Article header image

Fusie-omroepen doen handreiking aan minister

De zes voorzitters van AVRO, BNN, KRO, NCRV, TROS en VARA hebben vrijdag een gezamenlijke brief gestuurd aan minister Marja van Bijsterveldt van OCW. Dit in reactie op haar mediabrief over de publieke omroep.

De omroepen zijn blij met het feit dat de minister het belang van een omroepbestel op basis van externe pluriformiteit onderschrijft. Echter, de beleidsvoornemens staan haaks op dit belang en werken splijtend in plaats van convergerend wat noodzakelijk is om de fusies te laten slagen, menen de omroepen.

‘Dit verhoogt de drempels van het omroeplidmaatschap en doet daarmee afbreuk aan de externe pluriformiteit,’ aldus de voorzitters. ‘De omroepen zullen hun inspanningen om leden te behouden dan fors moeten opvoeren.’

De omroepen stellen de volgende wijzigingen voor:
– Het schrappen van de voorgestelde verhoging van de minimumcontributie omroeplidmaatschap.
– Verdubbeling van de voorgestelde verhoging van de garantiebedragen van de fuserende omroepen van dertig naar zestig miljoen euro. Dit kan budgetneutraal door verder te snijden in de bureaucratie ten laste van het programmaversterkingsbudget van de NPO. Kortom: Een verschuiving van het budget ten gunste van de kijker.

‘Wij onderstrepen nogmaals dat onze wijzigingsvoorstellen constructief en budgettair neutraal zijn. Deze zijn in het belang van de kijkers en leveren een hogere bijdrage in de reductie van bureaucratie, dan uw voorstel, schrijven de omroepen. Deze brief is een handreiking. Als u deze niet wilt aannemen, dan is uw voorstel inzake de terugvaloptie (van gedwongen fusies) voor ons een begaanbare weg.’

Bron: KRO/Mediajournaal

 

Bericht delen