Article header image
Article header image

Ster krijgt mede dankzij Oranjevrouwen meer reclamegeld binnen

De reclametijd rond de verloren finale van Nederland tegen de Verenigde Staten was het duurst. In de rust kostte een tv-commercial ruim 600 euro per seconde. In totaal haalde Ster rond de finale 650.000 euro op.

Het is sowieso een goed jaar voor Ster wat betreft inkomsten. Er werd over de eerste helft van het jaar 97 miljoen euro verdiend, dat is 11 procent meer dan een jaar geleden. Daarmee lijkt de publieke omroep mee te profiteren van de licht stijgende tv-advertentiemarkt.

Ster verwacht dat er onderaan de streep dit jaar 182 miljoen overblijft. Dat is 32 miljoen meer dan waar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de begroting rekening mee houdt. Ster hoopt met de cijfers het ministerie te overtuigen om niet in te grijpen in de reclames bij de publieke omroep, omdat ze veel geld in het laatje brengen.

Bron: NOS/BM

Article header image
Article header image

Omzet Ster groeit in eerste halfjaar 2019

Na een periode van vier jaar, waarin de afdracht daalde, zal er in 2019 sprake zijn van duidelijke groei. Kijkend naar de afgelopen dertig jaar kent de afdracht een stabiel patroon met logische pieken en dalen.

De pieken en dalen zijn het gevolg van de economische situatie en grote evenementen uitgezonden door de NOS in de even jaren. Doordat 3FM luisteraars verloor en de Oranje-heren ontbraken op het EK- en WK-Voetbal van 2016 en 2018, vertoonde de afdracht sinds 2016 een neerwaartse lijn. Met de groeicijfers van 2019 is die trend doorbroken. Met topevenementen als het EK Voetbal, de Olympische Spelen en het Eurovisie Songfestival in Nederland, zal de groei zich naar verwachting in 2020 voortzetten.

De groei in 2019 komt na een jaar waarin Ster haar commercieel beleid heeft aangepast. Met een open en gelijk prijsniveau voor alle bedrijven zijn er veel nieuwe adverteerders bijgekomen, maar een aantal grote adverteerders heeft flink minder besteed in 2018. “Zoals we verwachtten, zien we in 2019 veel van die adverteerders weer terugkeren bij Ster, aangezien de programmering van de NPO kwaliteit en bereik biedt die bij andere partijen niet te realiseren is”, aldus Algemeen Directeur Frank Volmer.

Op zowel televisie, radio als online is er sprake van groei in het eerste half jaar ten opzichte van een jaar terug. Frank Volmer: “Het is natuurlijk geweldig dat Ster zo goed presteert tegen achtergrond van de recente berichtgeving rondom de visiebrief van minister Slob. Met enorme veerkracht laten we zien dat de Ster-inkomsten een substantiële bijdrage leveren aan de mediabegroting.”

Bron: Ster/BM

Article header image
Article header image

Branchepartijen plaatsen grote advertentie in AD tegen reclamevrije NPO

In de advertentie zetten de partijen uiteen waarom de plannen van de coalitie – en minister Arie Slob – voor een op termijn reclamevrije publieke omroep een slecht idee zijn.

In de tekst staat onder meer: ‘Concreet komt het erop neer dat de overheid zomaar 100 miljoen euro van de rijksbegroting weggooit. Geld dat vervolgens in de zakken verdwijnt van buitenlandse partijen als RTL, Facebook en YouTube die wel reclame maken. Dank u wel, overheid’.

Minister Slob wil jongere mensen beschermen tegen reclame, zo was één van zijn argumenten. ‘Ook dit is een denkfout. In de huidige wereld moeten jongeren juist leren om met reclame om te gaan, of de overheid moet besluiten in één klap alle reclame af te schaffen, dus ook abri’s, radio, sportevenementen en dan ook maar meteen alle buitenlandse zenders en het hele internet.’

De complete advertentie is hier te lezen (pdf).

Bron: Adformatie/BM

Article header image
Article header image

Jan Slagter reageert op plannen minister Slob

‘Waar ik me onder meer best wel zorgen over maak, is dat de tv-reclame voor 20.00 uur wordt geschrapt, zogenaamd om kinderen te beschermen. Zijn die spotjes van Albert Heijn en Jumbo dan zo schadelijk voor de kinderziel? Laat de minister eens optreden tegen alle verderfelijkheid waarmee de jeugd op internet wordt geconfronteerd!

