dinsdag 16 januari 2018

'Omroepen krijgen geld voor minderheden in programma's'

PowNews beweert dat er in ‘vertrouwelijke’ stukken van de NPO staat dat omroepen subsidie krijgen als ze minderheden in beeld brengen. Na ‘Een neger omdat het moet’ is de slogan nu ‘Wat schuift de eskimo’. Pownews meldde eerder dat iedere omroep verplicht werd een ‘allochtonenquotum’ van elf procent te halen. Per gast werd dan ook bijgehouden of die onder de SMAT-groep viel. De NPO ontkende het verplichte quotum per omroep.

Deze week bericht het programma dat programmamakers subsidie kunnen krijgen als ze niet-westerse allochtonen in hun programma aan het woord laten. Dat staat in de Monitor Representatie 2010 van de NPO. Een aantal specifieke programma’s wordt door de NPO geselecteerd waarbij het vergroten van de diversiteit wordt gestimuleerd. De gekozen programma’s kunnen als tegenprestatie een financiële bijdrage ontvangen.

NPO-directeur Gerard Timmer is boos op PowNews. “Als EenVandaag extra inspanning wil doen om allochtonen in hun panel te krijgen, om daardoor betere programma’s te maken, moeten wij dat stimuleren,” reageert hij in de Volkskrant. “Maar het is niet: vijftig euro per neger.”

Het stimuleringsplan is goedgekeurd door het Commissariaat voor de Media en het ministerie van OC&W, dus Timmer begrijpt de commotie van PowNews niet. “Powned zat bovendien aan alle vergadertafels waar dit plan werd besproken. Toen hebben ze zich ook niet in de discussie gemengd.”

Bron: Mediajournaal/Broadcast Magazine

Bericht delen