Article header image
Article header image

Ster en NPO laten reclameblok voorafgaand aan Op1 hele week weg

Alhoewel Ster-directeur Frank Volmer dinsdagmiddag nog vertelde dat het weglaten van het reclameblok voorafgaand aan de eerste uitzending van talkshow Op1 een eenmalige actie was, gebeurde dat bij de tweede aflevering dinsdagavond opnieuw. Hernieuwd overleg met de NPO resulteerde in de afspraak dat het programma deze hele week zonder reclame start. Ster zendt de reclame op andere tijdstippen uit en zegt dat hiermee geen omzet verloren gaat.

Door het weglaten van het reclameblok van Ster begon Op1 maandag enkele minuten eerder dan Jinek, de talkshow van Eva Jinek op RTL 4. Een tactische zet om zoveel mogelijk kijkers als eerste te laten schakelen op Op1 en zo te binden aan het nieuwe programma die bij de eerste poging goed uitpakte. Op maandagavond stemden er bijna 1,1 miljoen mensen af op Op1, terwijl Jinek net onder een miljoen kijkers uitkwam.

RTL, dat Jinek tegen de gewoonte van de commerciële omroep in uitzendt zonder onderbrekende reclameblokken, reageerde dinsdagavond overigens op de zet van de NPO door het aanvangstijdstip van Jinek te vervroegen naar 22.15 uur. Daardoor begon de talkshow van Eva Jinek net wat eerder dan Op1.

De tweede uitzending van Op1 werd dinsdag gepresenteerd door Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana (EO, foto) en trok 940.000 kijkers. Daarmee werd Jinek opnieuw verslagen, die scoorde 904.000 kijkers.

Bron: Nu.nl/BM

Article header image
Article header image

Frank Volmer (Ster) benoemd tot voorzitter Screenforce

Frank Volmer is in 2016 begonnen als algemeen directeur van Ster. Daarvoor heeft hij, met een korte onderbreking, ruim 20 jaar gewerkt bij Telegraaf Media Groep (TMG) waar hij diverse posities bekleedde. Hij startte zijn carrière in 1988 bij Dagblad De Telegraaf. Bij TMG was hij mede verantwoordelijk voor de initiatie van omroep WNL, omroep Powned, Vrouw, Sp!ts, TMG Video, TMG digitaal. Zijn laatste functie bij TMG was Algemeen Directeur Landelijke Media.

Naast zijn professionele loopbaan is Frank een van de initiatiefnemers van Stichting De Harde Leerschool en bestuurslid bij Heilige Boontjes in Rotterdam. Beide initiatieven helpen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer volop mee te draaien.

Frank Volmer over zijn benoeming als voorzitter: “Ik zie er naar uit het stokje van Ton Rozenstraten over te nemen en een bijdrage te leveren aan het versterken van tv en video in het medialandschap.”

Het Screenforce Bestuur wordt nu gevormd door Frank Volmer (Ster), Ton Rozestraten (RTL), Allard Ruyl (Talpa Network), Susan van Geenen (The Walt Disney Company), Rogier van de Paverd (Viacom), Max Schoorl (Discovery) en Screenforce Directeur Michel van der Voort.

Bron: Screenforce/BM

Article header image
Article header image

830,8 miljoen voor NPO in 2020

De regionale publieke omroepen krijgen gezamenlijk 148 miljoen euro. 73,5 miljoen euro zal worden besteed aan onder meer Beeld & Geluid, Stichting Omroep Muziek, het Commissariaat voor de Media, Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, lokale omroepen en andere doelen. Dit blijkt uit de Mediabrief 2020 die naar de Tweede Kamer is verstuurd.

In de Mediabrief wordt niet gerept over een aanvullend budget voor het Eurovisie Songfestival. Waarschijnlijk biedt de Algemene Mediareserve mogelijkheden om die extra kosten te financieren. Minister Slob verlaagt de financiële verwachtingen voor de Ster in 2020. Waar de NPO rekening houdt met netto-opbrengsten ongeveer 180 à 190 miljoen euro schrijft Slob voorlopig 160,2 miljoen euro in de boeken. Ster kan volgend jaar waarschijnlijk voor miljoenen extra profiteren van het EK Voetbal voor mannen en de Olympische Spelen, maar tegelijkertijd wil Slob de publieke omroepen reclamevrij maken tot acht uur ’s avonds. Dat levert de exploitant een inkomstenderving van tientallen miljoenen euro’s op.

Bron: BM

Article header image
Article header image

‘Ster-inkomsten vullen gat van 12 miljoen voor Songfestival’

De Ster heeft meer reclame-inkomsten gegenereerd dan eerder verwacht. Deze financiële meevaller wil minister Slob inzetten voor de financiering van de muziekfestival door het in de algemene reserves van de NPO te laten vloeien.