De maatregel kost de publieke omroep vermoedelijk 80 tot 90 miljoen euro, waarvan de overheid slechts de helft of minder compenseert. Het staat gelijk aan het verbranden van geld, want, zo leert ook de ervaring in Frankrijk, die adverteerders gaan vervolgens rechtstreeks naar Google en Facebook.

Het is bovendien de eerste stap naar een compleet reclamevrije publieke omroep. Maar als de overheid de derving aan inkomsten niet voor 100% compenseert, is zij ongeloofwaardig. Deze bezuinigingen komen bovenop de 250 miljoen van de kabinetten Rutte I en II en raken de programma’s en daarmee de kijker in het hart.

Waar ik mij met hand en tand tegen zal verzetten is het verhogen van de lidmaatschapsbijdrage. Wat de minister ook doet, die blijft bij ons voorlopig 7,50 euro. Een hoger bedrag zou heel veel mensen uitsluiten die heel gemotiveerd lid zijn van MAX en moeten rondkomen van alleen AOW.’

Bron: Omroep MAX/BM

Article header image
Article header image

NVJ noemt mediabrief van minister Slob ‘vertraagde gifpil’

‘Daarmee zijn de voorstellen in de optiek van de NVJ een vertraagde gifpil voor de publieke omroep. Er lijkt overheidsgeld bij te komen, maar in de praktijk verliest de omroep op termijn opnieuw tientallen miljoenen. Terwijl het belang van een sterke onafhankelijke journalistiek en een sterke publieke omroep nota bene in het regeerakkoord nog werd verankerd, is het onbedoelde effect van de nu voorgestelde maatregelen een ernstige verzwakking van de publieke omroep.

Het feit dat het kabinet de bereidheid uitspreekt om structureel 40 miljoen extra rijksbijdrage te willen investeren in de omroep om daarmee de omroep minder afhankelijk te maken van de fluctuatie in de Ster-inkomsten is op zichzelf positief. Ook het voornemen om via een wettelijke maatregel van (digitale) distributeurs een verplichte bijdrage te vragen voor de doorgifte van het kwaliteitsaanbod van de publieke omroep, is geen slecht voornemen.

Het gaat echter mis in de uitwerking in de brief, aldus de NVJ. Daarbij wordt immers de Publieke Omroep een beperking opgelegd om nog reclames uit te zenden, die vele malen grotere consequenties heeft dan de door de overheid hiervoor geboden compensatie. In een brief aan de minister schat de Ster het negatieve effect van de advertentiebeperking op zo’n 80 tot 90 miljoen op jaarbasis, waar het kabinet slechts 25 miljoen van compenseert.

Bovendien komt een groot deel van deze gemiste reclame-inkomsten vooral ten goede aan buitenlandse bedrijven, die niet inzetten op een waardevol nieuwsaanbod voor het Nederlandse publiek.

Daarnaast blijft de door het kabinet gesuggereerde tweede compensatie-mogelijkheid voor de omroepen, het voornemen voor een vaste heffing bij de distributie-partijen nog geheel vrijblijvend in de plannen, waardoor de publieke omroep rekening moet houden met een teruggang in budget van opgeteld een kleine 60 miljoen. Het mag duidelijk zijn dat dit soort bezuinigingsbedragen, na de verschillende eerdere bezuinigingsoperaties van de afgelopen jaren ter grootte van tenminste 250 miljoen, rechtstreeks de programmering gaan raken. En dat alles terwijl de Nederlandse publieke omroep al een van de goedkoopste van Europa is met een geweldig bereik en aanbod en onze economie draait als een tierelier.

Graag gaat de NVJ namens de makers én in het belang van het publiek en de belastingbetalers met de minister in gesprek om de financiële implicaties van deze plannen te bespreken en alternatieven voor te leggen, die ervoor zorgen dat het publiek kan blijven rekenen op een goed programma-aanbod, dat zich op digitale kanalen kan ontwikkelen zonder dat dit veel extra belastinggeld hoeft te kosten. Zo zou het in de brief genoemde reclamescenario 1 (alleen schrappen advertenties rondom kinderprogrammering) gecombineerd met een wettelijk uitgewerkt voorstel rondom een verplichte heffing aan de zijde van de (digitale) distributeurs, voor een vele malen beter perspectief kunnen zorgen.

