Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2023 - week 24

Data en de regio

De regionale omroepen zorgen voor verbondenheid van alle inwoners van een regio. Dat betekent daar zijn waar onze doelgroepen zijn en die zo optimaal bedienen met informatie waar men in geïnteresseerd is. Klinkt simpel, maar we weten allemaal dat media en maatschappij twee continu veranderende grootheden zijn. 

Om dicht bij huis te beginnen: het bereik via televisie en radio neemt af. Ook dat is geen nieuws, we zijn niet voor niets al geruime tijd bezig om ons voor te bereiden op een toekomst waar onder meer online platforms plekken worden om ons op te profileren, en op een zodanige manier dat onze doelgroepen ons vinden, gebruiken en bij ons blijven.
Om die positie te bereiken, is veel kennis nodig over de bezoekers en het publiek (bestaand én gewenst) dat we willen bereiken. Het verzamelen, analyseren en toepassen van data speelt daarin een belangrijke rol.

Voor de dertien regionale omroepen is het onmogelijk om dat ieder voor zich te organiseren, maar het onderwerp leent zich bij uitstek voor samenwerking en van elkaar leren. Om die reden hebben de regionale omroepen een overkoepelend datateam ontwikkeld, voortkomend uit de omroepen zelf. Het datateam zorgt er onder meer voor dat we ons richten op de juiste typen onderzoek over onze gebruikers, dat we op basis van data onze berichtgeving nog beter, passender en gerichter kunnen aanbieden, dat we redacties de juiste gegevens met betrekking tot bereik, impact en andere relevante kengetallen kunnen bieden, dat we op basis van data-analyse onze content kunnen optimaliseren, et cetera.

Maar zo’n datateam vervult ook een belangrijke cultuurrol binnen de regionale omroepen. De rol van inspirator, kennisdeler, procesversneller, begeleider. Het team zorgt ervoor dat ‘data’ een onlosmakelijke en blijvende rol in onze journalistieke processen is gaan spelen. Want vaak gaat het bij dit soort stappen helemaal niet om de technologie en de kennis, maar om cultuurverandering, met de nadruk op verandering.
En dat is lastig, en niet zomaar even in een plan te vervatten. En voor RTV Drenthe anders dan voor Omroep Brabant of NH Media. ‘Data’ is in ieder geval een niet meer weg te denken onderwerp in alle lagen en gremia waarbinnen we met elkaar overleggen en samenwerken, en dat is al een mooie stap op weg naar een hoe dan ook data-gedreven toekomst.

Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO) 

De week van Jan Müller

Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2023 - week 24