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. Als deze constructie doorgang vindt, komt het geld voor het Eurovisie Songfestival in feite uit de eigen portemonnee van de NPO. Er zou dan geen extra belastinggeld nodig zijn voor de organisatie van het liedjesfestijn.

Het uitzenden van het Eurovisie Songfestival kost 26,5 miljoen euro. Ongeveer 9,6 miljoen daarvan wordt gedekt door bijdrages van de Europese omroeporganisatie EBU, sponsorgeld en ticketverkoop. De NPO zelf betaalt 2,5 miljoen euro en AVROTROS 2 miljoen.

Bron: Telegraaf/BM

Article header image
Article header image

Shula Rijxman over de stand van zaken na het mediadebat

Los van de discussie over onze toekomst en de gevolgen voor ons budget, is de bemoeienis van de politiek met de NPO iets waar ik me grote zorgen over maak. Maar als politici over ons praten en schrijven, dan praten we graag mee. Daarom voel ik de behoefte om nogmaals te benadrukken welk belang hier voor ons publiek en alle makers op het spel staat: onze onafhankelijkheid.

Gisteravond werden in de Tweede Kamer nog enkele moties ingediend om de meest omstreden plannen uit de visiebrief van minister Slob bij te stellen. Vooralsnog wijst de minister alle wijzigingsvoorstellen af, maar zei wel serieus te zullen kijken naar alternatieve voorstellen. Ik vind het vooral belangrijk om nu tussen alle politieke bedrijven door (het mediadebat van 11 september jongstleden, de begrotingsbehandeling komende november) duidelijk te maken waar wij staan, waar de Nederlandse Publieke Omroep voor staat, hoe wij naar de toekomst kijken. Zeker nu we steeds vaker zien dat de politiek het niet kan laten om zich te bemoeien met onze financiering, onze inkomsten en onze programmering.

Dan gaat het over de kosten van een reisprogramma, de salarissen van onze boegbeelden en de definitie van amusement. Om nog maar te zwijgen over de bemoeienis met de profilering van onze zenders, zoals de invulling van NPO 3. Verantwoordelijkheden die toch echt helemaal bij de publieke omroep liggen. De Evaluatiecommissie beaamt dat. En ik citeer: “Vanuit de overheid moet de NPO het noodzakelijke vertrouwen krijgen om met rust, voldoende budget en financiële zekerheid zijn belangrijke publieke rol te vervullen”.

De woorden van het kabinet in het regeerakkoord en in de visiebrief over de rol en verantwoordelijkheid van de publieke omroep zijn ook duidelijk en eenduidig: “Publieke waarden met een publiek belang, verbindend en onderscheidend, onafhankelijk van politiek en commercie, en vooral bedoeld voor alle Nederlandse burgers.”

Maar let op, ik wijs u op enkele enorme tegenstrijdigheden in die visie. Want hoe kun je nu zeggen dat de publieke omroep moet blijven vernieuwen en een kweekvijver moet zijn voor talent en dan voorstellen om NPO 3 te schrappen? Hoe kun je nu zeggen dat reclameluwte in combinatie met elk jaar flink bezuinigen financiële zekerheid oplevert? Hoe kun je nu zeggen dat de publieke omroep een belangrijke publieke rol in de samenleving moet vervullen, maar tegelijk ons niet het vertrouwen geven om die rol met rust, meer budget en financiële zekerheid te vervullen?

Over die bezuinigingen, over het budget van de publieke omroep, zijn de misverstanden groot en hardnekkig. 40 miljoen extra? Laat u het zand niet in de ogen strooien. Het is een mooie compensatie, daar zijn wij ook blij mee, maar deze is nodig om een in 2018 doorgevoerde structurele bezuiniging van 60 miljoen te compenseren. En dus niet om een nieuw en gigantisch gat te dichten dat ontstaat als de reclame deels verdwijnt. Dáár komt, zoals het er nu voorstaat, geen compensatie voor.

Zoveel meer bezuinigingen, zoveel minder geld; dat kan niet anders dan gevolgen hebben voor onze mooie programmering. Maar dat wil niemand. Het publiek niet. De NPO niet, de omroepen niet. Ook kabinet en Kamer niet. Wat het kabinet wél wil, is méér, of in ieder geval net zoveel, maar dan voor veel minder geld. Dat kan natuurlijk niet. En het gaat in Den Haag ook vaak over het salaris van onze boegbeelden. We weten het allemaal: de publieke omroep is een kweekvijver voor talent. Talent dat daarna weleens overstapt naar een commerciële partij, omdat ze daar bijvoorbeeld veel meer kunnen verdienen. We zouden eigenlijk een heuse transfervergoeding moeten invoeren, die we dan voor 100% in de programmering steken. Dan heeft het publiek ook nog iets aan die hele ‘tv-oorlog’!