Ook op andere onderdelen is het nu gepresenteerde plan helaas teleurstellend; de NVJ heeft keer op keer benadrukt dat met name de makers de wrange vruchten plukken van de onzekerheid over de programma-budgetten, die nu voor een belangrijk deel niet bij de werkgevers van die makers liggen. Dat resulteert in enorme hoeveelheden tijdelijke contracten voor makers, bij veel omroepen ruim 40% van hun totale aantal werknemers.

De plannen om buitenproducenten meer ruimte te geven resulteren in eenzelfde ongelukkige uitkomst; doordat er geen enkele voorwaarde wordt gesteld aan deze buitenproducenten, legaliseert de minister de ronduit slechte betaling voor de gewone makers die bij buitenproducenten gangbaar zijn. Een wettelijk verankerde fair practice code, die zowel bij de inhuur van freelancers als bij uitbesteding aan buitenproducenten zou moeten gelden, kan ervoor zorgen dat publiek geld op een publiek verantwoorde wijze wordt besteed.

Uiteraard juicht de NVJ toe dat de minister in zijn brief het belang van journalistieke programmering onderstreept en daarbij een betere (inspraak)positie van de makers bepleit. Maar gecombineerd met de hiervoor genoemde effecten op de programmering en verdeling van budgetten blijft het wat ons betreft bij mooie woorden en zijn de effecten juist dat een belangrijk deel van de journalistieke programmering op de tocht komt te staan.

Hetzelfde geldt voor de aandacht, die de minister vraagt voor de nijpende positie van de regionale en lokale journalistiek. We zijn blij hiermee, de regionale en lokale omroepen verdienen een betere positie, zowel qua zichtbaarheid als qua budget. Maar ook hier blijven de concrete maatregelen om die positie te versterken beperkt tot een eenmalig bedrag van 15 miljoen. Daar kun je geen solide toekomst op bouwen.’

Bron: NVJ/BM

Article header image
Article header image

Shula Rijxman: ‘Omroepplan Slob zal gehele programmering raken’

De NPO moet de financiële gevolgen van de plannen nog doorrekenen, maar Rijxman weet al wel dat de omroepen tientallen miljoenen verliezen. “En tientallen miljoenen, dat zijn heel veel programma’s. Op radio, televisie, en NPO Start. Ik ben ongerust”, aldus Rijxman.

In het plan van Slob staat onder meer dat de publieke omroep grotendeels reclamevrij wordt, zoals eerder al uitlekte. De kosten daarvan werden geschat op zo’n 60 miljoen euro. Ster-directeur Frank Volmer waarschuwde vrijdagmorgen dat dat bedrag in werkelijkheid een stuk hoger zal liggen, waarschijnlijk komen de misgelopen inkomsten uit op 80 tot 90 miljoen euro.

“Dat is slecht nieuws, omdat het uiteindelijk direct onze financiering raakt en daarmee de programmering”, zegt Rijxman. “Ik heb gepleit voor minder Ster, maar dan wel met compensatie. Directe compensatie, en die komt er niet. Het geldbedrag dat we nu gaan mislopen door zo weinig Ster-reclame, kunnen we niet meer opvangen en dat heeft een direct effect op onze programmering.”

Daarbij heeft de publieke omroep al te maken met grote veranderingen, zegt Rijxman. “We komen al van een bezuiniging van zo’n 22 miljoen, dus er moet al bezuinigd worden. Ik denk in alle eerlijkheid dat het bedrag dat beschikbaar komt niet voldoende zal zijn om het programmapakket op radio, televisie en NPO Start in stand te houden.”

Over gevolgen voor individuele programma’s wil Rijxman nog niet speculeren. “Het zal alle titels raken en niet één specifiek. Daar heb ik ook nog geen gedachten over”. Ook over het NOS Jeugdjournaal, dat nu op de toekomstige regiozender NPO 3 wordt uitgezonden, kon ze nog niets kwijt. “Maar een ding is zeker: de jeugd is belangrijk voor ons en daar zullen we ons hard voor maken.”

Volgens Rijxman zijn de plannen van Slob moeilijk te rijmen met het regeerakkoord. “Ik las daarin dat de coalitie pleitte voor een sterke publieke omroep, die belangrijker is dan ooit”, zegt Rijxman. “Als je dan moet bezuinigen, lijkt dat niet met elkaar in overeenstemming te zijn.”

