Limburgse publieke omroep L1 heeft de Raad van Commissarissen gesommeerd de benoeming van Peter Elbers als nieuwe bestuurder in te trekken.

De OR eist dit omdat daarmee de bevoegdheden van de OR zoals geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) zijn geschonden. Over het voorgenomen besluit tot benoeming van een nieuwe bestuurder is aan de OR wel advies gevraagd, maar het besluit is genomen zonder dat de OR advies heeft uitgebracht.

De OR heeft in een overleg met de Raad van Commissarissen eerder gemeld dat dit advies pas volgt nadat de resultaten van de op te starten mediation tussen de RvC en oud-bestuurder Bert Lemmens bekend zijn. De RvC heeft daarom gehandeld in strijd met het wettelijke adviesrecht van de OR, alsook met de afspraken die met de OR zijn gemaakt. De OR is van mening dat de wet hierdoor met voeten getreden wordt.

Indien de Raad van Commissarissen niet ingaat op de sommatie zal de Ondernemingsraad naar de kortgedingrechter stappen. L1 zat sinds begin juli zonder haar twee bestuurders, nadat de Raad van Commissarissen besloot hen de laan uit te sturen. De contracten van oud-directeuren Bert Lemmens en Emiel van der Wal werden niet verlengd, wat voor grote onrust onder het personeel zorgde.

Het gebeurde tegen de zin van het personeel, dat het vertrouwen in de RvC opzegde. Daarop heeft de OR de RvC opgeroepen om een mediation-traject te starten, waaraan de Raad gehoor gaf. De OR heeft de RvC nu een ultimatum gesteld tot woensdag 14.00 uur.

Bron: L1/BM

Bericht delen