Dinsdag 16 januari 2018

NOS heeft geen Raad van Toezicht

De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) zit sinds 16 juli jongstleden zonder Raad van Toezicht. Door het ontbreken van een Raad van Toezicht wordt er momenteel geen toezicht gehouden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen de NOS, zo meldt DutchMedia. Het is een gevolg van het niet tijdig benoemen van een nieuwe Raad door minister Marja van Bijsterveldt (CDA) van OCW.

Lees verder bij DutchMedia

 

Bericht delen