Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2023 - week 24

Digitalisering en desinformatie

Het is prachtig weer en op het Media Park wordt veel in de buitenlucht georganiseerd. De sfeer is goed, het gaat toch allemaal wat makkelijker als de zon schijnt. Het betekent ook dat de zomer er nu echt aan zit te komen, en dat het reces van de Tweede Kamer over een week of drie in zal gaan. Maar tot die tijd staat er nog een aantal belangrijke zaken op de politieke agenda die ons, de media, betreffen. 

Zo vindt morgen, woensdag, een commissiedebat plaats over onder meer desinformatie. Dat houdt ons als regionale omroepen natuurlijk dagelijks bezig. Met de toename van digitalisering en de toepassing van allerlei vormen van artificiële intelligentie in zo’n beetje alle geledingen van de maatschappij, raakt dit ook het werk van omroepen en nieuwsorganisaties.
Discussies over toepassingen van AI in ons dagelijks werk, maar ook de invloed van AI op de wijze waarop we onze bronnen verkrijgen en verwerken in onze journalistieke producten houden ons bezig. Basisprincipes als factchecking, transparantie en verantwoording zijn niet meer voldoende.

Er komt nu méér bij kijken: we moeten gaan bedenken hoe we educatie en mediawijsheid kunnen bevorderen; over hoe we het bewustzijn bij het publiek over desinformatie moeten vergroten. We zullen de krachten verder moeten gaan bundelen en gaan samenwerken met de wetenschap om technologie juist in te gaan zetten om desinformatie te detecteren en bestrijden.
Een andere gedachte is het vormen van een keurmerk. Een misschien wel virtueel stempel op ons nieuws dat aangeeft dat het goed zit als het gaat om betrouwbaarheid: de herkomst van een bron, het gebruik van echt, oorspronkelijk audiovisueel materiaal, de feiten, de onafhankelijkheid, et cetera. 

Ongetwijfeld komt het morgen allemaal voorbij in het debat van de commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer. We zullen er (virtueel) bij zijn!

Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO) 

De week van Jan Müller

Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2023 - week 24