Wethouder Joost Reus over lokale omroep SRC
woensdag 12 mei 2021

Wethouder Joost Reus over lokale omroep SRC

De lokale omroep SRC, die op het treinstation van Culemborg is gehuisvest, is ook de streekomroep voor Buren, Vijfheerenlanden en West Betuwe. Joost Reus is wethouder Cultuur en locoburgemeester in Culemborg. BM sprak met hem.

Joost Reus: “Ik ben een paar keer in de studio van SRC geweest en was onder de indruk van de professionaliteit die vrijwilligers daar lieten zien. Persoonlijk volg ik de omroep vooral via het internet. Van de gemeente ontvangt de omroep nu ‘volgens de norm’ ongeveer 15.000 euro subsidie.”

Wat Joost Reus betreft mag de lokale journalistiek bij de lokale omroep wel wat steviger. “De discussie die nu in de Tweede Kamer speelt, voeren we ook hier voortdurend: Hoe organiseer je tegenmacht binnen je gemeente. Kritische, onafhankelijke journalistiek draagt daar zeker aan bij. De lokale omroep hier is nu vooral een feelgood-omroep met veel plaatjes en praatjes en heel weinig zware journalistiek. Op de lokale tv worden wel af en toe politieke issues, zoals nu bijvoorbeeld de windmolens en de ophaaldienst, besproken.”

“De Culemborgse Courant verschijnt hier nog wel maar je ziet dat die nu vooral of bijna uitsluitend ingezonden stukken plaatsen. Als gemeente betalen wij 2 pagina’s in de Culemborgse Courant. We zien regelmatig nieuws van onze pagina’s elders in de krant nog een keer opduiken. Bij raadsvergaderingen hier zien we al lang geen journalisten meer van SRC of van de Culemborgse Courant. Wel zien we af en toe journalisten van Omroep Gelderland.”

“Vanuit de gemeente verspreiden we – via onze sociale media-kanalen en via onze website – zelf ook berichten. Maar voor echt journalistieke stukken moet je nu toch bij de regionale Omroep Gelderland zijn of een abonnement nemen op de Gelderlander. Bij de lokale omroep lijkt nu niet veel belangstelling voor wat er hier in de politiek gebeurt. We zenden als gemeente zelf onze raadsvergaderingen uit. De journalistieke kracht van lokale media is bij ons duidelijk afgenomen.”

“In 2018 hebben we met 7 van de 9 partijen een zogenaamd ‘Democratisch Akkoord’ afgesloten waarin we aandacht besteed hebben aan de afgenomen journalistieke kracht van lokale media. We hebben toen met een onafhankelijke procesbegeleider gekeken hoe we alle wensen van partijen met elkaar zouden kunnen gaan realiseren. Echt democratisch dus… In dat akkoord hebben we het ook gehad over manieren om de lokale journalistiek te versterken. Ik ben er erg voor dat lokale media hun krachten bundelen en goed samenwerken. Goed kijken hoe ze elkaar kunnen versterken.”

In Culemborg is in 2012 een experiment uitgevoerd met een speciaal door journalisten opgerichte Stichting Culemborg Nieuws. “Het idee was om met een startsubsidie een online krant op te zetten met professionele journalisten. Inwoners zouden zich daar dan op moeten abonneren. Helaas kwam dit idee financieel niet goed van de grond. Daarna heeft de Stichting ervoor gekozen het geld te gebruiken voor een onderzoeksproject, dat heel succesvol bleek en zelfs tot kamervragen heeft geleid.”

“De Stichting Culemborg Nieuws is nu weer actief en een onderdeel van onze huidige plannen. Op dit moment wordt binnen de Stichting – in overleg met inwoners – gekeken welke nieuwe onderwerpen binnen de gemeente zich voor onafhankelijke onderzoeksjournalistiek zouden lenen. Het op deze manier uitdagen van de professionele journalistiek kan hier in ieder geval tot meer onderzoeksjournalistiek leiden… We hebben dit jaar de Stichting Culemborg Nieuws € 10.000 subsidie gegeven om, samen met een redactieraad, journalisten opdracht te geven om een door hen nader te bepalen dossier kritisch uit te kunnen spitten.”

Het College van B&W is enthousiast en schrijft begin februari 2021 nog in een informatienotitie over het nut dit initiatief: ‘We leven in een samenleving die verdeeld is. Neveneffect van publicaties die voortkomen uit onafhankelijke onderzoeksjournalistiek is dat je dilemma’s bespreekbaar maakt vanuit meerdere perspectieven. En dat dat mensen helpt om zelf hun mening te vormen.’

Bron: BM

Bericht delen