Dinsdag 16 januari 2018

NPO stopt procedure programmagegevens

De NPO heeft na consultatie van de omroepen en de uitgevers van de tv-gidsen besloten niet verder te procederen in de zaak tussen de NPO en De Telegraaf over de programmagegevens.

Volgens de rechter rust op de programmagegevens van de publieke omroepen geen auteursrechtelijke bescherming. De NPO heeft besloten niet in hoger beroep en ook niet in cassatie te gaan omdat de inschatting is dat dergelijke aanvullende procedures op dit moment de uitspraken niet zullen veranderen, ondanks de goede juridische gronden die de NPO heeft.

Overigens betekent dit niet dat de programmagegevens vrij worden gegeven. In de Mediawet staat dat voor programmagegevens een verplicht tarief moet worden betaald voor onder andere de kostprijs die omroepen maken om programmagegevens beschikbaar te stellen.

De hoogte van dit tarief wordt vastgesteld door het Commissariaat voor de Media. Het Commissariaat voor de Media verricht nu op verzoek van het Ministerie van OCW onderzoek naar een eventuele aanpassing van de tarieven.

Bron: NPO

Bericht delen