Gunay Uslu mag besluit nemen over toekomst Ongehoord Nederland
dinsdag 18 juli 2023

Gunay Uslu mag besluit nemen over toekomst Ongehoord Nederland

Ondanks de val van het kabinet kan er na de zomer een knoop worden doorgehakt over de toekomst van Ongehoord Nederland in het publieke bestel. Demissionair staatssecretaris Gunay Uslu kan zelfstandig een besluit nemen, zonder inmenging van de Tweede Kamer.

Een kamermeerderheid wil dit dossier dan ook niet controversieel verklaren. Uslu worstelt al maanden met de vraag of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moet worden gezet. Vorige maand vroeg ze, na advies van de landsadvocaat, meer tijd om een zorgvuldig besluit te nemen.

Nu het kabinet demissionair is, handelt het alleen nog ‘lopende zaken’ af. In september, na het zomerreces, wordt bepaald welke kwesties zo controversieel zijn dat ze niet meer aan de orde komen, zoals het asielbeleid. Deze onderwerpen komen pas in een volgend kabinet weer aan bod. Het besluit over Ongehoord Nederland staat hier in principe los van. Uslu kan na de zomer een zogeheten bestuursrechtelijk besluit nemen, waarvoor ze vooraf niet langs de Tweede Kamer hoeft.

Uit het bestel zetten
In april vroeg de NPO aan de staatssecretaris om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken en de aspirant-omroep uit het bestel te zetten. Daarvoor is geen uitspraak van de Tweede Kamer vereist: het is de bevoegdheid van de staatssecretaris.

ON! heeft drie boetes die optellen tot zo’n drie ton. De publieke omroep baseert zich vooral op diverse onderzoeken van Ombudsman Margo Smit. Die heeft vastgesteld de ON! ‘stelselmatig’ de journalistieke code van NPO overtreedt. Bij twee boetes mag een omroep al uit het bestel worden gezet.

Uslu aan zet
Een meerderheid van de Kamer – VVD, D66, GroenLinks, PvdA – bevestigt dat Uslu als eerste aan zet is. Zij zijn niet van plan om het dossier na de zomer controversieel te verklaren. Wel verwacht VVD-kamerlid Pim van Strien dat de staatssecretaris haar besluit vooraf zal toetsen in de Tweede Kamer, om te polsen of ze een meerderheid achter zich heeft staan.

Vooralsnog is alleen de PVV er zwaar op tegen dat Uslu in haar demissionaire rol een besluit neemt over de aspirant-omroep. “Verbieden van ON! staat haaks op het demissionaire karakter van het kabinet. Ik zal in ieder geval mijn uiterste best doen het controversieel te laten verklaren”, aldus PVV’er Martin Bosma.

Bron: AD/BM

Bericht delen