Dat gezegd hebbende; we moeten nu wél door. De blik vooruit. Samen. Ik vind het belangrijk dat de publieke omroep de komende maanden niet alleen onderwerp van gesprek is, maar zelf het gesprek aangaat. We gaan samen met de omroepen optrekken om de politieke ruimte die minister Slob heeft geboden op onze manier in te vullen. We gaan samen duidelijke plannen ontwikkelen, hapklare plannen waar het kabinet niet omheen zal kunnen. En we zijn ons aan het oriënteren op samenwerking met andere mediapartijen, zowel nationaal als internationaal – ja, ook Netflix – zónder daarbij onze onafhankelijkheid en onze publieke functie uit het oog te verliezen.

En we willen uiteraard snel verder praten over reclame bij de publieke omroep. Samen met de omroepen hebben we een alternatief Ster-voorstel gemaakt waarmee we minder hard worden getroffen in het budget. Wij zeggen: begin bij het reclamevrij maken van kinder-tv en online-kinderprogrammering.

Een ander onderwerp dat nu op tafel ligt is de regionale programmering. De NPO vindt dat ook belangrijk. Daarom besteden we nu al veel aandacht aan programma’s in en over de regio; daar willen we verder in investeren, bijvoorbeeld door samen te werken met de regionale omroepen aan een nieuwsvenster. Maar NPO 3 blijft noodzakelijk voor het bereik van jonge mensen. Daar sta ik voor.

Ja, er is werk aan de winkel. In Den Haag, maar zeker ook in Hilversum. Minister Slob heeft ons vele malen verzekerd dat niks vastligt en dat het kind (NPO 3) niet met het badwater mag worden weggegooid. Daar houd ik hem aan. Maar ik ben er niet gerust op. Om het Haagse tij te keren hebben we nog een lange weg te gaan. We gaan dus samen met de omroepen hard aan het werk en blijven in gesprek met Den Haag. Voor onze makers, voor onze kijkers en luisteraars. Wij staan pal voor een sterke en pluriforme publieke omroep, voor heel Nederland.

Shula Rijxman
Bestuursvoorzitter Nederlandse Publieke Omroep

Article header image
Article header image

Minister Slob denkt dat reclameluwe NPO mogelijk is

Slob hield vast aan zijn voornemen om de publieke omroep tot 20.00 reclamevrij te maken om zo kinderen ertegen te beschermen. Online moeten reclames ook worden geweerd. “Dat is een grote, ingrijpende stap”. De Kamer debatteerde woensdag over de langverwachte kabinetsvisie op de publieke omroep die Slob voor de zomer bekendmaakte.

De NPO waarschuwde vorige week dat de plannen van Slob zullen leiden tot “forse bezuinigingen waarbij ingrijpen in de programmering onvermijdelijk wordt”. Ook adviesorgaan Raad voor Cultuur (RvC) kan zich niet vinden in de plannen en pleitte vorige week onder andere om online wel reclame te blijven toestaan.

De NPO kampt al met teruglopende reclame-inkomsten. De omroepen worden daar vanuit de overheid voor gecompenseerd met 40 miljoen euro. Dat blijft zo, maar Ster heeft gewaarschuwd dat de voorstellen van de minister mogelijk kunnen leiden tot 80 miljoen verlies aan inkomsten. De meeste veranderingen die Slob wenst worden overigens pas per 2021 ingevoerd, bij de start van de nieuwe concessieperiode. De precieze uitwerking wordt op Prinsjesdag (17 september) bekendgemaakt.

Bron: Nu.nl/BM

Article header image
Article header image

‘Reclamevrije publieke omroep op korte termijn mogelijk’

De werkgroep Andere Publieke Omroep is van mening dat het volledig reclamevrij maken van de publieke omroep wel degelijk eenvoudig en op korte termijn gerealiseerd kan worden. Onderstaande brief heeft de werkgroep daarom gezonden aan minister Slob.

Geachte heer Slob,

Deze week ontving de Tweede Kamer uw antwoorden op de vele vragen die gesteld zijn over de visiebrief over de toekomst van het publieke omroepbestel. Een belangrijk onderwerp daarbij is uw voorstel om de reclame op de publieke zenders te beperken. In uw antwoorden geeft u aan dat het doel van het kabinet is om toe te werken naar een volledig reclamevrije landelijke publieke omroep. Terecht geeft u aan dat het goed zou zijn wanneer de publieke omroep niet meer afhankelijk is van adverteerders. De voorstellen in de beleidsbrief typeert u daarbij als ‘een eerste betekenisvolle stap’.