Daarom legt de NPO-baas zich niet neer bij de brief van Slob. “We zijn al de goedkoopste publieke omroep van Europa, laten we dat ook nog maar een keer zeggen. Op het moment dat je zegt dat een publieke omroep juist nu van belang is, dan mag je van mij verwachten dat ik hier strijdbaar inga.”

Bron: NOS/BM

Article header image
Article header image

Reclame schrappen bij NPO kost meer dan gedacht

Minister Slob voor Media komt volgens Haagse bronnen binnenkort met het plan om de publieke omroep deels reclamevrij te maken. Online verdwijnt de reclame helemaal, bij de tv-zenders mogen er overdag en in het begin van de avond geen reclames worden getoond.

“Dat zou volgens de eerste berichten 60 miljoen euro kosten, dat vind ik al veel, maar dat bedrag ligt in werkelijkheid veel hoger”, zei Ster-directeur Frank Volmer in het NOS Radio 1 Journaal. “Als we kijken naar wat we tot 20.00 uur verkopen aan reclames, dan gaat het over de helft van de tv-omzet. In de plannen wordt ook ingegrepen in digitale media, die staan voor de komende jaren voor 10 miljoen in de boeken.”

Slob zou het verlies aan inkomsten deels willen compenseren, voor 40 miljoen. Het andere deel zou de publieke omroep zelf moeten oplossen, bijvoorbeeld door te bezuinigen. Ster-directeur Volmer heeft een brief geschreven aan minister Slob in een ultieme poging om hem op andere gedachten te brengen. Volgens Volmer kan een verbod op online reclames het begin van het einde zijn van reclame op de publieke omroep.

“Digitaal is waar de toekomst van radio en tv ligt. De gehele advertentiemarkt zal op termijn digitaliseren. Juist het opdoen van ervaring in deze zich snel ontwikkelende markt is essentieel om een serieuze speler in het Nederlandse medialandschap te blijven.”

Sommige kijkers zullen blij zijn dat de reclame verdwijnt, maar volgens de Ster-directeur valt de afkeer van commercials wel mee. “De waardering bij kijkers blijkt uit onderzoek veel groter te zijn dan soms door de media gesuggereerd wordt”, aldus Volmer. De NPO zei al ook niet blij te zijn met de plannen. “Als dit klopt, betekent dit opnieuw een forse bezuiniging voor de publieke omroep”, aldus een woordvoerder.

Bron: NOS/BM

Article header image
Article header image

BVA vindt afschaffen reclame bij NPO onbegrijpelijk

Reclame stelt de consument in staat om goed geïnformeerde keuzes te maken over goederen en diensten, jaagt concurrentie aan en is een katalysator voor innovatie. Het voorstel om geen tv-reclame meer toe te staan tot 20.00 uur ‘s avonds en het stopzetten van online reclame heeft ingrijpende gevolgen, stelt de BVA.

De hoeveelheid zendtijd waarmee specifieke doelgroepen zoals ouderen bereikt kunnen worden, neemt af met meer dan 80 procent. De tv-inkomsten van Ster (en dus voor de begroting van het ministerie van OCW) dalen met bijna 50 procent, een verlies van zo’n 70 miljoen euro. Dit vraagt of om bezuinigingen of om belastingverhoging.

BVA heeft de belangrijkste argumenten tegen afschaffing van reclame bij de publieke omroep op een rij gezet:

1. Een belangrijk communicatiekanaal waarmee specifieke doelgroepen bereikt kunnen worden, valt grotendeels weg. Dat is nadelig voor commerciële bedrijven, maar ook voor de overheid, goede doelen en organisaties met een maatschappelijk belang. Via Ster kunnen ook zij alle Nederlanders, waaronder bijvoorbeeld ouderen en digitaal ongeletterden, efficiënt en effectief bereiken. Zonder reclame op de NPO blijven deze groepen verstoken van relevante informatie over onderwerpen als internetfraude, wijzigingen in ziektekostenverzekeringen en mogelijkheden om gebruik te maken van groene energie. Met behulp van Ster-blokken komt deze informatie wel bij hen terecht, hetgeen bijdraagt aan een inclusieve samenleving.

2. Prijzen zullen significant stijgen waardoor het zeker voor kleinere bedrijven en startende organisaties onmogelijk wordt hun doelgroepen effectief en efficiënt te bereiken. Er zijn 2 redenen waardoor de prijzen zullen stijgen. Door het wegvallen van Ster als serieuze aanbieder, ontstaat vrijwel een duopolie (van RTL/BrandDeli en Talpa) hetgeen substantiële prijsstijgingen tot gevolg zal hebben. De vraag bij de commerciële partijen neemt sterk toe, hetgeen eveneens tot prijsstijgingen voor adverterende organisaties zal leiden.

