Dinsdag 16 januari 2018

Geen extreme veranderingen verwacht op televisiemarkt

De professionals uit de televisiebranche verwachten de komende vijf jaar geen extreme veranderingen op de televisiemarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van Intomart GfK, uitgevoerd in opdracht van Stichting KijkOnderzoek  De resultaten uit dit onderzoek werden gisteren gepresenteerd tijdens de SKO tv-middag 2010. Voorafgaand was een online onderzoek uitgevoerd onder genodigden. Middels een vragenlijst zijn verschillende stellingen voorgelegd over thema’s van de SKO tv-middag.

In totaal hebben 87 genodigden op de stellingen gereageerd, de respondanten zijn werkzaam bij televisiezenders, mediabureaus en aanverwante organisaties. Van de ondervraagden verwachtte 87,4 procent dat de digitalisering de komende vijf jaar sterk zal doorzetten. Opvallend is dat 47,1 procent niet verwacht dat televisie kijken via het internet het reguliere tv-kijken gaat overnemen, maar ze zien wel de waarde van de combinatie van de twee in. Een percentage van 71,3 ondervraagden verwacht dat de verschillende soorten commerciële uitingen zoals splitscreens explosief stijgen.

Bron: SKO/Broadcast Magazine

Bericht delen