Marc Veeningen
Hoofdredacteur Hart van Nederland
2023 - week 11

Herkenning en vertrouwen

Het belooft een interessante nieuwsweek te worden. Woensdag zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Inderdaad: de provincies. Maar wie de afgelopen weken tv keek (en dat ook de komende dagen nog doet) kan zomaar denken dat er een nieuwe Tweede Kamer gekozen wordt. Overal zie je Haagse kopstukken: in talkshows, debatten en alle andere mogelijke programma’s waarin ze zich kunnen profileren.

Natuurlijk voelt dat raar als het gaat om verkiezingen voor de provincies, maar de Provinciale Statenleden kiezen straks wél een nieuwe Eerste Kamer. En de uitslag lijkt zo’n afstraffing te worden voor alles wat er de afgelopen jaren misging in de landelijke politiek dat bij deze verkiezingen ook de toekomst van het kabinet op het spel staat.

Ook bij Hart van Nederland hebben we veel aandacht voor deze verkiezingen. Vooral omdat die voor veel mensen niet zozeer gaan over het provinciale beleid, maar over de Haagse dossiers waarover in de samenleving nu zo’n boosheid is. Of het nu de toeslagenaffaire is, de economische crisis, het coronabeleid, de aardbevingsproblematiek in Groningen, de toekomst van tradities, het voorgenomen stikstofbeleid of de gevolgen van de komst van de wolf naar Nederland. De podcastserie ‘In alle Staten’ van onze politiek verslaggever Merel Ek en presentator Nikki Herr gaat hier ook over.

Wie de afgelopen jaren Hart van Nederland keek of online volgde, heeft al heel lang zien aankomen wat bij deze verkiezingen heel nadrukkelijk naar voren komt: dat een ruime meerderheid van de Nederlanders zich niet (meer) vertegenwoordigd voelt door de mensen en partijen die het in Den Haag voor het zeggen hebben. Dat hun beslissingen, beleidskeuzes en manier van praten over deze onderwerpen ver afstaan van de dagelijkse praktijk die zij ervaren en hun eigen kijk op de samenleving. Onze verslaggevers horen dat niet alleen als ze hun reportages maken in het land, we zien die trend ook al jaren in de representatieve peilingen die wij uitvoeren met ons Hart van Nederland-panel, het enige nieuwspanel van Nederland dat dagelijks onderzoek doet.

Juist in de regio’s buiten de Randstad is de onvrede al heel lang duidelijk waarneembaar en dat is in de aanloop naar deze verkiezingen ook terug te zien in eigenlijk alle peilingen. Het sterkt ons in de journalistieke keuze die al bij de start van Hart van Nederland, nu 28 jaar geleden, is gemaakt voor het consequent verslaan van het nieuws in het hele land. En elke dag weer juist een substantieel deel van onze reportages te maken buiten de Randstad, waar driekwart van Nederland woont.

Vaak zijn dat niet de onderwerpen die aan de talkshowtafels besproken worden, het NOS Journaal en RTL Nieuws halen of de kolommen van kranten als NRC, Trouw en Volkskrant vullen. Juist in deze bijdrage aan de pluriformiteit van de Nederlandse journalistiek zit de grote maatschappelijk waarde van Hart van Nederland. Elke dag weer proberen wij onderwerpen te belichten waarin mensen in alle delen van het land en met de meest uiteenlopende opvattingen zich herkennen.

Herkenning zorgt voor vertrouwen. En in een tijd waarin reguliere nieuwsmedia niet door iedereen meer (volledig) worden vertrouwd, is herkenbaarheid misschien wel belangrijker dan ooit. Zodat mensen het nieuws blijven volgen via media waarvan de redactionele onafhankelijkheid is gewaarborgd en die werken volgens journalistieke basisprincipes als waarheidsvinding en hoor en wederhoor. En het werkt natuurlijk ook omgekeerd: beleidsmakers die oprecht willen weten wat er leeft en speelt in heel Nederland zou ik van harte adviseren eens wat vaker Hart van Nederland te kijken en online te volgen.

Marc Veeningen
Hoofdredacteur Hart van Nederland

De week van Marc Veeningen

Hoofdredacteur Hart van Nederland
2023 - week 11