3. Voor veel kleinere organisaties wordt het adverteren op de publieke omroep onbereikbaar. De NPO biedt met zijn prijsbeleid en specifieke aanbod overdag veel kleinere adverteerders de mogelijkheid geboden hun doelgroepen kostenefficiënt via tv te bereiken. Deze mogelijkheid wordt deze organisaties ontnomen daar de prijzen van de overgebleven zendtijd bij NPO fors zullen stijgen. Zo worden kleinere organisaties en startende bedrijven serieus beperkt in het ontwikkelen van hun business.

4. Een belangrijk deel van de 70 miljoen bestedingen verdwijnt naar buitenlandse mediapartijen zonder bijdrage aan de Nederlandse economie. De Ster-zendtijd die verdwijnt, kan onmogelijk volledig overgenomen worden door de commerciële zenders; De ruimte op de commerciële radio- en tv-kanalen (SBS, RTL e.a.) is beperkt. Ook commerciële radio- en televisiezenders zijn immers gebonden aan een maximale hoeveelheid reclamezendtijd. Bedrijven die online reclame willen inzetten, kunnen niet meer terecht op de digitale kanalen van de NPO. Het gevolg is dat miljoenen zullen wegvloeien naar grote internationale online platforms als Facebook en Google die geen belasting betalen in Nederland. Dit is nadelig voor de Nederlandse economie.

5. De publieke omroep wordt op deze manier de enige cultuursector die niet is medegefinancierd door het bedrijfsleven. Sinds 2009 voert de overheid actief beleid om de productiviteit en effectiviteit van de media- en cultuursector te vergroten en de afhankelijkheid van overheidsfinanciering te beperken. Tussen 2009 en 2016 zijn de inkomsten die deze sectoren zelf genereren toegenomen. Goed voorbeeld zijn de musea waarbij én bezoekersaantallen én waardering én inkomsten sinds de nieuwe overheidsaanpak sterk zijn gestegen. Cijfers van OCW laten zien dat een goede mix van overheidsfinanciering en andere geldstromen bijdraagt aan een gezonde cultuur- en mediasector. Zonder dat dit afbreuk doet aan kwaliteit, onafhankelijkheid en pluriformiteit. Het is vreemd en slecht beargumenteerd dat de publieke omroep als enige sector weer volledig afhankelijk zou moeten worden van financiering van het rijk.

6. De kijker zit niet te wachten op een reclamevrije publieke omroep. Uit onderzoek in voorjaar 2019 blijkt dat 71 procent van de mensen niet bereid is hiervoor meer belasting te betalen en 52 procent vindt de hoeveelheid reclame op de publieke omroep precies goed (bron: DVJ insights). Met de afschaffing wordt dus geen enkel publiek belang gediend.

Bron: BVA/BM

Article header image
Article header image

‘Minder reclame bij de NPO is cadeau voor de commerciëlen’

“Bedrijven kunnen straks moeilijker hun doelgroepen bereiken. Daarnaast zullen de reclametarieven omhoog gaan”, zegt directeur Henriette van Swinderen.

Van Swinderen verwacht niet dat commerciële omroepen veel zullen profiteren van het besluit. Zij denkt dat de bedrijven het geld waarmee ze nu reclamezendtijd bij Ster inkopen, straks voornamelijk zullen uitgeven aan online reclame bij buitenlandse techbedrijven.

Ondernemer en mediadeskundige Ruud Hendriks spreekt wel van een cadeau voor de commerciëlen. Hij zegt dat die zenders direct meer waard worden. “Als ik John de Mol of RTL was, zou ik de vlag uitsteken en een rondedans om de tafel doen.”

Ster, die de reclameblokken verzorgt bij de NPO, is volledig verrast door “het onverwachte nieuws”. De organisatie zegt nog te wachten op een officieel bericht van het ministerie en was graag als een van de eerste geïnformeerd.

Minister Slob (Media) werkt nog aan een brief aan de Tweede Kamer over de plannen met de publieke omroep, zo laat zijn woordvoerder weten. Het is onduidelijk wanneer deze brief wordt verstuurd. Daarna moeten de Tweede Kamer en Eerste Kamer de plannen nog bespreken.

Bron: NOS/BM