Vanwege VPRO-documentaire herhaalt het CvdM onderzoek onafhankelijkheid producties
woensdag 14 juli 2021

Vanwege VPRO-documentaire herhaalt het CvdM onderzoek onafhankelijkheid producties

Het Commissariaat voor de Media heeft de naar aanleiding van het Wob-verzoek door GeenStijl openbaar gemaakte documenten geanalyseerd en kennisgenomen van het rapport van de NPO Ombudsman over de VPRO-documentaire Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof.

Op basis daarvan ziet het Commissariaat op dit moment geen aanleiding voor onderzoek naar de documentaire, omdat geen sprake lijkt te zijn van de schending van de redactionele onafhankelijkheid die door de Mediawet moet worden gewaarborgd.

In 2015 deed het Commissariaat in het kader van de Mediamonitor onderzoek naar de onafhankelijkheid van nieuwsredacties. Een van de aanbevelingen was destijds om transparant te zijn over de mate waarin een journalistiek product op een onafhankelijke wijze tot stand komt.

Ook de NPO Ombudsman doet nu een vergelijkbare aanbeveling door te stellen dat grotere transparantie over – ook heel gebruikelijke en toelaatbare – journalistieke afspraken geen overbodige luxe blijkt. Wat vooraf over de normen en afspraken niet glashelder is gemaakt, zorgt achteraf bijna altijd voor problemen.

Het Commissariaat heeft geconstateerd dat de maatschappelijke onrust die nu over deze documentaire is ontstaan niet op zich staat. Gelet op een aantal eerdere incidenten heeft het Commissariaat het voornemen om het onderzoek uit 2015 dit najaar te herhalen. In dat kader bekijkt het Commissariaat ook of er aanleiding is om de scope van het onderzoek te verbreden naar andere producties. Daarnaast heeft het Commissariaat recent onderzoek gedaan naar de redactiestatuten. Dit rapport wordt binnenkort openbaar gemaakt.

Op dit moment biedt de Mediawet onvoldoende handvatten voor toezicht op de naleving van de redactiestatuten. Hierover is het Commissariaat met de demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media in gesprek. In afwachting daarvan zal het Commissariaat concrete aanbevelingen doen voor de inhoud van de redactiestatuten. Vanzelfsprekend wordt de sector hierbij betrokken.

Bron: CvdM/BM

Bericht delen