Frans Kok
Hoofd Communicatie NMO
2023 - week 20

Jaloersmakend goed

Gisteravond naar de voorstelling van Theo Maassen in Carré geweest. Het was geweldig. Werkelijk alles wat hij zegt is raak óf leuk óf allebei. Jaloersmakend goed. 

Zo bracht hij een absurdistisch stuk over onze verslaving aan mobieltjes, waardoor er geen enkele aandacht meer is voor onze omgeving. In zijn verhaal ging het zo ver dat hij een moeder op het schoolplein onthoofdde en er was niemand op het plein die zich daar iets van aantrok.
Het zal vast niet zo’n vaart lopen, maar de boodschap was helder. Ook heel herkenbaar was het stuk waarin hij vertelde hoe zijn vader, die niet meer leeft, nu naar hem zou kijken. Theo gaf toe dat hij weleens onder een dekentje op de bank naar de televisie kijkt. Zijn vader zou dat verafschuwen, die sliep niet eens in bed onder een deken. Sterker, als zijn vader moe werd, dan leunde hij even tegen een muur om vervolgens weer door te gaan. Die generatie bestaat niet meer,

De wereld is veranderd. Individualistischer, complexer, minder voorspelbaar. Dat zien we ook terug in mediaconsumptie. Daar moeten wij als mediaonderzoekers vervolgens adequaat op reageren bij het meten en rapporteren van mediagedrag.
Heel lang geleden bestond het kijkonderzoek uit een papieren dagboekje. Aan panelleden werd gevraagd om aan te vinken welke programma’s zij op de twee (!) Nederlandse zenders hadden bekeken. Daarnaast werd gevraagd of men die dag reclame op televisie had gezien: ja of nee. Meer was het niet. Enorm overzichtelijk, maar het zou nu ondenkbaar zijn.

Voor het nieuwe kijkonderzoek zijn meerdere methoden, technieken en bronnen nodig om het volledige kijkgedrag in kaart te brengen. Met data science knopen we die verschillende onderdelen aan elkaar. Bovendien moeten we continu innoveren, want mediagedrag is geen constante.
Het nieuwe NMO Kijkonderzoek moet per definitie future-proof zijn. Er komt een nieuwe, verbeterde meter die preciezer meet. Het panel wordt vele malen groter. We meten meer apparaten en meer vormen van videoconsumptie. In de komende maanden gaan we hier iedereen over informeren om gereed te zijn voor 28 augustus, de dag van de lancering. Het wordt een prachtig, vernieuwd onderzoek. Jaloersmakend goed.

Frans Kok
Hoofd Communicatie NMO

De week van Frans Kok

Hoofd Communicatie NMO
2023 - week 20