Dinsdag 16 januari 2018

EZ publiceert marktwaardes etherfrequenties

Om digitalisering van de Nederlandse etherradio mogelijk te maken worden de (commerciële) vergunningen voor zowel de FM als de AM na 2011 verlengd tot 2017. Deze verlenging vertegenwoordigt een bepaalde marktwaarde. Om deze waarde in kaart te brengen is nader onderzoek verricht dat dinsdag door minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

In opdracht van Economische Zaken is door SEO Economische Onderzoek, TNO en het Instituut voor Informatierecht (IVIR) in kaart gebracht wat de marktwaarde voor een fictieve nieuwe toetreder is voor het met zes jaar verlengen van de verschillende vergunningen. Uit het onderzoek blijkt dat de waarde van de huidige vergunningen van radiostations als Sky Radio (36,5 mln), Radio 538 (37,5 mln) Radio Veronica (31,1 mln) en Q-music (37,7 mln) nu rond de 30 mln euro ligt. Voor geclausuleerde vergunningen zoals die van BNR (nieuws), SLAMFM (recente bijzondere muziek), 100%NL (Nederlandstalig) en niet-landelijke stations is de marktwaarde veelal gering tot nul. Dit laatste is een gevolg van de beperkte advertentieopbrengsten.

Aan het verlengen van de vergunningen is de voorwaarde verbonden dat naast de normale analoge radio per 1 september 2015 in ten minste 80 procent van Nederland digitale radio is te ontvangen (via de zogeheten TDAB-standaard). Op deze manier moet geleidelijke digitalisering van etherradio in Nederland vorm krijgen. Digitale radio biedt namelijk ruimte voor meer radioprogramma’s en nieuwe innovaties. Voor de consument betekent digitalisering van de radio op termijn een groter aanbod, betere geluidskwaliteit (geen storing), nieuwe diensten/toepassingen en meer keuzevrijheid en luistergemak. Wanneer digitale radio echt voldoende bereik heeft onder luisteraars kan zo mogelijk op termijn voorzichtig begonnen worden met vervangen van analoge etherradio door digitale radio.

Het waardebepalingonderzoek is input voor de zogenaamde verlengingsregeling die nu wordt opgesteld en waar de bestaande zenders gebruik van kunnen maken. Deze regeling zal eerst nog worden geconsulteerd. De aan de staat teruggevallen landelijke FM-vergunningen A7 en A8 (voormalige Arrrow radiofrequenties) worden opnieuw verdeeld onder dit nieuwe beleid en komen beschikbaar voor nieuwe toetreders.

Bron: Rijksoverheid.nl

Bericht delen