Noodfonds Muziek van start met een donatie-actie
vrijdag 1 mei 2020

Noodfonds Muziek van start met een donatie-actie

De coronacrisis heeft de Nederlandse muziekindustrie hard getroffen. Muziekrechtenorganisaties Sena en Buma/Stemra hebben voor wie de nood het hoogst is het Noodfonds Muziek opgericht. Vrijdag start de donatiecampagne.

Ook Spotify is partner in het Noodfonds Muziek. De streamingservice zal doneren aan het noodfonds en zal alle particuliere donaties die via de speciale Spotify-donatiepagina van het Noodfonds Muziek gedaan worden, verdubbelen.

Uit onderzoek onder rechthebbenden van Buma/Stemra en Sena blijkt 48% niet rond te kunnen komen met uitsluitend de maatregelen van het kabinet. Artiesten, musici, componisten, auteurs, uitgevers en muziekmaatschappijen zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van live-optredens en muziek die gedraaid wordt in het bedrijfsleven zoals de horeca, kapsalons en sportscholen. Als gevolg van de coronacrisis liggen de activiteiten in deze sectoren vrijwel volledig stil.

Sena en Buma/Stemra dragen samen in totaal € 3.750.000 bij aan het Noodfonds Muziek. Deze gelden zijn afkomstig uit reserves van Buma/Stemra, Buma Cultuur, Sociaal Fonds Buma en het Sociaal-Cultureel Fonds van Sena. Particuliere muziekliefhebbers kunnen bovendien via www.noodfondsmuziek.nl/spotify een donatie doen, die door Spotify verdubbeld wordt.

Buma/Stemra en Sena hebben de Ministeries van OCW en EZK om een financiële bijdrage gevraagd. Ook worden de noodfondsregelingen nader uitgewerkt, waarbij de resultaten van het onderzoek gebruikt worden. Binnenkort wordt het voor muziekprofessionals mogelijk om een aanvraag te doen bij het Noodfonds Muziek.

Bernard Kobes, Voorzitter Raad van Bestuur Buma/Stemra: “Componisten, tekstschrijvers en uitgevers zijn driedubbel de dupe van de coronacrisis. Ten eerste zijn er nu weinig tot geen opdrachten, ten tweede vallen deze mensen relatief vaak buiten de boot bij de generieke regelingen en ten derde moeten ze in de toekomst rekening houden met lagere inkomsten uit auteursrecht. Het Noodfonds Muziek helpt het ergste leed een beetje te verlichten. We zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om een steentje bij te dragen en hopen dat iedereen een kleine bijdrage wil leveren. Dat die door Spotify verdubbeld wordt, vinden we een fantastisch initiatief.”

Bron: Buma/Stemra/BM

Bericht delen