Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2023 - week 24

Regionale transformatie

Vandaag, maandag 12 juni, staat onze toekomst op de agenda. Dat klinkt onheilspellender dan het is; we werken namelijk al enige tijd met de dertien regionale omroepen en de RPO (het samenwerkings- en coördinatieorgaan) aan onze visie op de toekomst.

‘De regio’ staat – vooral sinds de recente provinciale verkiezingen – volop in de schijnwerpers. Op veel beleidsterreinen zien we regionalisering een rol spelen. Politiek en beleid worden niet meer alleen in Den Haag en de rest van de Randstad ontwikkeld; er is erkenning voor de waarde van regionale diversiteit en de behoefte aan meer regionale betrokkenheid bij besluitvorming.

We zien ook dat de regionale omroepen daar een rol in spelen, als platforms voor regionale informatie, cultuur, nieuws, educatie en debat. We zijn trots op wat we maken voor ons publiek, en trots op de wijze waarop we bijdragen aan de regionale verscheidenheid en cultuur in Nederland.

Maar bij trots alleen kan het niet blijven. We zullen vooruit moeten kijken. Onze rol ook in het licht van de toekomst gaan bepalen. Die waarschijnlijk best complex is, met alles wat er momenteel gebeurt op het gebied van mediatechnologie en -innovatie. In onze plannen voor de komende jaren nemen digitale transformatie en innovatie een heel belangrijke rol in.

Die transformatie houdt trouwens nooit op: ‘digitaal’ worden is belangrijk, digitaal blíjven is een ander verhaal. Want de digitale wereld verandert zo ongeveer per dag. Eén van de onderwerpen op onze agenda is dan ook dat we ons zullen gaan ontwikkelen tot een digitaal wendbare regionale omroep. Innovatiegericht, publiekgericht, data-gedreven en volledig gebaseerd op samenwerking en betrokkenheid van onze eigen mensen.

Inmiddels hebben we de ervaring en het talent binnen onze omroepen gebundeld in een transformatieteam dat zich de komende jaren gaat bezighouden met het opstellen van onze regionale innovatiekalender. Een groep van zo’n twintig mannen en vrouwen vanuit alle geledingen van de regionale omroepen die regelmatig bij elkaar komen om innovatie vanuit de inhoud en van onderaf op te bouwen. Zo hebben we vanuit hetzelfde idee overigens ook een speciaal datateam opgericht, maar daar schrijf ik later deze week nog over.

Vanmorgen dus op de agenda van ons team in Hilversum, als we het onder andere gaan hebben over welke projecten we de komende tijd zullen gaan uitvoeren. En dat is ontzettend inspirerend: werken aan je toekomst met al het talent dat binnen de regionale omroepen beschikbaar is. Een mooie start van de week!

Jan Müller
Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO) 

De week van Jan Müller

Directeur Regionale Publieke Omroep (RPO)
2023 - week 24