Hoewel het kabinet zich ten doel stelt om te komen tot een reclamevrije publieke omroep, stelt u niet voor om de reclame zo spoedig mogelijk volledig af te schaffen. Als argument hiervoor noemt u dat dat praktisch niet haalbaar zou zijn. De werkgroep APO reikt u graag aan hoe het kabinet het gestelde doel om de reclame volledig af te schaffen, wel degelijk binnen afzienbare tijd kan realiseren:

1. Geen wetswijziging nodig
Volgens de huidige Mediawet bepaalt minister bij Algemene Maatregel van Bestuur hoeveel procent van de zendtijd besteed mag worden aan reclame. Er is niets dat belemmert om dit percentage in enkele jaren af te bouwen naar 0%. Een eerste verlaging van het percentage zou komend jaar al kunnen ingaan.

2. Voldoende financiële ruimte
Voor de periode 2019 – 2023 rekent de Minister op een jaarlijkse afdracht van de STER ter hoogte van € 157 – 164 miljoen. Dit bedrag is lager dan de som die de NPO op dit moment besteedt aan programma’s op het gebied van sport en amusement. Volgens een eigen analyse van APO besteedt de NPO aan dit type programmering nu jaarlijks € 210 miljoen.

De NPO heeft de STER-afdrachten helemaal niet nodig als zij er voor zou kiezen zich te richten op haar kerntaak: het verzorgen van programma’s op het gebied van nieuws, achtergronden en cultuur. Als de NPO die keuze zou maken, dan kan zij niet alleen probleemloos afscheid nemen van de STER, maar houdt zij bovendien € 50 miljoen per jaar over voor nieuws, onderzoeksjournalistiek en kunstprogrammering. Door grote uitgaven aan amusement en live-sport wedstrijden te beperken of – nog beter – volledig te stoppen, is er meer dan voldoende budget om het wegvallen van reclame-inkomsten op te vangen. Sterker nog, er komt dan ook extra geld beschikbaar voor de kerntaken van de omroep.

Het doel van het kabinet – een volledig reclamevrij publieke landelijke omroep – verdient alle steun:
– het maakt een eind aan de voortdurende (en gedoemd te mislukken) strijd met commerciële partijen om marktaandelen en kijkcijfers;
– de publieke omroep kan zich daardoor richten op de wettelijke kerntaken;
– het is te realiseren binnen de mogelijkheden van de huidige wetgeving;
– het kost geen extra belastinggeld.

Een reclamevrije publieke omroep is wel degelijk eenvoudig en op korte termijn te realiseren. Het zou een enorme stap zijn naar een toekomstbestendige, onafhankelijke publieke omroep.

Met vriendelijke groet, mede namens de overige leden van de Werkgroep APO,

Dr A.C.A. Dake, voorzitter

Bron: APO/BM

Article header image
Article header image

NPO wil alleen kinderprogrammering reclamevrij maken

In juni presenteerde Slob zijn nieuwe plannen voor de NPO. Daarbij liet hij onder meer weten dat de publieke omroepen tot 20.00 uur volledig reclamevrij moeten gaan worden. De omroepen zelf zijn bang dat die ingreep zal leiden tot bezuinigingen, waardoor er zal moeten worden gesneden in de programmering.

Het College van Omroepen en de NPO lieten in maart al in een open brief blijken dat ze niets zien in reclamevrije omroepen. Een reclamevrij experiment rondom kinderprogrammering, online en on demand zagen ze toen alleen als mogelijkheid wanneer er volledige zekerheid is over de publieke financiering.

Slob zou momenteel nog niet in willen gaan op de brief van de omroepen. Woensdag 11 september debatteert hij met de Tweede Kamer over de toekomst van de publieke omroep.

Bron: AD/BM

Article header image
Article header image

NPO Start Plus heeft kwart miljoen abonnees

NPO Start Plus werd in 2017 gelanceerd en is beschikbaar naast het gratis on demand-kanaal van de publieke omroep: NPO Start (voorheen Uitzending Gemist), dat wekelijks door drie miljoen mensen wordt bezocht. Abonneecijfers van de betaalversie werden nog nooit eerder bekendgemaakt.

Dannawi noemt de betalende abonnees liever kijkers: “Betalen is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat na amper twee jaar na de lancering een kwart miljoen kijkers meerdere afleveringen van een programma of serie kunnen zien.”

“We zijn NPO Start Plus niet gestart om dalende Ster-inkomsten te compenseren, maar om in een behoefte van veel kijkers te voorzien. In ons concessiebeleidsplan uit juli 2015 hebben we gezegd dat we in 2020 met NPO Start Plus 300.000 tot 400.000 mensen willen bereiken. En na twee jaar is het al een succes. Ik ben heel blij dat makers, omroepen en producenten hebben gewacht totdat we konden beginnen.”

Er wordt geen geld verdiend met NPO Start Plus, benadrukt hij. “We vragen mensen om een vergoeding zodat we de rechten kunnen betalen.” De abonnees betalen 2,95 euro per maand.

Bron: Nu.nl/BM