Minister Slob grijpt in bij Commissariaat voor de Media
vrijdag 6 september 2019

Minister Slob grijpt in bij Commissariaat voor de Media

Minister Slob (Media) neemt maatregelen bij het Commissariaat voor de Media. Hij gaat afspraken maken met de toezichthouder over het melden en toetsen van nevenfuncties van leidinggevenden van het Commissariaat. Ook zal de minister de royale wachtgeldregeling van het Commissariaat “zo snel mogelijk” herzien. De situatie bij de toezichthouder vraagt de komende tijd om “extra aandacht en inspanningen”.

Dat schrijft minister Slob in antwoord op Kamervragen over het Commissariaat voor de Media. Directe aanleiding is berichtgeving in NRC over grote interne problemen bij de toezichthouder. Het Commissariaat, dat boetes en dwangsommen aan omroepen kan opleggen, kampt met een hoog personeelsverloop. Onder het personeel is sprake van angst en onderling wantrouwen, medewerkers voelen zich onveilig en er worden al jaren veel externe krachten ingehuurd.

Al sinds juli blijkt het Commissariaat geen bestuursrechtelijke besluiten te kunnen nemen. De toezichthouder mist twee van de drie bestuurders. Enig overgebleven collegelid Jan Buné verzweeg bij zijn herbenoeming in 2018 een berisping door de tuchtrechter wegens “onzorgvuldig en ondeskundig” handelen als accountant. Daarnaast blijkt hij voorzitter te zijn van de boekhoudcommissie van de Mail.Ru Group, een Russisch internetbedrijf dat in verband wordt gebracht met censuur.

De benoemingstermijn van voorzitter Madeleine de Cock Buning liep op 1 juli 2019 af. Zij had recht op circa zes ton wachtgeld, bovenop inkomsten uit andere banen. Minister Slob zegt de regeling te herzien omdat die “naar mijn mening niet meer past in de huidige tijd”. De Cock Buning maakt overigens geen gebruik van de wachtgeldregeling, zo heeft zij laten weten.

Bron: NRC/BM

Bericht delen