Dinsdag 16 januari 2018

Cees Korvinus gestopt bij VARA

Cees Korvinus is met onmiddellijke ingang terug getreden als voorzitter van de VARA. Hij is van mening dat er voor de komende periode waarin VARA met BNN gesprekken voert over samenwerking een ander type bestuurder nodig is.

Cees Korvinus: “Bij mijn aantreden in 2009 kon niemand voorzien dat de Nederlandse publieke omroepen en ook de VARA zo snel in een ingrijpend veranderingsproces terecht zouden komen. Om deze reden heb ik na overleg met de Raad van Toezicht besloten ruimte te maken voor iemand die dit veranderingsproces bestuurlijk en inhoudelijk kan leiden. Ik heb daarbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen enerzijds mijn loyaliteit aan de VARA en anderzijds de kwalificaties die nodig zijn om de VARA in een nieuwe ontwikkelingsfase te brengen.”

Nu Korvinus vertrekt gaat de VARA op zoek naar een tijdelijk bestuurder, die in de komende maanden de rol van voorzitter op zich kan nemen. Tot die tijd hebben bestuurder Mark Minkman en mediadirecteur Frans Klein de dagelijkse leiding van het omroepbedrijf. Zij overleggen daarbij regelmatig met de Raad van Toezicht.

Korvinus volgde in oktober 2009 Vera Keur op. Hij liet daarvoor zijn advocatenpraktijk achter zich. Onder zijn leiding startten de gesprekken die de VARA voert met BNN over hechte samenwerking binnen het publieke bestel. Korvinus overweegt een terugkeer in de advocatuur.

Bron: VARA/Broadcast Magazine

Bericht delen