Marco Keizer, Bestuursvoorzitter RTV NOF
woensdag 30 juni 2021

Marco Keizer, Bestuursvoorzitter RTV NOF

Marco Keizer werd drie jaar geleden gevraagd om tijdelijk bestuursvoorzitter bij RTV NOF in Noordoost Friesland te worden. RTV NOF was een omroep die op dat moment uit louter vrijwilligers bestond. Na drie jaar zit hij er nog steeds en werkt de omroep intussen samen met de NOS en Omrop Fryslân. Ook is er een fusie gerealiseerd met RTV Kanaal 30 en zijn er zeven journalisten werkzaam.

Nu behoort de omroep tot de Top-10 lokale omroepen van Nederland. De professionaliteit, die altijd al binnen de omroep aanwezig was, is door diverse regelingen van het Ministerie van OCW tot volle wasdom gekomen. “Het extra geld van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ) en het ministerie van OCW hebben hier een enorm ‘vliegwieleffect’ gehad”, meldt Marco Keizer.

RTV NOF heeft ongeveer 120 vrijwilligers. Vanaf maart 2020 mocht RTV NOF mee gaan doen aan een pilot van het SvdJ. De omroep besloot drie jonge krachten uit eigen vrijwilligerskring aan te nemen en dat avontuur aan te gaan. Met de start van corona bleek dat echter wel een moeizaam begin.

Marco Keizer: “Wellicht hadden we achteraf toch iets meer ervaring moeten toevoegen aan het team van nieuwkomers, maar dat is aan de voorkant een bewuste keuze geweest omdat we met jonge mensen wilden werken. Bovendien zijn deze mensen zeer gedreven en leergierig. Wat dat betreft was het ook fijn dat de samenwerking met Omrop Fryslân in november 2020 van de grond kwam, zodat het ‘pilotteam’ met mensen vanuit die omroep samen kon gaan als één team, met een grotere verscheidenheid aan ervaring. Het pilotteam was heel erg goed op weg en met de aanvulling van Omrop Fryslân kreeg dit nog eens een extra boost. Beide teams versterken elkaar heel erg. Echt mazzel dat dat samenviel.”

Veranderingen
Het feit dat er binnen de omroep ineens een aantal mensen betaald werden voor hun werkzaamheden bracht eigenlijk geen spanningen met zich mee. “De meeste mensen binnen RTV NOF waren zich al wel bewust van de ontwikkeling waarbij lokale omroepen zich richten op journalistieke content en meer en meer inspelen op nieuws. Vrijwilligers zagen ook dat deze verandering goed was voor de omroep. Wij zijn van mening dat we er goed aan gedaan hebben om geen ‘externe’ mensen aan te trekken, maar bewust mensen aan te nemen die al vrijwilliger waren bij de omroep. Daarbij hebben we ook heel bewust alle andere vrijwilligers goed meegenomen in die verandering.”

Binnen de omroep werken mensen uit vier gemeenten samen, de omroep doet mee aan alle regelingen van het Ministerie van OCW die op dit moment lopen om samenwerking te stimuleren en professionalisering te vergroten. “Op onze redactie zit nu een redacteur van de NOS, drie redacteuren van Omrop Fryslân en drie redacteuren die we zelf hebben opgeleid en aangetrokken.”

Omrop Fryslân
Ook het samenwerken met de regionale omroep verloopt goed. “De relatie met Omrop Fryslân is bij ons altijd goed geweest en op basis van wederzijds respect. Samenwerking met de regio is echt niet alleen maar goed voor lokale omroepen. De regio had ons ook nodig want ook zij moesten het nieuws in de regio met minder mensen doen dan ze gewend waren. Voor de regionale omroep is het ook handig dat ze nu op een ankerplaats in de regio mensen neer kunnen zetten, die van daar uit het nieuws in de gaten houden.”

“De samenwerking met de regionale omroep biedt naast de extra mankracht nog meer voordelen voor ons. We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van hun P&O afdeling, onderzoeksjournalisten en onze medewerkers kunnen er cursussen volgen. Hoewel we tijdens het voortraject met de NOS liever iets meer invloed hadden gehad geloof ik wel dat we nu een optimale en ideale manier van samenwerken tussen lokaal, regionaal en landelijk hebben ontwikkeld.”

125.000 inwoners
RTV NOF bestrijkt nu een gebied van 125.000 inwoners en ziet dat de traditionele media zich terugtrekken uit dit gebied. “We zien dat de aandacht voor wat wij aan het doen zijn groeit. Bovendien zijn lokale omroepen uitstekend gepositioneerd om de rol als hét lokale nieuwplatform op zich te nemen: onafhankelijk en betrouwbaar. Het publiek reageert daar goed op. We zijn – behalve door een sterk PBO – ook goed lokaal geworteld, omdat bij ons 70 procent van onze inkomsten bij lokale ondernemers (adverteerders) vandaan komt en 30 procent uit de bekostiging die we via de gemeente krijgen. Vanuit de lokale betrokkenheid en de beperkte afhankelijkheid is dit mooi, maar eigenlijk zou een publieke omroep niet afhankelijk moeten zijn van reclame-inkomsten.”

Structureel geld
‘Ik hoop dan ook dat het structurele geld er vanuit de Rijksoverheid straks wel komt als de pilots zijn afgelopen. Als ik eerlijk ben maken we ons daar wel een beetje zorgen over… Op basis van wat RTV NOF en alle andere ‘pilotomroepen’ met een beperkt budget laten zien zou het goed moeten komen, want als je met allemaal pilots kan aantonen dat samenwerking niet alleen kan, maar ook betere journalistiek oplevert, zou een hogere bekostiging de meest logische vervolgstap zijn. Mocht dat structurele geld er niet komen dan zou dat wel een enorme domper zijn voor al die mensen die in de afgelopen jaren bij ons deze kar de verdere professionalisering getrokken hebben.”

Bron: BM
Foto: Ingrid Spijkers (Omrop Fryslân) en Marco Keizer (RTV NOF) in de studio van RTV NOF

Bericht delen