Article header image

Bezwaren programmaraden afgewezen door Commissariaat

Het Commissariaat voor de Media heeft de handhavingsverzoeken van de Ziggo programmaraden in bezwaar afgewezen. De programmaraden hadden bezwaar aangetekend tegen eerdere negatieve uitspraken over het advies 2011. Die uitspraken konden niet in stand blijven na een procedure bij de Raad van State, die gewonnen was door de programmaraden. Daarin werd vooral de pluriformiteit van de adviezen besproken. Op die punten kregen de programmaraden inderdaad gelijk.

De bezwaren zijn nu echter afgewezen op basis van nieuwe argumenten en een strikt formele interpretatie van de wet. Zo constateert het Commissariaat dat de maximale wettelijke zittingstermijn door een aantal leden wordt overschreden of dat in sommige gevallen het reglement niet tijdig is vastgesteld. Daarnaast volgt het Commissariaat de redenering van Ziggo dat France 2 (een Franse tv-zender) niet beschikbaar is voor analoge doorgifte, nu de zender een contract voor het digitale pakket heeft afgesloten.

Bron: Kabelraden.nl

Bericht delen