Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2023 - week 24

Nauwe banden

Op de agenda vandaag: onze samenwerking met de NOS en de NPO. De regionale omroepen zijn ook landelijk zichtbaar. In samenwerking met de NOS ontwikkelden we het NOS Journaal Regio. 

Vanaf begin januari 2021 komen elke werkdag regionale nieuwsverhalen aan bod die ook landelijk interessant zijn. Voor de NOS en voor regionale omroepen snijdt het mes aan twee kanten: de kijker krijgt een nog bredere blik op wat er in Nederland gebeurt en door de samenwerking verdiept de journalistieke kwaliteit zich.

Met de NPO wordt ook nauw samengewerkt. Regionale cultuur krijgt een mooie plek in de programma’s Expeditie Nederland en Noord-Zuid-Oost-West die omroep MAX samen met de dertien regionale omroepen produceert en uitzendt.
Maar ook met de lokale omroepen hebben we nauwe banden. Al een aantal jaren werken we samen in verschillende projecten. Ook hier vaak weer samen met de NOS, vanuit het idee dat we in alle lagen van het publieke omroepbestel een gedeelde verantwoordelijkheid voelen om de journalistiek te verbeteren. 

Meer dan ooit is de samenleving gebaat bij een goed functionerende journalistiek, die iedereen informeert over maatschappelijke en politieke onderwerpen, het lokale, provinciale en landelijke bestuur controleert en bijdraagt aan een gemeenschappelijke identiteit en cultuur.
Daar komt veel overleg bij kijken. We komen vaak bij elkaar over de vloer. Zo ook vandaag. Omdat we geloven in samenwerking binnen het publieke omroepbestel. Alleen zó kunnen we relevant zijn en blijven voor álle inwoners van Nederland.

Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO) 

De week van Jan Müller

Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2023 - week 24